Blok kanałów dymowych

Blok kanałów dymowych

Blok kanałów dymowych oddzielony jest od przyczółków przerwami dylatacyjnymi o szerokości ok. 6 cm. Takie ustawienie bloku kanałów dymowych na płycie fundamentowej zmniejsza w znacznym stopniu wzajemny wpływ nierównomiernych odkształceń i wynikających z nich sił w płaszczyźnie styku bloku kanałów z płytą fundamentową i przyczółkami.

W murze oddzielającym blok kanałów dymowych od płyty fundamentowej pozostawione są ponadto poprzeczne kanaliki powietrzne w celu ochrony płyty fundamentowej przed nadmiernym nagrzewaniem się jej górnej powierzchni (program uprawnienia budowlane na komputer). Temperatura bloku kanałów dymowych w okresie eksploatacji wynosi 300-350°C. Wzrasta ona stopniowo w miarę pogarszania się stanu technicznego bloku ceramicznego. Po okresie eksploatacji, wynoszącym 15-20 lat, temperatura może tu osiągnąć nawet 500°C. Beton kanałów dymowych chroniony jest przed bezpośrednim działaniem wysokiej temperatury warstwą cegieł szamotowych o grubości co najmniej 25 cm.

W niektórych starszych bateriach koksowniczych blok kanałów dymowych wykonany jest z cegieł ceramicznych.
Biorąc pod uwagę pracę statyczną podbudowy baterii koksowniczej z bocznym ogrzewaniem można wyróżnić następujące trzy stany obciążeń:
a) stan obciążeń wyłącznie statycznych, który występuje w okresie budowy baterii i trwa do chwili jej rozgrzewania;
b) stan obciążeń eksploatacyjnych, w których oprócz obciążeń statycznych występują obciążenia termiczne przy rozgrzewaniu i w okresie pracy baterii oraz obciążenia pochodzące od działania urządzeń i maszyn piecowych;
c) stan obciążeń występujących przy wyłączeniu baterii z eksploatacji w celu przeprowadzenia kapitalnego remontu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Oprócz obciążeń statycznych występują tu głównie obciążenia wynikające z nierównomiernego ochładzania poszczególnych elementów konstrukcyjnych baterii. Stan ten winien być brany pod uwagę przy projektowaniu baterii z uwagi na fakt dwu- lub nawet trzykrotnego wykorzystania podbudowy baterii do ustawienia na niej - po kapitalnym remoncie - nowego bloku ceramicznego (uprawnienia budowlane).

Okres kapitalnego remontu

W większości dotychczasowych baterii koksowniczych, przy ich projektowaniu nie był brany pod uwagę wymieniony tu trzeci stan obciążeń (program egzamin ustny). Występowały w takich przypadkach znaczne uszkodzenia podbudowy przy wyłączaniu jej z eksploatacji. W celu dalszego wykorzystania podbudowy do ustawienia nowego bloku ceramicznego konieczne było dokonanie trudnych i najczęściej mało skutecznych napraw, a nawet zachodziła potrzeba częściowego lub całkowitego wyburzenia podbudowy i wzniesienia nowej. W tych przypadkach oprócz wzrostu kosztów znacznie wydłużał się okres kapitalnego remontu, powodując straty produkcyjne (opinie o programie).

Obliczeniowym schematem statycznym podbudowy w pierwszym stanie obciążeń jest prostokątna płyta, spoczywająca na gruncie jako sprężystym podłożu. Obciążenie od bloku ceramicznego wynoszące ok. 18,5 T/m2, jako równomiernie rozłożone na górnej powierzchni bloku kanałów dymowych, przekazywane jest na płytę fundamentową w postaci sił skupionych. Z uwagi na małą sztywność płyty fundamentowej w kierunku długości, jako uproszczony jej schemat statyczny można przyjąć poprzeczne pasmo o jednostkowej szerokości. Jedynie w partiach przyczółkowych należy uwzględnić wpływ obciążeń na kierunek podłużny (segregator aktów prawnych). W ogólnym przypadku podbudowę należałoby traktować jako prostokątną płytę złożoną z dwu warstw: płyty fundamentowej i bloku kanałów dymowych. Stopień współpracy obu tych warstw byłby uzależniony od zdolności przenoszenia sił ścinających przez powierzchnię styku bloku kanałów dymowych i płyty fundamentowej.

W pierwszym stanie obciążeń współpraca bloku ceramicznego z podbudową nie istnieje, z uwagi na brak jeszcze wzajemnego powiązania poszczególnych kształtek i liczne przerwy dylatacyjne pozostawione wzdłuż bloku (promocja 3 w 1).
Początkowy okres pracy baterii koksowniczej w drugim stanie obciążenia charakteryzuje się głównie obciążeniami termicznymi działającymi na blok ceramiczny i podbudowę.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !