Bloki kanałowe

Bloki kanałowe

Bloki kanałowe z dodatkową izolacją termiczną z gazobetonu, wykonaną w zakładzie prefabrykacji, stosowane są do ścian zewnętrznych.

Asortyment elementów blokowych wielokanałowych jest uzupełniony — podobnie jak przy blokach żużlobetonowych — blokami drzwiowymi, licznikowymi i wentylacyjnymi.
Powierzchnie ścian blokowych wielokanałowych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, wymagają tynkowania, co stanowi główny ich mankament.

Ujemną stroną wszystkich systemów blokowych jest też powstawanie rys na tynku w miejscach spoin, powodowanych skurczem i wysychaniem betonu, odkształceniami termicznymi bądź też osiadaniem i drganiami budynku (uprawnienia budowlane).
Nośność ścian z bloków obliczana jest wg zasad konstrukcji betonowych; prefabrykaty nie wymagają bowiem zbrojenia. Reguła ta nie ma zastosowania jedynie w blokach z betonu komórkowego, które ze względu na duży skurcz materiału wymagają zbrojenia montażowego (przeciwskurczowego).

W blokach z betonów lekkich zbrojenie montażowe przy małych szerokościach bloków, gdy b — l, może być wykonane przez przedłużenie jednej odnogi uchwytu montażowego. Bloki gazobetonowe o większej szerokości muszą być zbrojone przeciwskurczowo w układzie poziomym i pionowym.
Ściany zewnętrzne z bloków gazobetonowych posiadają tę zaletę, że bloki dają się obrabiać mechanicznie w wytwórni, dzięki czemu mogą być produkowane o bardzo małych tolerancjach wymiarowych. Umożliwia to połączenie powierzchni stykowych na klej (przy założeniu szerokości spoiny rzędu 1—2 mm) i wykończenie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych przez malowanie bez potrzeby tynkowania (program na telefon). Należy liczyć się, że dzięki tym walorom, jak również korzystnym cechom fizycznym gazobetonów, budownictwo z bloków gazobetonowych posiada perspektywy rozwoju.

Ściany wielkopłytowe

Ściany wielkopłytowe charakteryzuje dużo mniejsza liczba spoin między prefabrykatami niż w ścianach blokowych (program na komputer). Pozwala to wyeliminować roboty tynkowe. Szczególnie przy stosowaniu prefabrykatów „na izbę” styki ścian wypadają w narożach i ew. włoskowate rysy nie są widoczne. Z tego też punktu widzenia najkorzystniejszym rozwiązaniem technologii jest produkcja płyt ściennych wewnętrznych z betonu zwykłego, w stalowych formach bateryjnych, które przy właściwym wykonaniu nadają płytom gładką, wykończoną powierzchnię. Prefabrykaty ścienne płytowe posiadają też zazwyczaj wmontowaną stolarkę drzwiową i okienną, co również podnosi stopień gotowości budynku po montażu stanu surowego (program egzamin ustny).

Obliczenia statyczne ścian płytowych przeprowadza się — jak wspomniano — nie uwzględniając w zasadzie ich zbrojenia. Niemniej jednak w płytach pełnych poza zbrojeniem montażowym (haki montażowe) stosuje się zbrojenie obwodowe konstrukcyjne, którego zaćar_-=r jest zwiększenie nośności ściany w strefie podparcia stropów, przeniesie naprężeń rozciągających w czasie montażu, jak również umożliwienie połączeń płyt w narożach.

W płytach z otworami mogą zachodzić trzy zasadnicze warianty:
— płyta posiada otwór okienny; dodane jest zbrojenie obwodowe otworu, a poza tym celem uniknięcia rys w narożach pod wpływem koncentracji naprężeń stosuje się siatki stalowe jak na rys. 5-44e (rozwiązania ZSRR); w przypadku szerokiego otworu nadproża obliczane są jako żelbetowe (opinie o programie);
— płyta posiada otwór drzwiowy (lub prześwit) w części środkowej; dodane jest zbrojenie konstrukcyjne na obwodzie otworu;
— płyta posiada otwór drzwiowy blisko brzegu, tak że słupek płyty poza otworem posiada szerokość mniejszą od 50 cm; poza zbrojeniem obwodowym otworu słupek należy obliczać jako żelbetowy (segregator aktów prawnych).

Grubość płyt ściennych wewnętrznych, poza względami nośności, wynika z warunku żądanej izolacyjności akustycznej. Dla przegrody międzymieszkaniowej wymagana jest izolacyjność 48 dB, co odpowiada grubości ściany z betonu zwykłego ok. 14—15 cm. Grubość ta jest stosowana w budynkach do 10—12 kondygnacji. W budynkach płytowych wyższych od 12 kondygnacji stosowana jest przeważnie grubość 18-7-20 cm (promocja 3 w 1). 

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !