Bomba rozszczepieniowa

Bomba rozszczepieniowa

Bomba rozszczepieniowa - bomba jądrowa, w której jest wykorzystana energia wydzielana podczas rozszczepiania jąder.

Bomba termojądrowa - bomba jądrowa, której wybuch następuje na skutek gwałtownego wyzwolenia się energii niekontrolowanej reakcji syntezy (fuzji) lekkich jąder atomowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Bomba wodorowa - bomba termojądrowa, której wybuch następuje na skutek gwałtownego wyzwolenia się energii niekontrolowanej reakcji syntezy jąder izotopów wodoru o liczbie masowej 2 i 3 w jądra helu.

Bomba wulkaniczna - bryła zastygłej lawy wyrzucona ciśnieniem gazów z krateru wulkanu.

Bomba zapalająca - bomba wypełniona materiałem zapalającym (np. termitem, napalmem), przeznaczona do wzniecania pożaru.

Bombardowanie 1 - wojsk, atakowanie bombami lotniczymi (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Bombardowanie - poddawanie działaniu strumienia cząstek elementarnych.

Bombaż - wydęcie (denka) puszki konserwowej spowodowane przez drobnoustroje wytwarzające produkty gazowe, wskutek wytwarzania się wodoru w wyniku reakcji kwaśnych związków konserwy z metalem puszki (b . chemiczny, b. wodorowy) lub w wyniku niewłaściwego puszkowania.

Bombka - krótki podnosek wzmacniający i uszczelniający połączenie cholewki ze spodem w czubku obuwia (uprawnienia budowlane).

Bombowiec - samolot bombowy.

Bomkliwer, kliwerbom - pierwszy dolny żagiel trójkątny na bukszprycie.

Bomstenga - druga, dalsza część bukszprytu wysunięta daleko przed dziób i umocowana swą piętą w bukszprycie, który wówczas ma przeważnie postać rury.

Bonderszacja - przyspieszone fosforanowanie metali polegające na tym, że do kąpieli fosforanowej wprowadza się małe ilości soli metali bardziej elektrododatnich niż metal fosforanowany.

Boodur - stop o podstawie aluminium do przeróbki plastycznej, zawierający ok. 4% Cu oraz małe ilości Mn, Mg i Si (program egzamin ustny).

Boaifikata - opust, ustępstwo sprzedającego na rzecz nabywcy będące odszkodowaniem za poniesioną stratę (np. w przypadku dostaw nie całkiem zgodnych z zamówieniem).

Borówanie - obróbka zewnętrznej powierzchni ściany polegająca na ścięciu pod kątem (tzw. fazowaniu) lub na profilowaniu krawędzi licowych poszczególnych ciosów kamiennych i płyt okładzinowych bądź na wykonaniu w tynku bonu (opinie o programie).

Bonnet - dodatkowy pas płótna żaglowego przyszyty do dolnego liku żagla trójkątnego w celu zwiększenia jego powierzchni.

Bony - zagrody pływające u wejścia do portu składające się z belek, beczek itp.. zabezpieczające przed atakiem okrętów nieprzyjaciela.

Bor - pierwiastek chemiczny III grupy głównej układu okresowego (borowce), liczba atomowa 5, o własnościach kwasowych, trudno topliwy czarny proszek; w przyrodzie występuje w małych ilościach (kwas borowy i jego sole, borany); używany w przemyśle chemicznym, w hutnictwie szkła i w obróbce cieplnej stali.

Bora - meteo. silny, chłodny i porywisty wiatr wiejący znad niskich pasm górskich w stroną ciepłego morza.

Boracyt - minerał, chloroboran magnezowy Mg6(Bu026)Cl2; używany do otrzymywania kwasu borowego.

Boraks - czteroboran sodowy.

Boraks rodzimy

Boraks rodzimy - minerał, uwodniony boran sodowy, Na2B407 • IOH2O; używany do otrzymywania soli boru i kwasu borowego.

Boraksal - spiek glinu i tlenku boru, stosowany jako mateiał do budowy osłon przed neutronami w reaktorach jądrowych.

Boral - spiek glinu z węglikiem boru, będący dobrym przewodnikiem ciepła, absorbujący neutrony termiczne; stosowany głównie jako materiał do budowy osłon przed neutronami oraz do wyrobu prętów kontrolnych reaktora jądrowego.

Borany - sole kwasów poliborowych JTBJOJ ■ JH20 (segregator aktów prawnych).

Borazol, benzen nieorganiczny, BIN,H6 - związek boru, azotu i wodoru o cząsteczce pierścieniowej, wykazujący podobieństwo do benzenu, powstaje w reakcji borowodoru B2Hft z amoniakiem; dobry rozpuszczalnik wielu substancji organicznych.

Bordosol - ciecz bordoska w postaci suchej, gotowa do użycia po rozmieszaniu z wodą borgis.

Burgos - stopień pisma drukarskiego o wielkości 9 punktów typograficznych ( = 3,385 mm).

Borki - związki boru z metalami; bardzo twarde i trudno topliwe.

Bornit - minerał, siarczek miedzi i żelaza, ważny surowiec do otrzymywania miedzi.

Boroalkany - borowodory.

Boroctan - dwuborowodór.

Borokarbid - węglik boru (promocja 3 w 1).

Borowce - pierwiastki III grupy głównej układu okresowego (bor, glin, gal, ind, tal); bor ma własności kwasowe, pozostałe pierwiastki należą do elektrododatnich metali amfoterycznych; w przyrodzie występują w stanie związanym borowina nieodwodniony torf leczniczy o następujących właściwościach: duża pojemność cieplna i niskie przewodnictwo cieplne, wysoka zawartość kwasów humusowych,

bitumów, wosków i ciał żywicznych, a także pewnych litohormonów oraz substancji obniżających ciśnienie krwi; b. stosuje się po odpowiedniej przeróbce w postaci kąpieli, okładów lub tamponów.

Borowiny - najurodzajniejsze nie zbielicowane rędziny czarnoziemne (kredowe).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !