Borowodorki

Borowodorki

Borowodorki - substancje stałe o własnościach soli. trwałe jedynie w suchym powietrzu, lub niezwykle łatwo lotne ciecze, samozapalne w zetknięciu z powietrzem; b. stosowane są jako silne środki redukujące oraz do napędu silników rakietowych borowodory, (program uprawnienia budowlane na komputer).

Boroalkany - związki boru z wodorem; stosowane jako paliwa rakietowe i materiały pędne.

Bort - odmiana diamentu w postaci zrostów o nieprawidłowym kształcie lub promienisto kulistych skupień; używany wyłącznie do celów technicznych.

Borulin - materiał hydroizolacyjny złożony (w proporcji 1:1) z azbestu i asfaltu, zwijany w zwoje.

Bosak - długi drąg zakończony metalowym ostrzem i hakiem; służy do przyciągania i odpychania łodzi od nabrzeża, chwytania przedmiotów, które wypadły za burtę itp.; stosowany również jako sprzęt pożarniczy.

Bosmanat - organ administracji morskiej w małych portach i przystaniach, spełniający te same zadania co kapitanat portu.

Boston - tkanina z wełny czesankowej o splocie skośnym, czasem z osnową bawełnianą, podobna do gabardyny.

Bosy koniec - gładki koniec rury przystosowany do wsuwania w kielich drugiej rury przy montowaniu rurociągu.

Botanika - dział biologii, nauka o roślinach.

Bowenit - minerał, odmiana serpentynitu bowłingit, saponit - min. uwodniony glinokrze- mian magnezowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Brachistochrona, krzywa najkrótszego czasu - krzywa płaska łącząca dwa punkty A i B nie leżące na jednym pionie, wzdłuż której punkt materialny poruszając się pod działaniem siły ciężkości, zakreśli drogę AB w najkrótszym czasie (w porównaniu z innymi możliwymi drogami łączącymi punkty A i B)\ b. jest tukiem cykloidy.

Brajtszwanc - skóra jagnięcia karakułowego wyjętego z łona matki na dwa tygodnie przed wykotem; charakteryzuje ją niepełne wykształcenie loków, dających wygląd mory’ brak, wybrak - wyrób niezgodny z obowiązującą dokumentacją techniczną, określającą w sposób jednoznaczny parametry jakościowe danego przedmiotu.

Brak naprawialny - brak, którego naprawa jest technicznie możliwa i gospodarczo uzasadniona.

Brak nienaprawialny - brak ostateczny brak obcy - brak powstały z winy wydziału kooperującego z wydziałem, na którego terenie brak stwierdzono.

Brak ostateczny, brak nienaprawialny - brak, którego naprawa jest technicznie niemożliwa lub nieopłacalna.

Brak reklamacyjny - brak zewnętrzny stanowiący przedmiot reklamacji (uprawnienia budowlane).

Brak warunkowy

Brak warunkowy - brak przyjęty z. zastrzeżeniem określającym dopuszczalne warunki użytkowania.

Brak wewnętrzny - brak (własny lub obcy) ujawniony w czasie trwania procesu produkcyjnego.

Brak własny - barak powstały z winy wydziału, na którego terenie brak stwierdzono brak zewnętrzny stwierdzony przez użytkownika poza zakładem produkcyjnym.

Brakarnia - pomieszczenie w fabryce, w którym odbywa się kontrola jakości wyrobów.

Brakarz - pracownik kontroli technicznej fabryki sprawdzający, czy jakość gotowych wyrobów odpowiada wymaganiom (program egzamin ustny).

Brama 1, otwór bramowy - bud. otwór komunikacyjny o wymiarach umożliwiających zarówno ruch pieszy, jak i komunikację kołową.

Brama - ustrój mostowy dźwignicy, w którym obciążenie pionowe wywołane ciężarem użytecznym działa między podporami.

Brama kontrolna, przejście kontrolne - urządzenie pomiarowe wykrywające i sygnalizujące skażenie promieniotwórcze powierzchni ciała i odzieży osób przechodzących przez bramę.

Brama lodowcowa, wrota lodowcowe - wylot tunelu, którym potok wypływa spod czoła lodowca brama przeciwpowodziowa.

Brama powodziowa - brama odcinająca kanał żeglowny od rzeki w okresie wielkiej wody (opinie o programie).

Brama przelotowa - przestrzeń nad wyznaczonym odcinkiem granicy państwa, przez którą dopuszcza się przelot statków powietrznych przy zachowaniu ustalonej wysokości.

Bramka 1 {sieci jezdnej) - konstrukcja wsporcza bramowa sieci jezdnej.

Bramka 3, układ bramkujący - element układu elektronicznego z jednym wejściem sterującym (cyfrowym), jednym wejściem sygnału (analogowego lub cyfrowego) i jednym wyjściem przepuszczającym sygnał tylko wtedy, gdy pojawi się sygnał na wejściu sterującym; zależnie od kierunku przepuszczanych sygnałów rozróżna się jednokierunkowe, przepuszczające sygnały jedynie z wejścia na wyjście i dwukierunkowe (symetryczne) przepuszczające sygnały w obu kierunkach (segregator aktów prawnych).

Bramka linowa - w której belkę poprzeczną zastąpiono jedną lub kilkoma poprzeczkami nośnymi, przy czym siły poprzeczne są równoważone za pomocą jednej lub kilku poprzeczek ustalających bramka linowo-wspornikowa - w której belkę poprzeczną zastąpiono zespołem lin nośnych połączonych sztywnymi prętami, przy czym siły poprzeczne są równoważone za pomocą jednej lub kilku poprzeczek ustalających.

Bramka tranzystora polowego - elektroda służąca do elektrostatycznego sterowania rezystancją kanału między źródłem a drenem.

Bramkowanie impulsów - wybieranie przez układ elektroniczny tych impulsów, które występują w wybranych przedziałach czasu.

Bramownica - suwnica bramowa (promocja 3 w 1).

Bramreja - czwarta, licząc od pokładu, reja umocowana na bramstendze; w zależności od masztu b. otrzymuje dodatkowo nazwę tego masztu, np. fokbramreja, grotbramreja itd.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !