Budowa autostrad w Polsce

 
 
 

udowa autostrad w Polsce

 

Ci, którzy wciąż narzekają na zbyt małą ilość autostrad w Polsce powinni spojrzeć na fakty. W 1992 roku sieć dróg, których można było nazwać mianem autostrady wynosiła zaledwie długość 100 km. Dzisiaj długość autostrad wynosi 1 641 km. Oczywiście daleko nam jeszcze do Niemiec, gdzie długość autostrad wynosi 12 363 km.   Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.   Przybywa autostrad w Polsce Najwięcej autostrad przybyło od 2004 roku. Jak wszyscy dobrze wiemy, właśnie wtedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Od 2004 do 2007 roku przybyło ponad 100 km. Od 2007 do 2012 roku wybudowano ponad 200 km autostrad. Najwięcej zbudowano po roku 2013. Jeszcze lepsze perspektywy są planowane na okres od 2014 do 2023 roku. Według najbardziej optymistycznych założeń ma powstać nawet 3900 km autostrad oraz dróg ekspresowych. Niestety wciąż można narzekać na nierówne traktowanie Polski Wschodniej i Zachodniej. Mieszkańcy Lublina od wielu już bowiem lat czekają na budowę drogi ekspresowej łączącej z Warszawą. Brak odpowiedniej sieci dróg uniemożliwia rozwój Polski wschodniej.   Brak autostrad na wschodzie kraju Przez cały okres transformacji ustrojowej polskie rządy dbały przede wszystkim o budowę autostrad i dróg ekspresowych na zachodzie kraju. Dzięki temu właśnie ten region naszego państwa jest najlepiej rozwinięty. Trzeba również zauważyć, że drogi publiczne znajdujące się pod zarządem gmin również pozostawiają wiele do życzenia. Drogi lokalne na tym poziomie często ze względu na zły stan nawierzchni są wyłączone z użytku. Jak można podejrzewać najgorzej jest na wschodzie kraju. Pewne nadzieje na zmianę tego stanu rzeczy budzi budowa drogi Via Carpatia mająca łączyć północny wschód polski z południowych wschodem. Autostrada ta ma łączyć port w Kłajpedzie na Litwie z greckimi Salonikami. Według najbardziej optymistycznych założeń ten szlak ma pobudzić do intensywnego rozwoju gospodarczego wszystkie kraje znajdujące się na trasie autostrady. Można mieć tylko nadzieję, że wszystkie te planowane inwestycje zostaną zrealizowane.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami