Blog

07.09.2018

Budowa – co warto wiedzieć?

W artykule znajdziesz:

Budowa – co warto wiedzieć?

Pierwszym krokiem, który jest niezbędny do rozpoczęcia inwestycji budowlanej, jest uzyskanie decyzji właściwego organu dotyczącej warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenu (program na komputer). Wiąże się to z koniecznością złożenia wniosku oraz zdobycia niezbędnych uzgodnień. We wniosku należy podać numery ewidencyjne działek, dzięki którym możliwe jest określenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Decyzja o warunkach zabudowy może być wydana przez wójta, prezydenta miasta lub burmistrza. W przypadku terenów zamkniętych decyzję może wydać odpowiedni organ nadzoru budowlanego. Dopiero po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu lub po ustaleniu przeznaczenia danej działki w planie zagospodarowania przestrzennego możliwe jest zlecenie opracowania projektu budowlanego. Projekt budowlany może być wykonany przez osoby mające odpowiednie uprawnienia budowlane.(program na telefon) Zakres oraz forma projektu budowlanego są szczegółowo ustalone w przepisach prawa budowlanego. Po uzyskaniu projektu można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.(promocja 3 w 1)

Sporządzenie projektu budowlanego

Sporządzenie projektu budowlanego oraz niezbędnych opracowań może być zlecone wyłącznie uprawnionemu projektantowi lub instytucji, która świadczy usługi projektowe. Projekt musi być opracowany w zgodzie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.(program na egzamin ustny)
W projekcie muszą się znaleźć następujące dokumenty:
• projekt architektoniczno-budowlany, w którym określona jest funkcja, forma oraz konstrukcja danego obiektu budowlanego wraz z jego charakterystykę ekologiczną i energetyczną, a także proponowane rozwiązania materiałowe i techniczne,(segregator) które obejmują zasady nawiązania do otoczenia,
• projekt zagospodarowania terenu lub działki, który musi być wykonany na aktualnej mapie i zawierać usytuowanie oraz układy istniejących i planowanych obiektów budowlanych, określenie granic działki, usytuowanie układu komunikacyjnego, układu zieleni i sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania ścieków,(opinie)
wymagane oświadczenia.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami