Blog

30.05.2018

Budowa domu a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W artykule znajdziesz:

Budowa domu a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Każdy inwestor jeszcze przed wybraniem projektu budowlanego powinien zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gdzie można go sprawdzić? W urzędzie gminy lub urzędzie miasta (program na komputer). Z jego pomocą możemy dowiedzieć się, jakie budowle na danym terenie można postawić.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalany jest przez Urząd Gminy lub Urząd Miasta. Co jakiś czas miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może ulec zmianie (program na telefon). Dlatego warto na bieżąco śledzić wszelkie modyfikacje. W Polsce jest zresztą wiele gruntów, które w żaden sposób nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (program na egzamin ustny).

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Budowa domu a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W takim wypadku należy wystąpić do Urzędu Gminy bądź tez Miasta o ustanowienie planu zagospodarowania przestrzennego dla danej nieruchomości (promocja 3 w 1). Jeśli już analizujemy plan zagospodarowania przestrzennego zwróćmy uwagę na takie szczegóły jak przeznaczenie działki czy jej minimalną wielkość, na jakiej można postawić budynek mieszkalny jednorodzinny.Uzyskanie wypisu i wyrysu planu zagospodarowania przestrzennego kosztuje około 30 zł. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sprawia, że nie każda inwestycja może być zrealizowana (segregator). W niektórych regionach Polski niemożliwa jest na przykład budowa budynku z dwuspadowym dachem. Inwestor powinien więc przystosować projekt budynku do aktualnych wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Ogólnie rzecz biorąc, plan zagospodarowania przestrzennego dokładnie określa to, w jaki sposób dana działka może być wykorzystana. Powstaje w wyniku uchwały gminy lub rady miasta. Każdy inwestor, który przymierza się do zakupu działki najpierw więc powinien zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego. Może bowiem okazać się, że na danym terenie budowa domu jednorodzinnego jest zupełnie niemożliwa. Gdy brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmina na swój koszt powinna dokonać odpowiednie ekspertyzy. Jest to idealny moment na to by zgłosić wszelkie możliwe zmiany. Później będzie już za późno (opinie).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami