Blog

05.02.2019

Budowa domu systemem gospodarczym a rękojmia

W artykule znajdziesz:

Budowa domu systemem gospodarczym a rękojmia

W przypadku budowy domu systemem gospodarczym poszczególne etapy robót zwykle wykonywane są przez różnych wykonawców, stąd też trudno jest ustalić ich odpowiedzialność (program na komputer). Najczęściej sytuacja wygląda tak, że jednak ekipa zrzuca błędy na poprzedników, a ci bronią się, twierdząc, że to właśnie następne prace doprowadziły do problemu. Dlatego tak ważne jest dopilnowanie tego, aby po każdym etapie prac wykonywać dokładne protokoły przekazanie terenu budowy, zawierające stan wykonanych już robót (program na telefon). Po skończeniu prac przez konkretną ekipę należy sporządzić protokół odbioru. Niemniej ważne jest wykonywanie dokumentacji fotograficznej, zwłaszcza tych robót, które w trakcie procesu budowlanego ulegają zakryciu (program na egzamin ustny).

Staranne prowadzenie dziennika budowy

Konieczne jest staranne prowadzenie dziennika budowy – im dokładniej dokumentowany jest sposób prowadzenia prac, tym łatwiej później wygrać spór, jeśli do takowego dojdzie (promocja 3 w 1). Kolejną możliwością jest podpisanie umowy zlecenia – rozwiązanie to sprawdza się, gdy komuś zostanie powierzone wykonanie określonych czynności, np. sprawowania nadzoru inwestorskiego czy kierowania budową. Wówczas wykonawca takiej umowy odpowiada wobec inwestora za nienależyte wykonanie czynności (segregator). W przypadku tego typu umowy zgłaszanie roszczeń nie jest obwarowane żadnymi szczególnymi warunkami w kwestii terminów.
Zawsze istnieje możliwość odstąpienia od umowy, zwłaszcza jeśli zleceniobiorca nie wykonuje należycie swoich obowiązków. W takiej sytuacji zleceniodawca musi go upomnieć oraz zobowiązać do staranniejszej pracy. Jeśli nie pomogą upomnienia, można odstąpić od umowy, choć jest to dość kłopotliwe, zwłaszcza jeśli zaistnieje spór (opinie). Dla celów dowodowych konieczne jest więc zawarcie umowy na piśmie – jeśli jej nie ma, to należy przedstawić dokumenty, uprawdopodabniające jest zawarcie, czyli kosztorys podpisany przez strony, faktury, protokoły odbiorów czy wpisy w dzienniku budowy. Jeśli wykonawca wyrazi na to zgodę, inwestor może w sądzie udowodnić zawarcie umowy przy pomocy świadków.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami