Budowa i eksploatacja sieci gazowych


Budowa i eksploatacja sieci gazowych
Budowa i eksploatacja sieci gazowych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego wprowadza nowe uregulowania, które zastępują rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych.

 

Prawidłowe oznaczenie


W rozporządzeniu zawarto przepisy odnoszące się do odpowiedniego oznakowania obiektów technologicznych, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa. W skład prawidłowego oznakowania wchodzi znak ostrzegawczy, informujący o możliwości wystąpienia atmosfery wybuchowej, znak zakazu wstępu dla nieupoważnionych, znak zakazu używania otwartego ognia i palenia tytoniu, a także znak zakazu używania urządzeń powodujących iskrzenie, w tym również telefonów komórkowych oraz znak wskazujący na rodzaj strefy zagrożenia wybuchem.

 

Pomieszczenia technologiczne


W pomieszczeniach technologicznych w widocznym i dostępnym miejscu muszą być umieszczane schematy instalacji technologicznych z wyraźnym zaznaczeniem usytuowanych zaworów odcinających przepływ gazu, a także instrukcje obsługi urządzeń, które w szczególności zawierać będą wykaz zagrożeń, opis sposobów bezpiecznego wykonywania pracy oraz zasady postępowania w razie awarii i zagrożenia.

 

Kwalifikacje i obsługa urządzeń


Ponadto zgodnie z treścią rozporządzenia pracownicy obsługujący urządzenia technologiczne powinni posiadać kwalifikacje uzyskane na podstawie przepisów z dnia 28 kwietnia 2003 r., a obiekty technologiczne ze stałą obsługą należy wyposażyć w samoczynne wykrywacze metanu i możliwość sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnego stężenia. Istotną kwestią jest także wydzielenie pomieszczenia dla dyżurującego, które zostanie wyposażone w środki łączności. W przypadku zagrożenia wystąpieniem metanu lub niedoboru tlenu podczas prowadzenia prac należy dodatkowo stosować odpowiednie do zagrożeń środki ochrony indywidualnej i sprzęt służący do asekuracji lub ewakuacji z zagrożonego obszaru.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !