Blog

Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 10
30.05.2018

Budowa i eksploatacja sieci gazowych

W artykule znajdziesz:

Budowa i eksploatacja sieci gazowych


Budowa i eksploatacja sieci gazowych
Budowa i eksploatacja sieci gazowych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego wprowadza nowe uregulowania, które zastępują rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych.

 

Prawidłowe oznaczenie


W rozporządzeniu zawarto przepisy odnoszące się do odpowiedniego oznakowania obiektów technologicznych, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa. W skład prawidłowego oznakowania wchodzi znak ostrzegawczy, informujący o możliwości wystąpienia atmosfery wybuchowej, znak zakazu wstępu dla nieupoważnionych, znak zakazu używania otwartego ognia i palenia tytoniu, a także znak zakazu używania urządzeń powodujących iskrzenie, w tym również telefonów komórkowych oraz znak wskazujący na rodzaj strefy zagrożenia wybuchem.

 

Pomieszczenia technologiczne


W pomieszczeniach technologicznych w widocznym i dostępnym miejscu muszą być umieszczane schematy instalacji technologicznych z wyraźnym zaznaczeniem usytuowanych zaworów odcinających przepływ gazu, a także instrukcje obsługi urządzeń, które w szczególności zawierać będą wykaz zagrożeń, opis sposobów bezpiecznego wykonywania pracy oraz zasady postępowania w razie awarii i zagrożenia.

 

Kwalifikacje i obsługa urządzeń


Ponadto zgodnie z treścią rozporządzenia pracownicy obsługujący urządzenia technologiczne powinni posiadać kwalifikacje uzyskane na podstawie przepisów z dnia 28 kwietnia 2003 r., a obiekty technologiczne ze stałą obsługą należy wyposażyć w samoczynne wykrywacze metanu i możliwość sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnego stężenia. Istotną kwestią jest także wydzielenie pomieszczenia dla dyżurującego, które zostanie wyposażone w środki łączności. W przypadku zagrożenia wystąpieniem metanu lub niedoboru tlenu podczas prowadzenia prac należy dodatkowo stosować odpowiednie do zagrożeń środki ochrony indywidualnej i sprzęt służący do asekuracji lub ewakuacji z zagrożonego obszaru.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 15 Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 16 Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 17
Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 18
Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 19 Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 20 Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 21
Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 31 Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 32 Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 33
Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 34
Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 35 Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 36 Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 37
Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pojęcie technicznej eksploatacji maszyn zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami