Blog

25.07.2018

Budowa na działce zagrodowej

W artykule znajdziesz:

Budowa na działce zagrodowej


Na działce zagrodowej, inaczej nazywanej siedliskową mogą powstać tylko budynki w zabudowie zagrodowej, czyli obiekty gospodarcze, rolnicze, hodowlane, budynki mieszkalne. Zatem jakich formalności należy dopilnować, by móc na takiej działce wybudować dom jednorodzinny?

Budowa na działce zagrodowej

Według definicji zabudowa zagrodowa ma służyć do postawienie budynku związanego z pracą rolników. Także możemy na takiej działce postawić dom mieszkalny, jednak jeżeli nie mamy zamiaru zajmować się rolnictwem to może być to nieco utrudnione. Bez pozwolenia na budowę możemy na takiej działce postawić budynki gospodarcze do 35 metrów kwadratowych. Jednak nie mogą być one dłuższe niż 4,80 metra. Możemy również pozwolić sobie wybudowanie:
- zbiorniku na gnojowicę o pojemności do 25 metrów sześciennych,
- suszarnie kontenerowe do 21 metrów kwadratowych,
- płyty betonowe,
- naziemne silosy, o pojemności do 30 metrów sześciennych i wysokości do 4,50 metra (program egzamin ustny).
Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego bez problemu uzyska osoba, która zajmuje się rolnictwem.Inaczej sprawa wygląda dla osób, które nie zajmują się hodowlą ani uprawą roli. Prościej jest także uzyskać takie pozwolenie jeżeli w gminie istnieje plan zagospodarowania. Plan taki określa jaki procent działki nadaje się na budowę domu. Jeżeli gmina nie posiada takiego planu zagospodarowania to pozwolenie otrzymamy, gdy wielkość działki przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie.
Nieco wątpliwości może budzić także fakt, od jakiej ilości budynków możemy mówić o działce zagrodowej. Aktualnie przeważa pogląd, że zabudowę zagrodową określa przede wszystkim budynek mieszkalny. Taki budynek powinien powstać na pierwszym etapie inwestycji, a zaraz po nim budynek gospodarczy. Dopuszcza się również budowę na takiej działce bez ujęcia wody. Natomiast pod warunkiem zapewnienia możliwości czerpania lub dostawy wody z ujęć położonych poza granicami działki.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami