Blog

Ławy pod murami zdjęcie nr 10
30.05.2018

Budowa obiektu liniowego a plan zagospodarowania przestrzennego

W artykule znajdziesz:

Budowa obiektu liniowego a plan zagospodarowania przestrzennego

Budowa obiektu liniowego a plan zagospodarowania przestrzennego

Ustawa z dnia 17 lipca 2010 definiuje dość dokładnie, co kryje się pod pojęciem obiektu liniowego. Według prawnej definicji obiektem liniowym nazywany jest obiekt charakteryzujący się długością, np. linia kolejowa, wodociągi, gazociąg czy trakcje elektroenergetyczne.

Ławy pod murami zdjęcie nr 11
Budowa obiektu liniowego a plan zagospodarowania przestrzennego

Kiedy budowa obiektu liniowego jest możliwa- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Budowa obiektów liniowych podlega szczególnym przepisom prawnym o czym więcej w poniższym tekście. O tym, czy na danym terenie można realizować obiekt liniowy mówi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (opinie o programie). Do realizacji obiektu liniowego należy więc pobrać w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta wypis planu. W ten sposób inwestor może zapoznać się z warunkami realizacji. Gdy plan zagospodarowania przestrzennego nie wyklucza możliwości budowy obiektu liniowego, można zabrać się za projekt budowlany.

<Gdy brak planu zagospodarowania przestrzennego…

<Sytuacja komplikuje się jednak gdy teren, na którym ma powstać obiekt liniowy nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W takim wypadku należy wystąpić o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tutaj pojawia się konieczność dokładnego sprawdzenia przepisów. Należy bowiem wziąć pod uwagę art. 4 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 roku. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku obiektów liniowych odnosi się do lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ten proces jest bardzo skomplikowany. Należy bowiem powiadomić wszystkich właścicieli nieruchomości, na którym planowana jest budowa obiektu liniowego o wszczęciu postępowania administracyjnego. Dane na temat właścicieli gruntów pozyskuje się przy pomocy ewidencji gruntów. Jak łatwo można się domyślić to najbardziej wydłuża procedurę. Trzeba bowiem doręczyć do wszystkich użytkowników i właścicieli pisma. To w głównej mierze od tego zależy to, jak szybko decyzja zostanie wydana. W skrajnych przypadkach, gdy nie można stwierdzić kto jest właścicielem danego terenu, do starostwa powiatowego można wystąpić z wnioskiem o wywłaszczenie.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Ławy pod murami zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Ławy pod murami zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Ławy pod murami zdjęcie nr 16 Ławy pod murami zdjęcie nr 17 Ławy pod murami zdjęcie nr 18
Ławy pod murami zdjęcie nr 19
Ławy pod murami zdjęcie nr 20 Ławy pod murami zdjęcie nr 21 Ławy pod murami zdjęcie nr 22
Ławy pod murami zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ławy pod murami zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ławy pod murami zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Ławy pod murami zdjęcie nr 32 Ławy pod murami zdjęcie nr 33 Ławy pod murami zdjęcie nr 34
Ławy pod murami zdjęcie nr 35
Ławy pod murami zdjęcie nr 36 Ławy pod murami zdjęcie nr 37 Ławy pod murami zdjęcie nr 38
Ławy pod murami zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ławy pod murami zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ławy pod murami zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami