Budowa obiektu liniowego a plan zagospodarowania przestrzennego

Budowa obiektu liniowego a plan zagospodarowania przestrzennego

Ustawa z dnia 17 lipca 2010 definiuje dość dokładnie, co kryje się pod pojęciem obiektu liniowego. Według prawnej definicji obiektem liniowym nazywany jest obiekt charakteryzujący się długością, np. linia kolejowa, wodociągi, gazociąg czy trakcje elektroenergetyczne.

Budowa obiektu liniowego a plan zagospodarowania przestrzennego

Kiedy budowa obiektu liniowego jest możliwa- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Budowa obiektów liniowych podlega szczególnym przepisom prawnym o czym więcej w poniższym tekście. O tym, czy na danym terenie można realizować obiekt liniowy mówi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (opinie o programie). Do realizacji obiektu liniowego należy więc pobrać w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta wypis planu. W ten sposób inwestor może zapoznać się z warunkami realizacji. Gdy plan zagospodarowania przestrzennego nie wyklucza możliwości budowy obiektu liniowego, można zabrać się za projekt budowlany.

<Gdy brak planu zagospodarowania przestrzennego…

<Sytuacja komplikuje się jednak gdy teren, na którym ma powstać obiekt liniowy nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W takim wypadku należy wystąpić o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tutaj pojawia się konieczność dokładnego sprawdzenia przepisów. Należy bowiem wziąć pod uwagę art. 4 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 roku. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku obiektów liniowych odnosi się do lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ten proces jest bardzo skomplikowany. Należy bowiem powiadomić wszystkich właścicieli nieruchomości, na którym planowana jest budowa obiektu liniowego o wszczęciu postępowania administracyjnego. Dane na temat właścicieli gruntów pozyskuje się przy pomocy ewidencji gruntów. Jak łatwo można się domyślić to najbardziej wydłuża procedurę. Trzeba bowiem doręczyć do wszystkich użytkowników i właścicieli pisma. To w głównej mierze od tego zależy to, jak szybko decyzja zostanie wydana. W skrajnych przypadkach, gdy nie można stwierdzić kto jest właścicielem danego terenu, do starostwa powiatowego można wystąpić z wnioskiem o wywłaszczenie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !