Blog

24.01.2019

Budowa wiaty – kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

W artykule znajdziesz:

Budowa wiaty – kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Wiata to budynek, który może mieć charakter pomocniczy, rekreacyjny lub użytkowy, np. wiata garażowa. Jest to nic innego jak dach, który wspierają słupy (program na komputer). W przypadku, gdy wiata ma powierzchnię większą niż 50mkw i oddziałuje na nieruchomość sąsiednią, konieczne jest wystąpienie o pozwolenie na budowę. Warto przy tym pamiętać, że obszar oddziaływania zawsze określa się indywidualnie, ponieważ zależy on od wielkości działki oraz parametrów obiektu (program na telefon). Do wniosku trzeba dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego, zawierające uzgodnienia, opinie, pozwolenia oraz wszelkie inne dokumenty, które są wymagane przepisami szczególnymi, np. przeciwpożarowymi, ochrony środowiska, sanitarnymi czy ochrony zabytków (program na egzamin ustny) . Oprócz tego niezbędne jest zaświadczenie, że projekt wykonała osoba, która posiada wymagane uprawnienia budowlane.

Dostarczenie szkicu planowanej wiaty

Wraz z projektem budowlanym do urzędu należy dostarczyć aktualną decyzję dotyczącą lokalnych warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w przypadku, gdy nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Konieczne jest również oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (promocja 3 w 1). Wniosek niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę inwestor musi złożyć w starostwie właściwym miejscowo. W przypadku, gdy wszystkie wymagania zostaną spełnione, starosta w ciągu miesiąca wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę.
Termin obszar oddziaływania dotyczy terenu wokół działki budowlanej, który jest wyznaczony zgodnie z przepisami odrębnymi (segregator). Przepisy te wprowadzają konkretne ograniczenia w kwestii zagospodarowania określonego obiektu. W przypadku, gdy wiata nie przekracza 50 mkw, wystarczy zgłosić zamiar budowy do starostwa właściwego miejscowo (opinie). W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj, zakres oraz sposób prowadzenia prac budowlanych łącznie z terminem ich rozpoczęcia. Co ważne, konieczne jest dołączenie oświadczenia o prawie do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane. Wymagane jest też dostarczenie szkicu planowanej wiaty.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami