Budownictwo - co to jest?


Budownictwo, a uprawnienia budowlane
Budownictwo, a uprawnienia budowlane

Reklama: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 - wersja na komputer oraz wersja na telefon/tablet pozwoli Ci na efektywne przygotowanie się do egzaminu na uprawnienia budowlane. Aktualności i przydatne informacje odnośnie uprawnień budowlanych znajdziesz TUTAJ. Opinie użytkowników odnośnie naszych programów oraz ich wspomnienia po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz TUTAJ.

 

Budownictwo jako dziedzina nauki zajmująca się tworzeniem materiałów, opracowywaniem i udoskonalaniem technologii budowy oraz realizacji zarówno budynków mieszkalnych jak i budynków użyteczności publicznej rozwija się od zarania dziejów. Rozwój intelektualny oraz technologiczny umożliwił ludziom produkcję coraz to nowocześniejszych materiałów, narzędzi, maszyn oraz technik wznoszenia budowli. Również pod względem poziomu skomplikowania budynki stoją na coraz wyższym poziomie. Wciąż zmieniające się składowe procesu wytwarzania budynków nadal jednak napotykają na podobne problemy, z którymi borykać się musiały budowle pierwotne. Istnieją bowiem czynniki na które człowiek nie ma żadnego wpływu, bądź wpływ ten jest tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Jednym z takich czynników, na które ani inwestorzy, ani architekci ani inżynierowie nie mają wpływu jest klimat i warunki atmosferyczne, jakie będą panowały w miejscu wznoszenia i użytkowania budynku.


Klimat jest to zbiór zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze, kształtujący się na podstawie właściwości fizycznych i geograficznych danego obszaru, a określony dzięki wieloletnim obserwacjom i pomiarom meteorologicznym. Na składowe klimatu składają się:

 

• opady atmosferyczne,
• ciśnienie atmosferyczne,
• temperatura,
• wiatr,
• zachmurzenie,
• wilgotność powietrza.

 

Klimat poszczególnych regionów w zależności od różnych czynników takich jak chociażby rzeźba terenu, bliskość akwenów wodnych, rodzaj roślinności pokrywającej etc. może być zróżnicowany względem siebie. Jest jednak określony zbiór cech klimatycznych, które odpowiadają wielu obszarom na kuli ziemskiej. Takie obszary o zbliżonych cechach makroklimatycznych nazywamy strefami klimatycznymi.


Strefy klimatyczne układają się w pasy biegnące równolegle do równoleżników, a w zależności od odległości od równika wyróżniamy 5 stref :

 

• równikową,
• zwrotnikową,
• podzwrotnikową,
• umiarkowaną,
• okołobiegunową.

 

Polska, której najdalej wysunięte punkty na północ, południe, wschód i zachód mają odpowiednio współrzędne 54°50′ szerokości geograficznej północnej, 49°00′ szerokości geograficznej północnej, 24°09′ długości geograficznej wschodniej oraz 14°07′ długości geograficznej wschodniej, w całości znajduje się w strefie umiarkowanej. Cechami charakterystycznymi klimatu umiarkowanego jest duża zmienność warunków atmosferycznych spowodowana wpływem zarówno gorącego powietrza zwrotnikowego jak i zimnego arktycznego. Dodatkowo klimat strefy umiarkowanej można podzielić na dwa typy: morski oraz kontynentalny. Klimat morski charakteryzuje się dużą ilością opadów atmosferycznych, średnią roczną temperaturą w przedziale między 0 a 10°C i roczną amplitudą temperatur nie przekraczającą 25°C. W praktyce oznacza to, iż zimy zwykle są stosunkowo ciepłe, natomiast lata są chłodne. W przeciwieństwie do klimatu morskiego, w klimacie kontynentalnym amplituda roczna temperatur wynosi ponad 25°C, zimy są suche i mroźne, natomiast lata gorące. Mniejsza jest również ilość opadów względem klimatu morskiego.


Z tego względu projektując budynki, których miejscem użytkowania będą regiony znajdujące się np. w klimacie umiarkowanym, trzeba wziąć pod uwagę takie czynniki atmosferyczne oddziaływujące na wybudowaną konstrukcję jak chociażby deszcz, mróz, wiatr czy śnieg. O ile jednak deszcz i mróz mają wpływ jedynie na komfort użytkowania obiektu przez ludzi, o tyle wiatr i śnieg mają już istotny wpływ na konstrukcję obiektu, a co za tym idzie na bezpieczeństwo ludzi w nim przebywających.

 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !