Dachy budowli przemysłowych

Dachy budowli przemysłowych

Dachy budowli przemysłowych stanowią pod względem ukształtowania bardzo liczną i różnorodną grupę. Kształty tych dachów są uwarunkowane przede wszystkim względami konstrukcyjnymi, funkcjonalnymi, klimatycznymi i architektonicznymi, a więc zależą od materiału i rodzaju konstrukcji, od siatki słupów nośnych, od stosowanej technologii produkcji, od potrzeb oświetlenia dziennego, rodzaju pokrycia, kierunku i sposobu odprowadzania wody itd (program na komputer). Dachy budynków użyteczności publicznej

Budynki takie, jak hale wystawowe, obiekty sportowe, dworce, teatry itp. coraz częściej mają dachy o kształtach nowoczesnych w postaci powierzchni dwukrzywiznowych o dużych rozpiętościach. Dachy te wykonuje się z różnych materiałów, jak żelbet, stal, aluminium, tworzywa sztuczne, i w różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych (program na telefon). Mogą to być dachy wiszące, łupinowe, żaglowe, wspornikowe. Wspólną cechą tych dachów oprócz nietypowych kształtów jest znaczna na ogół rozpiętość w stosunku do grubości, a zatem mały ciężar. Poza wymaganiami natury wytrzymałościowej na pierwszy plan wysuwa się tu zagadnienie stateczności dachu związane z oddziaływaniem parcia i ssania wiatru (program egzamin ustny).

Ponieważ dachy tego rodzaju mają często konstrukcje o charakterze nowatorskim i nietypowe proporcje wymiarów, dlatego ich projektowanie wyłącznie na podstawie rozważań teoretycznych napotyka na trudności. Koniecznością staje się weryfikacja przyjętych założeń i rozwiązań projektowych na podstawie badań modelowych (opinie o programie).

Badania modelowe

Badania modelowe wykonuje się w tunelach aerodynamicznych, w których umieszcza się modele dachów w strumieniu powietrza imitującym oddziaływanie wiatru. Następnie określa się ciśnienie działające w poszczególnych punktach powierzchni dachu. W wyniku badań modelowych możliwy jest dobór optymalnego kształtu dachu, który dla danych założeń architektoniczno-estetycznych spełnia wymagania bezpieczeństwa i ekonomiki (segregator aktów prawnych).

Przy doborze kształtu dachu konieczne jest uwzględnienie lokalnej wietrzności, usytuowania i wysokości obiektu oraz topografii terenu, która ma zasadnicze znaczenie na rozkład obciążenia wiatrem. Duży wpływ na wartość parcia i ssania wiatru na powierzchni dachu ma ukształtowanie krawędzi dachu (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !