Blog

17.01.2020

Budownictwo greckie

W artykule znajdziesz:

Budownictwo greckie

Budownictwo greckie

W budownictwie greckim używane były głównie tłuste zaprawy wapienne o zawartości piasku nie przekraczającej 20% (uprawnienia budowlane).

Ogromny rozwój w dziedzinie spoiw można stwierdzić w budownictwie rzymskim. Najważniejszymi wynalazkami w tej dziedzinie, dokonanymi przez rzymskich budowniczych, jest wapno hydrauliczne i wyrabiany przy jego użyciu sztuczny kamień (odpowiadający niemal całkowicie dzisiejszemu betonowi).

Nawet gruzobeton był już stosowany przy budowie słynnych akweduktów doprowadzających wodę do Rzymu z Gór Apenińskich (program na telefon).

W średniowieczu większość osiągnięć dokonanych w Rzymie poszła w zapomnienie. Do wznoszenia stosunkowo nielicznych budynków murowanych (zamki, kościoły) używano zapraw wapiennych, zaś wapno hydrauliczne i beton wyszły z użycia. Dopiero pod koniec XVIII wieku poczęto na nowo interesować się spoiwami hydraulicznymi (program na komputer).

Wapno

Około 1796 r. Anglik Parker rozpoczął wypalanie wapna hydraulicznego pod nazwą cementu romańskiego (program egzamin ustny). Wapno to znalazło szerokie zastosowanie przy robotach wodnych. W r. 1810 francuski uczony Vicat wynalazł sztuczne wapno hydrauliczne przez odpowiednie zestawienie surowców wyjściowych. W r. 1824 Anglik Aspdin otrzymał patent na wyrób cementu zwanego do dnia dzisiejszego portlandzkim.

Nazwa ta pochodzi od podobieństwa wyrobów cementowych do skał z okolicy miasta Portland, które były stosowane w budownictwie (opinie o programie). W Polsce pierwsza cementownia („Grodziec”) powstała w roku 1856, tak więc przemysł ten ma już u nas przeszło stuletnią tradycję.

Dzięki obfitości odpowiednich surowców przemysł cementowy rozwijał się u nas dość szybko. Cement wyrabiany w Polsce jest bardzo wysokiej jakości i jest poszukiwanym artykułem eksportowym.

Przy zwykłych próbach temperatura powietrza w pracowni laboratoryjnej powinna wynosić 17 do 20°C, wilgotność względna nie może przekraczać 70% (segregator aktów prawnych). Temperatura wody używanej do prób powinna wynosić 17 do 20°C. Baczną uwagę należy zwracać na zupełną czystość przyrządów i sit.

Wszelkie zanieczyszczenia kurzem, piaskiem lub cementem są niedopuszczalne (promocja 3 w 1). Wszystkie oznaczenia cech spoiw należy wykonywać przynajmniej dwa razy, przyjmując średnią jako wynik miarodajny. W razie rozbieżności wyników lub innych zastrzeżeń badanie należy powtórzyć.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami