Rozbiórka okien i drzwi uprawnienia budowlane

Rozbiórka okien i drzwi uprawnienia budowlane

Przed przystąpieniem do demontażu okien i drzwi należy dokonać ich przeglądu w celu ustalenia, czy i które z nich mogą się nadawać do dalszego wykorzystania. Wszystkie okna i drzwi będące w dobrym stanie należy przed demontażem zabezpieczyć (program uprawnienia budowlane na komputer). 

W przypadku gdy wyjęcie z murów skrzydeł okiennych i drzwiowych łącznie z ościeżnicami jest z jakichś powodów niemożliwe, należy je w odpowiedni sposób oznaczyć i po zdemontowaniu skrzydeł wymontować ze ścian ościeżnice, a następnie po ponownym złożeniu w odpowiedni sposób zmagazynować (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W przypadku ścian drewnianych, gdy ościeżnice otworów są połączone z elementami ściany, oraz ścian i ścianek murowanych, w których na skutek ich uszkodzeń ościeżnice stanowią częściową ich podporę, demontaż ościeżnic wykonuje się łącznie z rozbiórką tych ścian.

Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalanie ich na strop, gdyż w ten sposób można spowodować zawalenie się tego stropu jak i pozostałych stropów, znajdujących się poniżej, co może stać się przyczyną runięcia całego budynku (uprawnienia budowlane).

Ze ścianek tynkowanych należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. W podobny sposób rozbiera się ścianki wykonane z większych elementów jak pustaki, bloczki itp.
Ścianki działowe powinno rozbierać się z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały rozebrany ze ścianek materiał i gruz należy usuwać ze stropów na dół.

Rozbiórka dachu niezależnie od jego typu rozpoczyna się od rozebrania wszystkich elementów znajdujących się nad jego powierzchnią, jak kominy, wybudówki, ścianki kolankowe, wywiewki kanalizacyjne itp., a przy dachach stromych - również części kominów znajdujących się pod dachem, czopuchów, ścianek działowych itp.

Przy stropodachach niewentylowanych należy po zdjęciu pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych rozebrać ręcznie lub za pomocą młotów pneumatycznych warstwę betonu wyrównawczego, warstwę izolacji termicznej itp. elementów aż do powierzchni stropu nad ostatnią kondygnacją (program egzamin ustny).

Rozbiórka stropu

Przy stropodachach wentylowanych należy po usunięciu pokrycia, wszystkich obróbek blacharskich i elementów odwodnienia dachu usunąć z pachwin płyt dachowych zaprawę cementową. Do demontażu płyt dachowych korytkowych, panwiowych czy też drążonych powinno się stosować żuraw o odpowiednim udźwigu. Rozbiórkę stropodachu przez rozbijanie płyt należy stosować w ostateczności, przy czym płyty powinno się rozbijać pasami wzdłuż prętów ibrojenia nośnego, tak aby nie spowodować runięcia płyt na strop znajdujący się poniżej (opinie o programie).
Po rozebraniu płyt dachowych należy rozebrać ścianki stanowiące podporowych płyt, a następnie wszystkie warstwy znajdujące się na stropie ostatniej kondygnacji.

W przypadku dachów stromych o konstrukcji żelbetowej sposób ich rozbiórki będzie uzależniony od schematu konstrukcyjnego dachu. W tym celu powinien być opracowany projekt rozbiórki dachu określający ściśle kolejność wykonywanych prac. Rozbiórkę płyty należy wykonywać pasmami między dwoma belkami, poczynając od kalenicy w kierunku okapu. Sposób rozbiórki belek będzie uzależniony od sposobu ich podparcia, możliwości podwieszenia do haku żurawia, możliwości oparcia na rusztowaniu itp. Przy rozbiórce dachu nie należy dopuszczać do gromadzenia się gruzu na stropie, lecz usuwać go rynnami na dół (segregator aktów prawnych).

Rozbiórkę dachów stromych o konstrukcji drewnianej rozpoczyna się od zajęcia pokrycia.

Pierwszą czynnością, niezależnie od rodzaju pokrycia, jest zdemontowanie rur spustowych, rynien oraz wszelkich obróbek blacharskich i spuszczenie ich na ziemię. Pokrycie dachu z blachy rozbiera się od kalenicy do dołu połaci dachu całymi pasami, przecinając pokrycie nożycami dekarskimi i zwijając blachę w rulony, które usuwa się na ziemię. Pokrycie dachu z dachówki rozbiera się również od kalenicy do okapu, układając ją na płaceniu, a następnie usuwając na dół w pojemnikach.

W podobny sposób rozbiera się również pokrycie z płyt eternitowych. Pokrycie dachu z papy rozbiera się, przecinając je ostrym nożem w miejscach klejenia arkuszy papy, zwijając ją w rulony i usuwając na ziemię (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !