Blog

Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 10
30.05.2018

Budownictwo zrównoważone

W artykule znajdziesz:

Budownictwo zrównoważone

Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 11
Budownictwo zrównoważone

Rozwój budownictwa bezpośrednio wiąże się z ochroną środowiska. Nowoczesny obiekt użyteczności publicznej powinien spełniać normy regulowane przez przepisy prawa. Budynki nie powinny negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne (segregator aktów prawnych). Wykorzystanie zasobów naturalnych powinno być racjonalne i zrównoważone. Należy uwzględnić m.in. rosnącą liczbą ludności w stanie zmniejszających się źródeł zasobów naturalnych, zmiany klimatyczne, czy też zagrożenia związane z szkodliwym wpływem budownictwa na ekosystemy. Głównym celem jest poprawa jakości infrastruktury, a także przestrzeni zabudowanych. Zrównoważone budownictwa jest priorytetem wskazanym przez Komisję Europejską. Należy dążyć do zwiększenia efektywności energetycznej obiektów budowlanych. Ważne jest również stosowanie takich materiałów budowlanych, które są najmniej inwazyjne z punku widzenia ochrony środowiska naturalnego. W „Europejskim planie naprawy gospodarczej” znalazły się również kryteria dotyczące czystych technologii. Zmiany powinny zostać uwzględnione nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale również obiektach użyteczności publicznej. Komisja europejska uważa, że powinny być one stale kontrolowane pod względem efektywności energetycznej, a także certyfikowane (promocja 3 w 1).

 

Zapis ten znajduje się w dyrektywie 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. Istotne jest również zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Jest to w szczególności uwzględnione w przepisach recyklingu, a także wykorzystywania materiałów budowlanych przyjaznych środowisku naturalnemu. Należy również uwzględnić trwałość obiektów budowlanych. Zrównoważone budownictwo wykorzystuje wyłącznie materiały oznakowane z warunkami oznakowania CE wyrobów budowlanych. Troska o środowisku powinna przejawiać się już w momencie planowania i projektowania obiektu budowlanego. Innowacyjne rozwiązania technologiczne umożliwiają nie tylko lepsze wykorzystywanie odpadów w procesie recyklingu, ale również wzrost efektywności energetycznej oraz odpowiedni klimat wewnątrz budynków.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 16 Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 17 Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 18
Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 19
Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 20 Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 21 Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 22
Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 32 Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 33 Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 34
Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 35
Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 36 Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 37 Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 38
Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Betoniarki jednobębnowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami