Budownictwo zrównoważone

Budownictwo zrównoważone

Rozwój budownictwa bezpośrednio wiąże się z ochroną środowiska. Nowoczesny obiekt użyteczności publicznej powinien spełniać normy regulowane przez przepisy prawa. Budynki nie powinny negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne (segregator aktów prawnych). Wykorzystanie zasobów naturalnych powinno być racjonalne i zrównoważone. Należy uwzględnić m.in. rosnącą liczbą ludności w stanie zmniejszających się źródeł zasobów naturalnych, zmiany klimatyczne, czy też zagrożenia związane z szkodliwym wpływem budownictwa na ekosystemy. Głównym celem jest poprawa jakości infrastruktury, a także przestrzeni zabudowanych. Zrównoważone budownictwa jest priorytetem wskazanym przez Komisję Europejską. Należy dążyć do zwiększenia efektywności energetycznej obiektów budowlanych. Ważne jest również stosowanie takich materiałów budowlanych, które są najmniej inwazyjne z punku widzenia ochrony środowiska naturalnego. W „Europejskim planie naprawy gospodarczej” znalazły się również kryteria dotyczące czystych technologii. Zmiany powinny zostać uwzględnione nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale również obiektach użyteczności publicznej. Komisja europejska uważa, że powinny być one stale kontrolowane pod względem efektywności energetycznej, a także certyfikowane (promocja 3 w 1).

 

Zapis ten znajduje się w dyrektywie 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. Istotne jest również zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Jest to w szczególności uwzględnione w przepisach recyklingu, a także wykorzystywania materiałów budowlanych przyjaznych środowisku naturalnemu. Należy również uwzględnić trwałość obiektów budowlanych. Zrównoważone budownictwo wykorzystuje wyłącznie materiały oznakowane z warunkami oznakowania CE wyrobów budowlanych. Troska o środowisku powinna przejawiać się już w momencie planowania i projektowania obiektu budowlanego. Innowacyjne rozwiązania technologiczne umożliwiają nie tylko lepsze wykorzystywanie odpadów w procesie recyklingu, ale również wzrost efektywności energetycznej oraz odpowiedni klimat wewnątrz budynków.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami