Blog

Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 10
16.04.2019

Roboty budowlane a prawo budowlane

W artykule znajdziesz:

Roboty budowlane a prawo budowlane

Roboty budowlane to zgodnie z prawem budowlanym nie tylko budowa, ale również prace budowlane, które polegają na montażu, przebudowie, remoncie bądź rozbiórce obiektu budowlanego (program na komputer). Zasady prowadzenia takich robót są regulowane przez prawo budowlane (program na telefon). Przede wszystkim należy pamiętać, że roboty budowlane mogą być rozpoczęte wyłącznie po zgłoszeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie budowy następuje z momentem podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy – do ich rozpoczęcia niezbędna jest osoba posiadająca uprawnienia budowlane, czyli prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Zaliczenie państwowego egzaminu

Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 11
Roboty budowlane a prawo budowlane

Roboty budowlane mogą być prowadzone przez inwestora lub przez firmę, z którą podpisał on umowę o roboty budowlane (program na egzamin ustny). Jednak zgodnie z prawem budowlanym to inwestor jest zobowiązany do zorganizowania całego procesu inwestycyjnego, w tym m.in. do zapewnienia nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, czyli uprawnienia budowlane. Art 42 prawa budowlanego nakazuje, aby inwestor powierzył prowadzenie oraz nadzorowanie robót budowlanych kierownikowi budowy (promocja 3 w 1). Ma on również prawo do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (segregator).
Prawo budowlane wymaga, aby prace budowlane były prowadzone zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami budowlanymi. Oznacza to, że osoby, które nadzorują prowadzenie prac budowlanych, muszą posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności, które pozwalają na prawidłową ocenę zdarzeń zachodzących podczas prac budowlanych. Uprawnienia, czyli prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, są przyznawane osobom z odpowiednim wykształceniem oraz praktyką zawodową. Muszą one zaliczyć państwowy egzamin, składających się z części pisemnej i ustnej. Dopiero po jego zaliczeniu inżynier budownictwa otrzymuje decyzję wydaną przez organ samorządu zawodowego, czyli wspomniane właśnie uprawnienia budowlane (opinie).

Najnowsze wpisy

25.06.2024
Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 12
Ile trwa zrobienie uprawnień budowlanych?

Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce może różnić się w zależności od specyfiki wnioskowanych pozwoleń i poziomu zaawansowania. Studia…

25.06.2024
Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 13
Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 16 Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 17 Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 18
Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 19
Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 20 Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 21 Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 22
Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 32 Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 33 Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 34
Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 35
Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 36 Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 37 Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 38
Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przejście od pomostów stalowych do betonowych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami