Budynek wolnostojący

Budynek wolnostojący

Zależnie od wielkości pralnia może być projektowana jako budynek wolnostojący lub jako pomieszczenie w budynku o innym przeznaczeniu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przybliżona powierzchnia robocza pralni na 100 kg bielizny dziennie - 30 do 50 m2.
Najkorzystniejsze jest rozwiązanie pralni w budynku jedno kondygnacjowym.

Zasadniczym warunkiem dobrego zaprojektowania pralni jest jednokierunkowość ruchu bielizny przez pralnię. Stąd wynika konieczność projektowania:
a) wejścia dla dostarczenia bielizny brudnej,
b) wyjścia dla odbierania bielizny czystej. Bielizna czysta nie powinna się nigdzie stykać z bielizną brudną.
Z zasady jednokierunkowości wynika następująca kolejność pomieszczeń i ustawienia w nich odpowiednich maszyn i urządzeń:
- kadzie zamokowe,
- maszyny pralnicze wraz z kotłami do gotowania bielizny wyjątkowo brudnej,
- kociołki do przygotowywania ługu,
- koryta do ręcznego prania z odpowiednią ilością wózków do przewożenia mokrej bielizny,
- wirówki - bielizna gładka bezguzikowa przechodzi do kalandrów lub prasownic nieckowych, bielizna pozostała przechodzi do suszarni, magla, prasowania i wykończania.
Część mokra musi być wyraźnie oddzielona od części suchej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pralnice umieszcza się w pobliżu okien ze względu na dobre oświetlenie. Magle i prasownice ustawia się prostopadle do okien, aby światło padało na nie z lewej
strony. Wysokość pomieszczeń pralni w świetle 3-3,5 m. Okno podwójnie szklone z otwieranymi górnymi nadświetlami.
Podłoga: w części mokrej - twarda o chropowatej powierzchni w części suchej - drewniana lub o podobnych własnościach.
ściany w części mokrej do wys. 1,5-2 rn malowane farbą olejną lub wyłożone płytkami ceramicznymi.

Przykład. Pralnia dla internatu szkolnego na 1000 osób (rys. 60). Na jedną osobę przyjęto 3,0 kg bielizny suchej tygodniowo. Przyjęto 5 dni roboczych. Wydajność tygodniowa pralni 3000 kg suchej bielizny, dzienna 600 kg, godzinowa 75 kg (przy założeniu 8-godzinnego dnia pracy) (uprawnienia budowlane).
Pranie różnych materiałów używanych do produkcji. Projektowanie pralni dla prania różnych materiałów używanych do produkcji, jak tkanin filtracyjnych, ścierek, szmat itp. ma za zadanie oczyszczenie tych materiałów dla ponownego ich zastosowania oraz ewentualnego uzyskania cennego tłuszczu, którym są zwykle nasycone. Tłuszcz ten może być powtórnie użyty do produkcji. Przy projektowaniu maszyn pralniczych należy się liczyć z działaniem różnych żrących substancji, którymi te tkaniny mogą być nasycone (program egzamin ustny).

Odtłuszczenie

Odtłuszczenie odbywa się przed procesem prania w wirówkach za pomocą rozgrzewania parą materiału odwirowanego. Dalszy przebieg prania jest podobny do prania bielizny.
Na podstawie Zarządzenia Przewodniczącego PKPG z dnia 28.11. 1951 w zakładach przemysłu kluczowego zatrudniających ponad 1000 pracowników lub położonych z dala od ośrodków zaopatrzenia mogą być stworzone oddziały zaopatrzenia robotniczego (O.Z.R.) (opinie o programie).

O.Z.R. obejnnije swym zasięgiem działania w zasadzie załogę zakładu pracy, w którym zorganizowano oddział.

Do zakresu działania O.Z.R. należy prowadzenie:
- stołówek pracowniczych i bufetów przyzakładowych, gdy ilość korzystających ze stołówki nie jest mniejsza niż 80 osób,
c pomocniczych gospodarstw, jak np. ogrodniczo- warzywnych, tuczu trzody chlewnej oraz hodowli bydła, drobiu, królików itp., lecz tylko w przypadku prowadzenia stołówki, dla której są one podstawą zaopatrzenia (segregator aktów prawnych),
- punktów usługowych, jak np. warsztatów naprawczych obuwia, pralni, pracowni krawieckich itp. organizowanych w zasadzie na terenie zakładów pracy w miarę potrzeby,
- sklepów przyzakładowych z artykułami spożywczymi i przemysłowymi, które mogą być zakładane każdorazowo za zgodą Ministra Handlu Wewnętrznego na wniosek resortowego ministra.
O.Z.R. działają na zasadzie wewnętrznego pełnego rozrachunku gospodarczego, a kierownik O.ZR. podlega bezpośrednio dyrektorowi zakładu przemysłowego jako jego zastępca w zakresie swej funkcji (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !