Blog

03.04.2020

Budynek wolnostojący

Budynek wolnostojący

Budynek wolnostojący

Budynek wolnostojący - budynek, który nie przylega do innego budynku lub do innej budowli naziemnej i nie jest z nim połączony przełączką.

Budynek wysoki, wysokościowiec - budynek mający więcej niż jedenaście kondygnacji nadziemnych lub przekraczający 30 m wysokości.

Budżet - zestawienie dochodów i wydatków przewidzianych na pewien okres.

Buf - zespół piór miękkich o luźnej budowie chorągiewki i sztywnej stosinie, występujący w udzie ptaka.

Buffeting - trzepotanie.

Bufor - zderzak (program uprawnienia budowlane na komputer).

Bufor - roztwór buforowy.

Bufor - pamięć buforowa.

Bufor redoks - roztwór zawierający utleniacz i reduktor (odpowiadające sobie) w takim stężeniu, że jego potencjał redoks zmienia się nieznacznie po dodaniu małych ilości utleniacza lub reduktora oraz przy rozcieńczeniu.

Bufor spektroskopowy - w emisyjnej analizie spektralnej substancja dodawana do próbki w celu zmniejszenia do minimum wpływu innych obecnych w próbce pierwiastków na widmo pierwiastka badanego.

Bufowanie - wiórkowanie lica skór wygarbowanych.

Bujak - wahacz resorowy.

Bojatryka - nauka o chorobach bydła i ich leczeniu.

Bukat - sztuka bydła rzeźnego w wieku 4-18 miesięcy intensywnie opasanego na mięso, o wadze do 200 kg; skóra z tego zwierzęcia, garbowania chromowego lub chromowo-roślinnego.

Bukiet (wina) - ważna cecha jakościowa wina; zespół aromatów, które częściowo pochodzą z owoców użytych do przerobu, częściowo zaś powstają w procesie fermentacji i dojrzewania.

Bukiet garbników - zestaw roślinnych i syntetycznych środków stosowany do garbowania skór.

Bukowarka - zawijarka brzegów.

Bukownik - maszyna rolnicza do wyłuskiwania nasion koniczyny i lucerny.

Bukszpryt, dziobak, dziobnik - belka przymocowana do dziobnicy i wystająca ukośnie do góry przed dziób statku; służy do rozpinania lin i żagli.

Bułąj - iluminator (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Bulanżeryt - minerał, siarko antymonek ołowiu, w dużych nagromadzeniach może być używany do otrzymywania ołowiu.

Bulbkil - oprofilowana bryła ołowiu umocowana u dołu głęboko zanurzonej stalowej płetwy umieszczonej pod dnem jachtu; zespół ten spełnia połączoną rolę miecza 2 i balastu 1.

Buldożer 1 - spycharka.

Buldożer 2 - giętarka kuźniczabulina - dodatkowa linka na jachtach, zazwyczaj przy foku, za pomocą której można przyciągnąć róg szotowy żagla do want

Bulwa naprężeń

Bulwa naprężeń - bryła izobaryczna.

Bulwar - szeroka reprezentacyjna ulica nadbrzeżna (wzdłuż brzegu rzeki, kanału lub morza) zwykle wysadzana drzewami.

Buła - duża konkrecja o nieregularnym kształcie.

Buławka - kilkumilimetrowy krótkopęd zdolny do owocowania.

Buna - jedna z nazw handlowych kauczuku syntetycznego butadienowego, butadienowo-styrenowego i butadienowo-akrylonitrylowego.

Bunkier 1 - wojsk, schron bojowy betonowy (uprawnienia budowlane).

Bunkier 2 - paliwo płynne lub stałe załadowane na statek i przeznaczone na jego własny użytek.

Bunkierka - bunkrowiec.

Bunkrować - przyjmować na statek paliwo stale lub płynne (program egzamin ustny).

Bunkrowiec, bunkierka - statek przystosowany do zaopatrywania innych statków w paliwo w portach lub na redach.

Buraczarnia - pomieszczenie w cukrowni wraz z zespołem urządzeń do transportu i mycia buraków.

Buraczysko - pole po sprzęcie buraków.

Burbonal - etylowanilina.

Bureta - jedwabna przędza zgrzebna otrzymywana z odpadów przy przędzeniu szapu lub innych niepełnowartościowych krótkich odpadów jedwabnych; (2) gruba tkanina wyrabiana z tej przędzy.

Burgos - borgis.

Burkacz -  występ skalny w otworze wiertniczym.

Burnonit - minerał, siarczek miedzi, ołowiu i antymonu wykorzystywany głównie jako ruda ołowiu (opinie o programie).

Bursztyn - kopalna żywica drzew szpilkowych wypłukiwana z osadów morskich ma barwy od białej do ciemnobrunatnej; używany do wyrobu biżuterii i przedmiotów dekoracyjnych oraz farb, politur itp.

Bursztyn czarny - gagat.

Bursztynian - sól lub ester kwasu bursztynowego.

Burta 1 - boczna zewnętrzna ściana kadłuba statku ograniczona od dołu obłem, od góry linią pokładu górnego lub nadbudówek pokładowych.

Burta 2 - warstwa dolna soli przy wybieraniu na dwie lub więcej warstw.

Burtówka - pokładówka przy burcie statku (segregator aktów prawnych).

Burza jonosferyczna - długotrwałe zaburzenie jonosferyczne, powodujące naruszenie normalnych warunków łączności radiowej w zakresie fal dekametrowych.

Burza magnetyczna - silne zakłócenia magnetycznego pola ziemskiego, pozostające w związku z aktywnością Słońca (plamy słoneczne); w okolicach podbiegunowych b.m. często towarzyszy zjawisko zorzy polarnej.

Burzowiec - kanał burzowy.

Busola (magnetyczna), kompas - przyrząd do określania kierunku linii w stosunku do południka magnetycznego za pomocą igły magnetycznej oddziałującej z polem magnetycznym Ziemi.

Busola artyleryjska - kątomierz busola.

Busola deklinacyjna - busola, w której igła magnetyczna może poruszać się tylko w płaszczyźnie (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami