Blog

25.04.2019

Budynek względem działki

W artykule znajdziesz:

Jak powinien być usytuowany budynek względem działki?

Wbrew pozorom usytuowanie budynku na działce nie jest dowolnie wybierane przez inwestora (https://uprawnienia-budowlane.pl). Trzeba podporządkować się wielu wytycznym i zasadom, a także uwzględnić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego choćby przy wyborze projektu budynku, jaki w tym miejscu ma zostać wybudowany (program na komputer).

Budynek względem działki

Jak powinien być usytuowany budynek? Wielkość oraz kształt działki warunkują to czy w ogóle i jakie zabudowania można na niej postawić. Ponadto ustawowo wyznaczona jest też odległość budynku od granicy działki (program na telefon). Na przykład ściany bez otworów muszą być usytuowane co najmniej 3 metry od granicy działki, a ściany z otworami na przykład okna, drzwi obejmuje odległość co najmniej 4 metry od granicy działki. Przy czym tutaj liczą się też okna w połaci dachowej (opinie o programie).

Jednakże część elementów może być usytuowana bliżej na przykład balkony, schody zewnętrzne czy gzymsy muszą być w odległości co najmniej 1,5 metra od sąsiadującej działki (segregator aktów prawnych).

W wypadku budynków inwentarskich oraz gospodarczych wyznaczono granicę minimum 8 metrów licząc od ściany z otworami do ściany sąsiadującego budynku, najczęściej na innej działce (promocja 3 w 1).

Wyjątki i odstępstwa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia jednak pewne zmiany na korzyść inwestora. Wszystko zależy od tego co w takim planie zostało uwzględnione, jednak w niektórych planach zapisano, że budynek może być usytuowany jedynie w odległości 1,5 metra od granicy działki. To z kolei pozwala budować większe obiekty na stosunkowo małych działkach.

Jeżeli na danym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania nie oznacza to, że takie przepisy nie obowiązują. Trzeba ubiegać się o decyzję warunków zabudowy i na jej podstawie można uzyskać odstępstwo od przepisów prawa wyznaczonych ogólnie albo też uzyskać decyzję o zastosowaniu tychże przepisów (program egzamin ustny).

W wypadku, gdy ściany budynków będą zbyt blisko granicy działki może prowadzić to do braku odbioru budynku i innych poważnych konsekwencji.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami