Budynki inwentarskie


Budynki inwentarskie

 

Profesjonalna branża budowlana zajmuje się realizacją najróżniejszych, często wysoce specjalistycznych, i skomplikowanych projektów. Oprócz najczęściej kojarzonych z budownictwem budynków mieszkaniowych oraz usługowych, budownictwo realizuje również szereg inwestycji w przemyśle. Przemysł jest obecnie bardzo szerokim pojęciem. W jego ramy zalicza się również hodowlę zwierząt na dużą skalę. Hodowla taka odbywa się z użyciem odpowiednich budynków.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Budynki inwentarskie

Budynek inwentarski jest to pomieszczenie/hala, która służy do hodowli dużej liczby zwierząt. Budynek taki powinien być postawiony według specyficznych norm. Działka budowlana, na której powstaje również powinna być odpowiednio przygotowana do tego celu.

 

Budynki inwentarskie są na ogół dzielona trzy główne kategorie. Są to:

 

- pawilony: pojedyncze budynki, ustawione na rzucie przestrzennym w różnych konfiguracjach;
- budownictwo blokowe: budynki o różnym przeznaczeniu są połączone w funkcjonalny zespół;
- budownictwo monoblokowe: cała hodowla oraz inne elementy procesu hodowli, są zorganizowane w jednym zwartym budynku.

 

Budynki inwentarskie służą do hodowli wielu rodzajów zwierząt. Z tego powodu są zazwyczaj projektowane pod jeden konkretny typ zwierząt. Najczęściej wykorzystuje się je do hodowli:

 

- bydła,
- trzody chlewnej,
- owiec,
- drobiu.

 

Budynek inwentarski musi mieć możliwość zapewnienia poszczególnym gatunkom hodowanych zwierząt, warunków optymalnych do rozwoju. Normy jakie w tej materii muszą być spełnione, są niezwykle restrykcyjne. Warto pamiętać o tym, gdyż oprócz odpowiedniego traktowania zwierząt, ma to wpływ również na wyniki hodowli. Inną kwestią są odpowiednie warunki sanitarne dla ludzi. W budynkach inwentarskich gdzie przebywa często nawet kilkaset tysięcy sztuk np. ptactwa, istnieje duże ryzyko przenoszenia różnych chorób na ludzi. Należy również zapewnić odpowiednią wentylację, doprowadzenie wody, odprowadzenie odchodów, a często również klimatyzację (w celu utrzymania odpowiedniej temperatury oraz wilgotności).