Ile powinna trwać praktyka do uprawnień budowlanych?


Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych musi spełniać wymagania określone w prawie budowlanym (program na komputer). Koniecznie trzeba więc zapoznać się z przepisami w tej kwestii, aby więcej, jaki czas praktyki jest wymagany i na czym mają polegać prace, aby zostały one zaliczone do praktyki zawodowej niezbędne do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Ile powinna trwać praktyka do uprawnień budowlanych?

Czas praktyki zawodowej przede wszystkim jest zależny od posiadanego wykształcenia (program na telefon). Dla osób, które mają ukończone studia drugiego stopnia wynosi ok. roku, a dla osób mających wykształcenie średnie nawet 4 lata (program egzamin ustny). Bardzo ważną kwestią jest także rodzaj uprawnień, o jakie stara się kandydat.

Inny okres praktyki wymagany jest dla uprawnień:
• do kierowania robotami budowlanymi,
• do projektowania,
• do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (opinie o programie).
Aby praktyka zawodowa została zaliczona, musi też polegać na pracach, które zostały określone w przepisach. Dokładny czas praktyki zawodowej wygląda następująco:
• do kierowania robotami budowlanym w ograniczonym zakresie – po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku odpowiednim 1,5 roku na budowie, po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku pokrewnym 1,5 roku, a studiów I stopnia na kierunku pokrewnym 3 lata,
• do projektowania w ograniczonym zakresie – po studiach I stopnia na kierunku odpowiednim 1 rok na budowie i 1 rok przy projektach, po studiach II stopnia na kierunku pokrewnym rok na budowie i rok przy projektach,
• do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – po studiach I stopnia na kierunku odpowiednim 1 rok przy projektowaniu i 1,5 roku na budowie, po studiach (segregator aktów prawnych).

Kierunek pokrewny


II stopnia na kierunku pokrewnym rok przy projektowaniu i 1,5 roku na budowie,
• do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – po studiach I stopnia na kierunku odpowiednim 3 lata, a po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku odpowiednim 1,5 roku,
• do projektowania bez ograniczeń – 1 rok na budowie i 1 rok przy projektowaniu,
• do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – 1 rok przy projektach i 1,5 roku na budowie (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !