Budynki mieszkalne

Budynki mieszkalne

Wiele budynków mieszkalnych zaprojektowanych dawniej, lecz jeszcze obecnie wznoszonych, ma małe rozstawy ścian konstrukcyjnych nośnych 2,4 m, 3,6 m, 3,9 m, tj. ściany te obudowują każde pomieszczenie, co w konsekwencji wprowadza duże zagęszczenia rzutu poziomego i zwiększa wydatnie liczbę typorozmiarów (uprawnienia budowlane).
Nowe kierunki projektowania dążą do zwiększenia rozstawu ścian nośnych tak, aby stanowiły one obudowę powierzchni normatywnej mieszkania i spełniały jednocześnie rolę wymaganych przegród akustycznych (program na telefon). Powyższe rozwiązania stosują rozstawy ścian nośnych w budynkach mieszkalnych w granicach 5,4-6,0 m, co wydatnie wpływa na zmniejszenie ogólnej liczby prefabrykatów i zmniejsza ich zróżnicowanie. Duży rozstaw ścian konstrukcyjnych ułatwia poza tym planowanie wnętrza budynku, gdyż umożliwia różne warianty ustawiania ścianek działowych lub zastosowanie tzw. meblościanek wprowadzających podział i wyposażenie powierzchni mieszkalnych (program na komputer). Załączone dwa rzuty budynków projektowanych w 1960 i 1963 r. są przykładem dążenia do większych rozstawów ścian nośnych w celu ograniczenia liczby typorozmiarów prefabrykatów (program egzamin ustny). Względy ekonomiczno-produkcyjne są również aktualnie podstawą działalności unifikującej typy elementów o podobnym przeznaczeniu konstrukcyjnym, mającej na celu minimalizację asortymentu wyrobów w zakładach prefabrykacji.

Oprócz koordynacji modularnej i wprowadzenia normatywów przestrzennych budynków (np. klatek schodowych) akcja ta opiera się na ujednoliceniu nominalnych parametrów konstrukcji, np. obciążeń sumarycznych stropów i przekryć, charakterystyk cieplnych i akustycznych itp (opinie o programie).
Duże znaczenie akcji unifikacyjnej polega na zwiększeniu uniwersalności poszczególnych elementów nawet w różnych systemach konstrukcyjnych. Na przykład w budownictwie blokowym, płytowym czy szkieletowym może mieć zastosowanie ten sam typ biegów schodowych, płyt stropowych czy dachowych, a również elementów instalacyjnych i wyposażenia wewnętrznego.
Względy ekonomiczne nie wyczerpują znaczenia ujednoliconego asortymentu prefabrykatów, opartego o prace unifikacyjne. Jak wspomniano wyżej, stosowanie systemu modułowego (oraz ogólnego systemu normatywów projektowania) jest jednym z podstawowych środków rozwiązania sprzeczności między wymaganiami produkcji uprzemysłowionej, a niezbędną różnorodnością typów budynków. W ten sposób układy modularne : zunifikowane katalogi wyrobów modularnych stają się równocześnie środkami kompozycji architektonicznej. Projektując na siatce modularnej i przestrzegając zasad koordynacji modularnej, można opracować różne warianty rzutów i kompozycji przestrzennej projektów typowych, stosując zunifikowane elementy budowlane (segregator aktów prawnych).

Płyty ścienne

Prócz zastosowania płyt ściennych o różnych wymiarach modularnych, balkonów, loggii i innych elementów przez połączenie konstrukcji płytowych z konstrukcjami szkieletowymi lub monolitycznymi, przez zróżnicowanie faktury i koloru — architekt może osiągnąć dużą rozmaitość kompozycji. Poza tym standaryzacja podstawowych elementów konstrukcji nie wyklucza indywidualnych małych form architektonicznych, przyczyniających się do zróżnicowania wyrazu plastycznego budynków (promocja 3 w 1). Z systemem modularnym wiąże się bezpośrednio zagadnienie proporcji w architekturze. Należy zaznaczyć, że przez sam fakt stosowania systemu modularnego w projektowaniu nie osiąga się celu plastycznego, który powinien być znaleziony przez projektantów łączących przesłanki użytkowe z plastycznymi. Możliwości komponowania zestawów urbanistycznych z ujednoliconych elementów modularnych są dosyć duże.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !