Blog

27.12.2021

Budynki pomocnicze

Budynki pomocnicze
Budynki pomocnicze

Dlatego np. w budownictwie przemysłowym należy dla celów administracyjnych, socjalnych, mieszkaniowych, magazynowych itp. wykorzystywać z reguły stałe budynki realizowanych zakładów przemysłowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wreszcie w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania zaplecza administracyjno-socjalnego i mieszkaniowego wielkich placów budowy należałoby już przy ich projektowaniu porozumieć się nie tylko z inwestorem, lecz również z władzami terenowymi (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Budynki pomocnicze podzielić można w zasadzie na:

  • budynki dla obsługi samej budowy,
  • budynki dla obsługi osób zatrudnionych na budowie.

Zasadą przy lokalizacji budynków pomocniczych jest, by budynki służące bezpośredniej produkcji na budowie umieszczone były w obrębie placu budowy, w miejscach powstawania potrzeb technologicznych, natomiast budynki dla obsługi osób zatrudnionych na budowie powinny się znajdować poza bezpośrednim obrębem budowy. Te ostatnie powinny stanowić na większych budowach skoncentrowany zespół, łatwy do obsługi i z dostępem spoza właściwego terenu placu budowy. Taki układ budynków ułatwia zarządzanie nimi i ich zaopatrzenie oraz skraca sieć instalacji sanitarnych, obniża zatem znacznie ich koszty nakładowe i eksploatacyjne (uprawnienia budowlane).

Budynki pomocnicze powinny być z reguły typowe, rozbieralno-przenośne lub przewoźne. Wykonywanie budynków pomocniczych nie stypizowanych prowadzi najczęściej do jednorazowego ich zastosowania oraz do prymitywizmu, gdyż służąc jednorazowo niemal zawsze pozbawione są podstawowego wyposażenia i dlatego stosowanie tych budynków powinno być w zasadzie zabronione (program egzamin ustny).

Projekty typowych budynków pomocniczych dla wszelkiego rodzaju potrzeb budowy opracowały i opublikowały różne biura projektów i w zasadzie tylko tymi projektami należy się posługiwać (opinie o programie). Kilkakrotne użycie tego samego budynku znacznie obniża jego koszt, np. pięciokrotne użycie tego samego obiektu pomocniczego zmniejsza jego koszt ponad trzykrotnie. Wreszcie zastosowanie typowych, rozbieralnych budynków pomocniczych wpływa z reguły na przyspieszenie zagospodarowania placu budowy.

Budynki tymczasowe na placach budowy można podzielić biorąc pod uwagę ich konstrukcję oraz ich funkcjonalność (segregator aktów prawnych).

Ze względu na konstrukcję tymczasowe budynki podzielić można na:

  • budynki rozbieralne z inwentaryzowanych elementów (najczęściej płaskich),
  • budynki przewożone w całości na własnym podwoziu lub bez podwozia własnego, transportowane na zestawach jezdnych,
  • budynki przewożone w postaci elementów przestrzennych na podwoziach specjalnych,
  • budynki pneumatyczne,
  • budynki półstałe.

Na większych budowach, w szczególności przemysłowych oraz osiedlowych, wskazane jest rozpoczynanie budowy od obiektów usługowych inwestora i wykorzystywanie ich dla potrzeb przedsiębiorstw wykonawczych (promocja 3 w 1).

Budynki rozbieralne konstruowane z inwentaryzowanych elementów płaskich stanowią pierwszy stopień rozwojowy budynków tymczasowych. Korzyści ekonomiczne (badania w ZSRR) stosowania budynków rozbieralnych w stosunku do budynków stałych o tej samej konstrukcji.

Budynki przewożone w całości na własnych podwoziach lub bez podwozi własnych, transportowane na zestawach jezdnych, są znacznie ekonomiczniejsze od budynków tymczasowych rozbieralnych, natomiast wadą ich jest stosunkowo mała objętość ograniczona głównie skrajnią drogową oraz nośnością podwozia kołowego. Dlatego nadają się one w szczególności na mniejszych i średnich budowach. Przykład dobrze wyposażonego wozu przyczepnego nadającego się na placach budowy do różnolitych celów (mieszkalnych, biurowych, laboratoryjnych itp.).

Budynki przewożone na specjalnych przyczepach w postaci elementów przestrzennych stanowiących części składowe tych budynków. Przykładem przenośnych obiektów prowizorycznych montowanych na miejscu, nadających się na hotele robotnicze jak również na budynki administracyjne na placach budowy może być np. rozwiązanie typu ZP, pomyślane jako osłony przestrzenne o ciężarze 1,5 T, wymiarach wewnętrznych 3,0 x 4,0 X 2,4, odpowiadające wielkości 1 pokoju o powierzchni użytecznej 12,0 m2.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami