Blog

30.05.2018

Budynki służące gospodarce rolnej - zwolnienie z opodatkowania

W artykule znajdziesz:

Budynki służące gospodarce rolnej - zwolnienie z opodatkowania

 
Budynki służące gospodarce rolnej - zwolnienie z opodatkowania

Budynki służące gospodarce rolnej - zwolnienie z opodatkowania (program uprawnienia budowlane na komputer)Wiele osób ma problem z tym, aby prawidłowo zakwalifikować budynek gospodarczy usytuowany na gruncie rolnym. Wszystko zależy od tego, czy ma on charakter gospodarczy, czy też rolniczy. Przepisy prawa określają, które budynki podlegają opodatkowaniu. Budynki służące gospodarce rolnej znajdują się w szczególnej grupie, która zwolniona jest z opodatkowania. Należy podkreślić, że budynek musi znajdować się na gruntach gospodarstwa rolnego. Istotnym jest wyłącznie jego położenie, a nie to, czyją jest własnością. Jeśli będzie on znajdował się poza użytkiem rolnym, to nie zostanie objęty zwolnieniem od opodatkowania. Nieważnym jest nawet to, że dany obiekt wchodzi w skład gospodarstwa rolnego i służy wyłącznie do celów rolniczych, a nie gospodarczych (program uprawnienia budowlane na ANDROID)Zwykle klasyfikacja budynku odbywa się na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków.

 

Na podstawie zawartych w niej danych można określić, czy dany budynek kwalifikuje się do zwolnienia z podatku od nieruchomości. Oprócz tego może być konieczne dokonanie szeregu złożonych analiz. Zwykle jest to niezbędne w przypadku, gdy danego budynku nie można jednoznacznie zaklasyfikować. Na uwagę zasługuje fakt, że budynek produkcyjny, który służy do wytwarzania, a następnie dystrybucji różnego typu ładunków (np.biogazu) jest objęty opodatkowaniem. Wyjątek mogłaby stanowić sytuacja, gdy właściciel danego obiektu udowodni, że ładunek wytwarzany jest wyłącznie na własne potrzeby związane z działalnością rolniczą (uprawnienia budowlane)Z powyższego wynika, że ubieganie się o zwolnienie z opodatkowania jest trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Po pierwsze należy udowodnić, że budynek znajduje się na użytkach rolnych. Po drugie należy wykazać, że wchodzi on w skład gospodarstwa rolnego. Ponadto potrzebne są ustalenia, które mają na celu potwierdzenie rzeczywistego wykorzystania budynku gospodarczego. W przypadku, gdy okaże się, że jest on użytkowany w celach działalności gospodarczej (np. handlu), to wniosek o zwolnienie z opodatkowania zostanie odrzucony. Organy podatkowe dbają o to, aby budynki gospodarcze zostały rzetelnie zweryfikowane.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami