Blog

08.11.2018

Butla gazowa a bezpieczeństwo na co dzień

W artykule znajdziesz:

Butla gazowa a bezpieczeństwo na co dzień


Butla gazowa należy do bardzo popularnych źródeł energii, często wykorzystywanych nie tylko w gospodarstwach domowych, ale także w przemyśle czy turystyce, na działce albo też w barach i restauracjach. Gaz płynny jest bezpieczny w użyciu pod warunkiem przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Jak bezpiecznie korzystać z butli gazowej?
Gaz płynny jest bardzo popularny i chętnie wykorzystywany ze względu na wygodę i praktyczność, ale też bezpieczeństwo dla środowiska. Aby jednak nie stwarzał zagrożenia dla użytkowników, trzeba pamiętać o stosowaniu się do głównych reguł dotyczących prawidłowego użytkowania. Odpowiedzialna obsługa butli gazowej wiąże się przede wszystkim ze sposobem jej przechowywania, przewożenia i korzystania z niej.
* Już podczas zakupu butli warto zwrócić uwagę na legalność źródła jej pochodzenia, gdyż tylko oryginalne butle gazowe spełniają wszystkie standardy bezpieczeństwa. Trzeba więc sprawdzić prawidłowość oznakowania, plombę czy datę ważnej legalizacji umieszczoną na tabliczce znamionowej. Dobrze byłoby też zachować paragon potwierdzający sprzedaż.
* Konieczne jest również regularne kontrolowanie stanu przewodów gazowych i reduktora.
* Butlę należy instalować w miejscach odległych od źródeł ciepła. Temperatura w pomieszczeniach, w których znajduje się butla gazowa nie może przekraczać 35 stopni, a odległość butli od źródeł ciepła ma być mniejsza niż 1m.
* Butli nie należy umieszczać i przechowywać w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu, np. w piwnicach ze względu na to, że w razie ich rozszczelnienia, gaz zalega przy podłożu, tworząc z powietrzem niebezpieczne mieszaniny wybuchowe.
*Ważny jest również sposób przewożenie butli - tylko w pozycji stojącej.
*Podstawą jest zadbanie o prawidłową wentylację w pomieszczeniu, w którym korzysta się z butli.
* W razie stwierdzenia nieszczelności butli należy odłączyć ją od urządzenia i wynieść na zewnątrz budynku. Trzeba też pamiętać, aby wywietrzyć pomieszczenia.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami