Całkowita ilość wody

Całkowita ilość wody

Gotowa do dalszej produkcji glina ma kształt gęstego ciasta. Taką glinę ładuje się do betoniarki przeciwbieżnej lub specjalnej mieszarki, wlewa się resztę wody i miesza tak długo, aż w betoniarce powstanie jednorodna zawiesina o konsystencji płynnej.
Całkowita ilość wody użyta do rozmiękczenia gliny i do sporządzenia zawiesiny nie powinna wynieść więcej niż 100 litrów na 100 kg suchej gliny (program uprawnienia budowlane na komputer).
Rozcieńczoną i dobrze wymieszaną zawiesinę należy zlewać do specjalnych osadników.

W przypadku dużego zapotrzebowania na zawiesinę glinianą powinno używać się jednocześnie kilku osadników.
Zawiesinę glinianą należy szlamować, co osiąga się przepuszczając zawiesinę przez sita o prześwicie oczek od 3 mm do 5 mm.
Gęstość przygotowanej zawiesiny glinianej należy stale kontrolować stożkiem pomiarowym.
Do tworzyw cementowo glinianych stosuje się zawiesinę o gęstości 15 cm wg podziałki stożka, tzn. o takiej gęstości, w której stożek jest całkowicie zanurzony, lecz jeszcze nie tonie. Ciężkie części zawiesiny wykazują stałą tendencję osiadania na dnie osadnika, wskutek czego należy je często i dokładnie mieszać i po każdym przemieszaniu kontrolować jej gęstość stożkiem kontrolnym.
Bardzo istotną i decydującą o jakości tworzywa jest kolejność odmierzania i mieszania składników (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pierwszą przeto czynnością jest dokładne zmieszanie cementu z zawiesiną glinianą, ażeby cząstki gliny miały możność i czas połączenia się z emulsją cementu.
Należy przy tym pamiętać, że niedokładnie przemieszane tworzywo jest nieodporne na działanie czynników atmosferycznych. Zgrupowane bowiem cząsteczki lub grudki nieroztartej gliny osłabiają w tym miejscu element, a nawilgocone pęczniejąc mogą spowodować poważne uszkodzenie wykonanego elementu (uprawnienia budowlane).
Po wykonaniu pierwszego mieszania glinianej zawiesiny z cementem należy dodać dalsze składniki piasek, żwir, żużel itp., zgodnie z receptą i ponownie przemieszać.
Kontrolę dokładnego wymieszania cementu z glinianą zawiesiną wykonuje się w ten sposób, że zaczyn cementowo gliniany rozciera się cienką warstwą na szkle lub blasze(program egzamin ustny).

Proporcja składników

Jeżeli roztarta masa nie ma jasnych plam, jakie pozostawia po sobie glina, to oznacza że cement z gliną został dokładnie wymieszany i wówczas wolno odmierzać dalsze składniki żądanego betonu. W przeciwnym razie należy mieszać w dalszym ciągu, aż do całkowitego i właściwego wymieszania składników.
Ważną również czynnością przy wykonywaniu tworzywa cementowo glinianego jest ustalenie właściwej proporcji składników, w szczególności gliny do cementu. Proporcje takie podaje tablica 6, która zawiera proporcje składników dla betonu żużlowego i żwirowego (opinie o programie).

Ponieważ wytrzymałość tworzyw cementowo glinianych uzależniona jest w dużej mierze również i od jakości użytej do produkcji gliny (bardziej lub mniej tłustej), proporcje należy traktować wyłącznie jako orientacyjne.
Stosowanie tworzywa cementowo glinianego do produkcji elementów niekonstrukcyjnych ma jeszcze i tę dodatnią stronę, że stwarza łatwiejsze warunki pracy. Świeżo bowiem uwibrowany element ze względu na lepszy poślizg, który daje glina, wpływa na obniżenie pracochłonności. Ponadto elementy wyprodukowane z zastosowaniem omawianego tworzywa otrzymują bardziej estetyczny wygląd. Specjalnie dotyczy to wyrobu pustaków z żużlobetonu (segregator aktów prawnych).

Masa betonowa wykonana z zastosowaniem tworzywa cementowo glinianego jest bardziej plastyczna, wskutek czego krawędzie i naroża wykonanego elementu otrzymują bardziej prawidłowe linie. Ponadto dzięki mniejszej przyczepności betonu do ścianek formy unika się wyrw i wyszczerbień w krawędziach i ścianach elementu. Mechaniczne mieszanie betonu daje znacznie lepsze wyniki od mieszania ręcznego, co wyraża się w większej wydajności i lepszej jakości otrzymywanego betonu (promocja 3 w 1).
W zakładach prefabrykacji i betoniarniach stosowane jest obecnie wyłącznie mieszanie mechaniczne, które odbywa się w specjalnych maszynach zwanych betoniarkami.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !