Całkowita wysokość wieży

Całkowita wysokość wieży

W konstrukcji wykonanej w latach 1956-1957 w Kopenhadze połączono wieże ciśnień z silosami na zboże. Całkowita wysokość wieży wynosi 70 m (program uprawnienia budowlane na komputer). Posadowiona jest na 12 prostokątnych słupach ustawionych na wspólnej płycie żelbetowej. Słupy są umieszczone w 4 szeregach i pozwalają na przejazd pod wieżą samochodom zabierającym zboże z silosów. Poziom od +8,55 m do +51,00 m zajmują silosy złożone z 8 większych komór okrągłych 0 4,50 m oraz z 16 mniejszych komór pięciobocznych. Ogólna pojemność komór wynosi 7300 m3. W jednej komorze okrągłej umieszczono zabiegową klatkę schodową. Nad silosami dwie kondygnacje zajmują maszynownia i pomieszczenie pomocnicze, powyżej poziomu +57,0 m znajduje się zbiornik okrągły o pojemności 900 m3 i wysokości 10 m, sprężony kablami. Charakterystyczny jest przekrój poziomy zbiornika, z którego zostało wycięte pomieszczenie na klatkę schodową. Wymagało to specjalnego wzmocnienia konstrukcji do przejęcia sił rozciągających w ścianie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ciekawą wieżę wodną o pojemności 3500 m3 zbudowano w latach 1956 - 1957 w Maroku w mieście Fedala. Wymiary konstrukcji. Zbiornik w kształcie odcinka hipcrboloidy obrotowej wsparty jest na pierścieniu z betonu sprężonego 0 18,40 m, ustawionych na 18 słupach murowanych obudowanych ścianą murowaną. Realizowany projekt został uzyskany w drodze konkursu (uprawnienia budowlane).

wadzenie wody umieszczono w centralnej rurze stalowej 0 90 cm ocieplonej matami z wełny żużlowej, stanowiącej jednocześnie oparcie środkowe zbiornika. Podobnie ocieplono zbiornik. Do montażu wystarczy dźwig budowlany o udźwigu 2 T i pełno- obrotowy żuraw Derrick. Ścianę stalowego zbiornika montowano przez dokładanie pierścieni z blach od dołu i podnoszenie ich z dachem za pomocą 3 lewarów (program egzamin ustny).

Dno zbiornika

Konstrukcja znacznie została uproszczona wskutek braku obudowy. Całkowity ciężar wieży wodnej o wysokości 16 m i zbiornika o pojemności 250 m3 wynosił 50T, podczas gdy ciężar wieży ceglanej o takich samych wymiarach wynosiłby ok. 600 T. W stosunku do monolitycznej wieży żelbetowej zużycie betonu było o wiele mniejsze. Montaż wraz z wykonaniem fundamentu przy załodze 10 ludzi trwał 41 dni (opinie o programie).

Dno zbiornika składa się z dwóch sklepień żelbetowych, wewnętrznego i zewnętrznego, opartych na murowanym trzonie wewnętrznym i na sprężonym pierścieniu zewnętrznym. W osi zbiornika przechodzi rura żelbetowa 0 2,30 m mieszcząca klatkę schodową prowadzącą na przekrycie zbiornika. Przekrycie zbiornika składa się również z 2 sklepień żelbetowych, opartych na ścianie zewnętrznej zbiornika, na słupach ustawionych wewnątrz zbiornika oraz na rurze wewnętrznej (segregator aktów prawnych).

Pierścień w poziomie 39,50 m przejmujący rozpór sklepień dna i ścian zbiornika wykonany jest z betonu sprężonego za pomocą 18 ściągów złożonych z 4 0 35 mm każdy. Ściągi przebiegają po cięciwach o kącie środkowym 60°. Naciągnięto je do 15,6 kG/mm2 - kontrolę naprężeń początkowo przeprowadzono za pomocą tensometrów, natomiast zmianę naprężeń, w miarę naciągania dalszych ściągów, sprawdzono przez pomiar częstości drgań drutów.

Łupina hiperboliczna między poziomem 39,50 i 48,00 m została wykonana z betonu sprężonego, przy czym sprężenie przeprowadzono kablami złożonymi z 3 0 7 mm przebiegającymi w rurkach stalowych 0 23 mm. Kable biegną wzdłuż tworzących z góry na dół, aż do zwężenia hiper- boloidy i po skręceniu o 127° biegną znowu do góry, wzdłuż innych tworzących hiperboloidy (promocja 3 w 1).

Stal sprężono do 93,5 kG/mm2. W poziomie m założono stalowy pierścień służący do podparcia pras przy sprężaniu i do zakotwienia kabli. Niezależnie od sprężenia łupina jest uzbrojona zwykłą stalą w kierunku równoleżnikowym i południkowym. Część górna ponad poziomem m jest uzbrojona tylko stalą zwykłą. Grubość łupiny jest zmienna, przy czym u dołu tvynosi 28 cm, zmniejsza się w poziomie 48,00 m do 18 cm i wyżej już się nie zmienia.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !