Cechy budownictwa monolitycznego

Cechy budownictwa monolitycznego

Spośród wytwarzanych materiałów beton jest materiałem stosowanym najczęściej •około 6 mld m3 rocznie). Według danych statystycznych około 60-70% wznoszonych obecnie obiektów budowlanych i inżynierskich to obiekty betonowe.

Prawie wszystkie wznoszone współcześnie budynki wysokie, podpory mostów, tunele czy konstrukcje morskie wykonywane są w technologii żelbetowej, monolitycznej (program uprawnienia budowlane na komputer). Tak powszechne wykorzystanie konstrukcji monolitycznych wynika stąd, że wyróżniają się one cechami szczególnymi. Pozwalają:
a) dowolnie kształtować formy architektoniczne,
b) projektować obiekty o korzystnych układach statycznych,
c) realizować obiekty odporne na oddziaływania sejsmiczne i dynamiczne,
d) zapewniać trwałość realizowanych obiektów,
e) recykling elementów budynku po skończonym okresie eksploatacji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ad a) Beton (mieszanka betonowa) dzięki plastycznym właściwościom, umożliwiającym dowolne kształtowanie formy, pozwala nadawać obiektom budowlanym indywidualny charakter, a więc ułatwia architektom sposób twórczego wyrażania ich pomysłów. Eksponowany jest jako materiał konstrukcyjny, a także jako tworzywo będące elementem wystroju wnętrz. Jeden z najwspanialszych zabytków starożytnego Rzymu - Panteon - wykonany jest jako konstrukcja betonowa monolityczna (uprawnienia budowlane). Michał Anioł o budowli tej miał powiedzieć: „anioł, a nie człowiek to projektował”. Beton był szczególnie łubianym materiałem stosowanym przez Le Corbusiera, którego dzieła są uznawane za najwybitniejsze przykłady współczesnej architektury: Chandigar, „Jednostka Marsylska”, kaplica w Ronchamp. Jest również bardzo chętnie wykorzystywanym przez współczesnych architektów: Tadao Ando, D. Lebeskinda, w tym polskich: Kucza-Kuczyńskiego, M. Budzyńskiego i innych. W ostatnich dziesięcioleciach pojawił się termin „beton architektoniczny” (architectural concrete, visual concrete, decorative concrete) (program egzamin ustny).

Jest to beton, którego zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia jest eksponowana w obiekcie, wpływa na wizualny charakter obiektu i przyciąga uwagę swoim wyglądem. Jest on w tym celu specjalnie projektowany na etapie tworzenia dokumentacji architektonicznej i specyfikacji technicznej.
Ad b) Obiekty wykonywane w technologii monolitycznej charakteryzują się korzystnymi układami statycznymi, zapewniają efektywną przestrzenną pracę konstrukcji (opinie o programie).

Budynki mieszkalne i budynki użyteczności publicznej realizowane w konstrukcji monolitycznej są najczęściej układami konstrukcyjnymi jedno- i wielonawowymi, parterowymi i piętrowymi, ze sztywnymi połączeniami w węzłach. W budynkach wysokich sztywność przestrzenną zapewniają monolityczne ściany szybów windowych, kanałów instalacyjnych, a także ściany usztywniające nazywane „wiatrowymi”. Konstrukcje monolityczne umożliwiają redystrybucję sił wewnętrznych.
Ad c) Badania teoretyczne i eksperymentalne przeprowadzone w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat w ośrodkach badawczych w wielu krajach zgodnie wykazały bardzo dobrą odporność budynków wysokich wykonanych w technologii monolitycznej, usztywnionych konstrukcjami ścianowymi, na oddziaływania sejsmiczne (segregator aktów prawnych).

Analizy zniszczeń budynków powstałych podczas trzęsień ziemi potwierdziły poprawność powyższych założeń.
Konstrukcje monolityczne, w porównaniu z innymi konstrukcjami, są najbardziej odporne na eksplozje, dobrze zachowują się w warunkach oddziaływań parasejsmicznych oraz nie są wrażliwe na pojedyncze uderzenia (wstrząsy) (promocja 3 w 1).

Na terenach eksploatacji górniczej podstawowym sposobów wzmacniania budynków jest zmonolityzowanie konstrukcji poprzez wprowadzenie dodatkowych żelbetowych monolitycznych ścian, dobudowanie monolitycznych „sekcji” budynku. Panteon - najstarszy obiekt wykonany w konstrukcji monolitycznej jest jedynym dobrze zachowanym zabytkiem Rzymu, a konstrukcja nie została naruszona w ciągu prawie 2000 lat, mimo że znajduje się w strefie aktywności sejsmicznej.

32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !