Blog

20.06.2022

Cegła cementowa

Cegła cementowa

Cegła cementowa ma takie same wymiary jak cegła ceramiczna (czerwona), tj. 250X120X65 mm, a przybliżona masa 3,7~4,0 kg. Rozróżnia się 3 klasy wytrzymałościowe cegły cementowej 100, 75 i 50. Zależnie od jakości rozróżnia się gatunki D, 1 i 2 (program uprawnienia budowlane na komputer).

W porównaniu z ciegłą ceramiczną cegła cementowa ma znacznie gorsze właściwości ciepłochronne, a przy tym je$4 bardziej nasiąkliwa. Współczynnik przewodności cieplnej X = 1,0 kcal/mh°C [1,16 W/(m*K)]. Gęstość pozorna wynosi około 2000 kg/m3. Zastosowanie. Cegłę cementową stosuje się do wykonywania murów budynków gospodarczych, nieogrzewanych. Można również ją stosować na ściany wewnętrzne nośne oraz do licowania ścian. Do wznoszenia ścian zewnętrznych w budynkach mieszkalnych nie nadaje się (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W zależności od gęstości pozornej rozróżnia się sześć odmian bloczków i płytek, a w zależności od jakości - dwa gatunki. Bloczki i płytki oznaczone są farbą w celu odróżnienia odmian i klas. Barwne oznaczenia zamieszczono w tabl. 6-16. Zastosowanie. Beton komórkowy jest popularnym i często stosowanym materiałem w budownictwie indywidualnym służącym do wznoszenia ścian (uprawnienia budowlane). Bloczki i płytki odmiany 04 i 05 stosuje się do ocieplenia budynków, pozostałe odmiany do budowy ścian, głównie zewnętrznych. Betonu komórkowego nie należy stosować do wykonywania mu- rów w podziemiach oraz w dolnej części ścian zewnętrznych parteru znajdujących się poniżej 0,5 m nad terenem. Poza tym nie należy stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności (np. w pralniach) (program egzamin ustny).

Pustaki szczelinowe

Wymagania. Bloczki i płytki powinny mieć proste krawędzie i płaskie równe powierzchnie. Niedopuszczalne są pęknięcia i rysy widoczne gołym okiem. Barwa powinna być jednolita. Przechowywanie i transport. Bloczki i płytki z betonu komórkowego układa się na równym i suchym podłożu, nie przepuszczającym wilgoci z gruntu. Ze względu na dużą nasiąkliwość należy zabezpieczyć je przed opadami, a w porze jesienno-zimowej przechowywać pod zadaszeniem (opinie o programie).

W czasie transportu bloczki i płytki układa się ściśle obok siebie. Wolne przestrzenie należy wypełnić materiałem wyściółkowym (słoma, wełna drzewna), aby zapobiec przesuwaniu i uszkodzeniom). Określenie. Pustaki szczelinowe są produktem wykonanym z zaprawy lub mieszanki betonowej o kształcie prostopadłościanu, w którym zostało uformowanych szereg mijających się szczelin. Właściwości. Produkowane są dwa typy pustaków - S 1/1 zwykły o wymiarach 490X240X240 mm i przybliżonej masie 30-34 kg oraz S 1/2 uzupełniający o wymiarach 490X X102X240 mm i masie 10,5-12,2 kg (segregator aktów prawnych).

Pustaki Alfa wykonuje się najczęściej z żużlobetonu, żwirobetonu lub gruzobetonu. Właściwości ciepłochronne pustaków Alfa, do produkcji których użyto lekkich kruszyw, zbliżone są do właściwości cegły dziurawki. Ściany wykonane z pustaków Alfa są dość ciepłe i ekonomiczne. Istotną zaletą pustaków jest możliwość wykonania ich z materiałów łatwo dostępnych, we własnym zakresie (promocja 3 w 1).

Jako wadę można wymienić małą pojemność cieplną oraz konieczność użycia dodatkowej ilości cegły na wykonanie kominów, węgarków itp. Pustaków nie powinno używać się do budowy wcześniej niż po upływie 5 do 10 tygodni od chwili ich wyprodukowania. Zastosowanie. Pustaki Alfa są bardzo popularnym materiałem w budownictwie indywidualnym. Używa się ich przede wszystkim do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami