Cele i warunki budowy

Cele i warunki budowy

Po zagłębieniu iniektowano u podstawy otoczek zaczyn cementowy dla wytworzenia głowicy pala. Otoczki ustawiono za pomocą dwóch dźwigów wysokości 65 m (program uprawnienia budowlane na komputer).
Deskowania przęseł betonowanych na miejscu montowano na rusztowaniach inwentarzowych zawieszonych na podporach. Belki wspornikowe przęseł głównych betonowano na kratownicach stalowych w jednym końcu opartych na zastrzałach podpór, a w drugim zawieszonych na linach zaczepionych w wierzchołku słupów podpory.

Cele i warunki budowy Kładka łączy cementownię z kopalnią kredy położoną na przeciwległym brzegu kanału, niesie transporter taśmowy, przewód 27 cm zaopatrujący cementownię w wodę i umożliwia przejście nad kanałem. Zbudowano ją w 1966 roku na miejscu dawnej kładki o przęsłach stalowych kratownicowych. Potrzeba jej budowy powstała wskutek poszerzenia Kanału Centralnego z 20 do 113 m; kanał ten biegnie wzdłuż terenu zajętego przez cementownię. Dla zapewnienia swobodnego ruchu taboru wodnego wzdłuż kanału należało pozostawić pod kładką dwa prześwity o szerokości po 60 m i o wysokości 6,50 m.

W warunkach wykonania robót żądano, aby budowa kładki nie hamowała produkcji cementowni, dowozu kredy, dopływu wody oraz robót przy poszerzaniu kanału - dłużej niż na jeden tydzień (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Projekt wstępny. W projekcie wstępnym rozpatrzono dwa warianty kładek wiszących o pomostach betonowych: pierwszy - o kablach krzywych pionowych wieszakach, drugi - o kablach prostych, zbieżnych w wierzchołku słupa.
W obu projektach kładka składała się z dwóch przęseł o rozpiętości po 67 m, utrzymywanych na jednym słupie środkowym i zakotwionych na końcach.

Oprócz tych dwóch głównych przęseł przewidziano na jednym brzegu przęsło wolnopodparte o rozpiętości ok. 20 m, a na drugim brzegu - dwa przęsła o rozpiętościach po 16,75 m.
W pierwszym wariancie pomost składał się z prefabrykatów z betonu uzbrojonego o przekroju ceowym produkowanych przez Zakłady Prefabrykacji w Lierre (uprawnienia budowlane).
W drugim wariancie pomost miał być wykonany z prefabrykatów sprężonych o przekroju teowym.

Fundament słupa środkowego

Porównanie obu wariantów wskazało, że ich koszty i wartości techniczne są prawie jednakowe, a utrzymanie kładek według nich wykonanych sprowadzałoby się do utrzymania ich cięgien (program egzamin ustny). Do realizacji wybrano drugi wariant ze względu na to, że prefabrykaty teowe były bieżąco produkowane w miejscowej cementowni.
Słup środkowy i podpory skrajne. Fundament słupa środkowego ustawiono na ośmiu palach Franki średnicy 50 cm, czterech pionowych i czterech pochyłych, których wierzchołki ujęto płytą betonową utrzymującą ramownicę o wysokości ok. 10 m, zakończoną poziomą belką poprzeczną, której górna powierzchnia stanowi ławę łożyskową (opinie o programie).

Zawieszenia kładki są utrzymywane przez słup środkowy złożony z dwóch prefabrykatów o długości 20 m i przekroju 70 X 80 cm, swobodnie ustawionych na dwóch płytach z neoprenu i przenoszących oddziaływania poziome na występy ławy łożyskowej.
W wierzchołku, prefabrykaty po ich ustawieniu były złączone przez wypuszczenie uzbrojenia, jego uzupełnienie i wypełnienie betonem wnęk pozostawionych w ich końcach.
Na górnej powierzchni słupa ułożono siodło stalowe do oparcia kabli zawieszeń. Siodło to składa się z segmentów, z których każdy ma wyżłobienie utrzymujące kabel (segregator aktów prawnych).

Segmenty te ustawiano przy zawieszaniu kabli pod żądanym pochyleniem i następnie przyspawano do blachy rozkładającej ciśnienie na beton.
Końce przęseł głównych są zakotwione w dwóch ścianach wahliwych, umożliwiających swobodne występowanie wydłużeń i skróceń pomostu.
Pomost. Prefabrykaty pomostu mają dwa środniki złączone półką górną o szerokości 2,10 m. Długość każdego prefabrykatu wynosi 16,75 m.

Całkowita wysokość prefabrykatu jest 59 cm. W końcach prefabrykaty mają bloki umożliwiające ich łączenie przez zabetonowanie wnęk pozostawionych od góry w miejscach zakotwienia kabli zbieżnych w wierzchołku słupa. Bloki te są zaopatrzone w blachy umożliwiające przeprowadzenie sworznia do zakotwienia kabli (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !