Cement hutniczy

Cement hutniczy

Cement hutniczy jest dokładnie zmieloną mieszaniną klinkieru cementowego z żużlem wielkopiecowym granulowanym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zgodnie z PN/B-30005 w cemencie hutniczym nie powinno być żużla granulowanego więcej niż 85% ani też mniej niż 20%. W rzeczywistości obydwa składniki wchodzą w przybliżeniu w równej ilości.

Oprócz tego podczas mielenia klinkieru dodaje się niewielką ilość gipsu w celu przyśpieszenia i uregulowania wiązania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wymagania w zakresie warunków wiązania, stałości objętości i wytrzymałości są te same, jak dla cementu zwykłego portlandzkiego marki 250.

Wymagany przez normę czas wiązania wynosi: początek nie wcześniej niż po 40 minutach, koniec nie później niż po upływie 10 godzin od rozpoczęcia próby na przyrządzie Vicata (uprawnienia budowlane).

Cement hutniczy w większości swych właściwości jest zbliżony do cementu portlandzkiego, jednak różni się: a) wolniejszym twardnieniem w ciągu pierwszych tygodni, b) znaczniejszym opóźnieniem przyrostu wytrzymałości w chłodniejszych temperaturach (poniżej +10°C), c) większą wrażliwością na przedwczesne wysychanie, d) większą odpornością przeciwko działaniu kwaśnych (agresywnych) wód, e) większą odpornością na działanie wysokich temperatur (program egzamin ustny).
Cement hutniczy po przechowywaniu dłuższym niż 3 miesiące powinien być przed użyciem poddany badaniu (opinie o programie).

Działanie wody morskiej

Cement hutniczy nadaje się w zasadzie do zapraw, betonów i żelbetów na równi z cementem portlandzkim, z zastrzeżeniami:a) nie należy go stosować przy chłodnych temperaturach bez specjalnych środków zaradczych, b) w zimie nie wolno go używać bez cieplaków do cienkościennych konstrukcji betonowych, c) deskowanie należy bardzo obficie zwilżać, d) betony i inne wyroby należy obficie polewać nie dopuszczając przed ostatecznym rozdeskowaniem nawet do powierzchniowego wysychania, e) terminy rozdeskowania betonów są nieco dłuższe niż przy użyciu cementu portlandzkiego (segregator aktów prawnych). Cement hutniczy nadaje się lepiej od portlandzkiego do betonów pozostających pod działaniem wody morskiej i wód kwaśnych oraz betonów narażonych na działanie wyższych temperatur. Wytrzymałość cementu hutniczego twardniejącego w środowisku pary wodnej szybko wzrasta i z tego względu cement ten nadaje się do wyrobu betonów, przy których przewidziane jest naparzanie. Istotną zaletą gospodarczą cementu hutniczego jest prawie dwukrotnie mniejsze zużycie węgla do jego wyrobu niż cementu portlandzkiego (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !