Ręczne prace transportowe – przepisy

Ręczne prace transportowe – przepisy

Ręczne prace transportowe polegają na przemieszczaniu przedmiotów różnymi metodami na określoną odległość (uprawnienia budowlane). Przy ich wykonywaniu niezbędne jest przestrzeganie przepisów BHP, zgodnie z którymi przy ręcznych pracach transportowych przemieszczanie przedmiotów jest niedozwolone w przypadku, gdy:

• przedmiot nie jest stabilny lub jego zawartość może ulec przemieszczeniu,

• przedmiot jest za duży, zbyt ciężki, trudny do utrzymania lub nieporeczny według oceny osoby, która kieruje pracownikami,

• przedmiot jest usytuowany w taki sposób, że operowanie nim lub trzymanie go jest możliwe tylko w znacznej odległości od tułowia pracownika,

• przedmiot ma tendencję do owijania się wokół tułowia pracownika,

• przedmiot ma tendencję do wyginania się,

• przedmiot może być przemieszczany wyłącznie poprzez skręty tułowia,

• struktura lub kształt przedmiotu może spowodować u pracownika urazy, zwłaszcza w razie kolizji (program uprawnienia budowlane na ANDROID),

• przemieszczanie przedmiotu może być wykonane wyłącznie poprzez pochylenie przez pracownika tułowia o kąt większy niż 45 stopni,

• przedmiot wymaga przemieszczania w niestabilnej pozycji,

• możliwe jest wystąpienie nagłych ruchów przedmiotu,

• stanowisko pracy lub jego okolic nie pozwala na przemieszczanie przedmiotu na wysokości, która zapewnia bezpieczeństwo i przy prawidłowej pozycji ciała pracownika,

• powierzchnia, po której ma być przemieszczany przedmiot jest nierówna, śliska w zetknięciu z podeszwą buta pracownika lub stwarzająca zagrożenie podczas przemieszczania się,

• podłoga lub inna powierzchnia, na której opierają się stopy pracownika jest niestabilna,

• podłoga oraz powierzchnia robocza znajdują się na różnych poziomach, przez co konieczne jest przemieszczanie przedmiotu na różnych wysokościach,

• przedmiot powoduje ograniczenie pola widzenia pracownika.

Bardzo ważne jest to, aby powierzchnia, po której przedmioty są przemieszczane ręcznie, była równa, stabilna oraz nieśliska (program uprawnienia budowlane na komputer). Ponadto konieczne jest zabezpieczenia ostrych, wystających elementów przemieszczanych przedmiotów.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami