Blog

Drabina kubłowa zdjęcie nr 10
30.05.2018

Ręczne prace transportowe – przepisy

W artykule znajdziesz:

Ręczne prace transportowe – przepisy

Drabina kubłowa zdjęcie nr 11
Ręczne prace transportowe – przepisy

Ręczne prace transportowe polegają na przemieszczaniu przedmiotów różnymi metodami na określoną odległość (uprawnienia budowlane). Przy ich wykonywaniu niezbędne jest przestrzeganie przepisów BHP, zgodnie z którymi przy ręcznych pracach transportowych przemieszczanie przedmiotów jest niedozwolone w przypadku, gdy:

• przedmiot nie jest stabilny lub jego zawartość może ulec przemieszczeniu,

• przedmiot jest za duży, zbyt ciężki, trudny do utrzymania lub nieporeczny według oceny osoby, która kieruje pracownikami,

• przedmiot jest usytuowany w taki sposób, że operowanie nim lub trzymanie go jest możliwe tylko w znacznej odległości od tułowia pracownika,

• przedmiot ma tendencję do owijania się wokół tułowia pracownika,

• przedmiot ma tendencję do wyginania się,

• przedmiot może być przemieszczany wyłącznie poprzez skręty tułowia,

• struktura lub kształt przedmiotu może spowodować u pracownika urazy, zwłaszcza w razie kolizji (program uprawnienia budowlane na ANDROID),

• przemieszczanie przedmiotu może być wykonane wyłącznie poprzez pochylenie przez pracownika tułowia o kąt większy niż 45 stopni,

• przedmiot wymaga przemieszczania w niestabilnej pozycji,

• możliwe jest wystąpienie nagłych ruchów przedmiotu,

• stanowisko pracy lub jego okolic nie pozwala na przemieszczanie przedmiotu na wysokości, która zapewnia bezpieczeństwo i przy prawidłowej pozycji ciała pracownika,

• powierzchnia, po której ma być przemieszczany przedmiot jest nierówna, śliska w zetknięciu z podeszwą buta pracownika lub stwarzająca zagrożenie podczas przemieszczania się,

• podłoga lub inna powierzchnia, na której opierają się stopy pracownika jest niestabilna,

• podłoga oraz powierzchnia robocza znajdują się na różnych poziomach, przez co konieczne jest przemieszczanie przedmiotu na różnych wysokościach,

• przedmiot powoduje ograniczenie pola widzenia pracownika.

Bardzo ważne jest to, aby powierzchnia, po której przedmioty są przemieszczane ręcznie, była równa, stabilna oraz nieśliska (program uprawnienia budowlane na komputer). Ponadto konieczne jest zabezpieczenia ostrych, wystających elementów przemieszczanych przedmiotów.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Drabina kubłowa zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Drabina kubłowa zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Drabina kubłowa zdjęcie nr 16 Drabina kubłowa zdjęcie nr 17 Drabina kubłowa zdjęcie nr 18
Drabina kubłowa zdjęcie nr 19
Drabina kubłowa zdjęcie nr 20 Drabina kubłowa zdjęcie nr 21 Drabina kubłowa zdjęcie nr 22
Drabina kubłowa zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Drabina kubłowa zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Drabina kubłowa zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Drabina kubłowa zdjęcie nr 32 Drabina kubłowa zdjęcie nr 33 Drabina kubłowa zdjęcie nr 34
Drabina kubłowa zdjęcie nr 35
Drabina kubłowa zdjęcie nr 36 Drabina kubłowa zdjęcie nr 37 Drabina kubłowa zdjęcie nr 38
Drabina kubłowa zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Drabina kubłowa zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Drabina kubłowa zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami