Cement - skład - wymagania - norma


Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

 


Podaj maksymalną, całkowitą ilość dodatków do cementów dodawanych w celu poprawy jego właściwości.
Odp: nie więcej niż 1% w stosunku do masy cementu i 0,5 % dodatków organicznych


Wymień główne rodzaje cementów, powszechnego użytku i ich oznaczenia
Odp: - PORTLANDZKI - CEMI PORTLANDZI WIELOSKŁADNIKOWY - CEMII/(AB), , HUTNICZY- CEMIII/(ABC), PUCOLANOWY - CEMIV(AB), WIELOSKŁADNIKOWY - CEMV(AB)


Wymień klasy wytrzymałości normowej cementu.
Odp:32.5, 42.5, 52.5


Podaj interpretację oznaczenia normowego cementu portlandzkiego EN 197-1 - CEM I 42,5R.
Odp: cement portlandzki klasy 42.5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej


Dla ilu głównych rodzajów i ilu wyrobów cementów powszechnego użytku określono w normie składniki główne i drugorzędne? Podaj oznaczenia i nazwy głównych rodzajów wyrobów.
Odp: PORTLANDZKI – CEMI (tylko drugorzędne), PORTLANDZI WIELOSKŁADNIKOWY - CEMII/(AB), , HUTNICZY- CEMIII/(ABC), PUCOLANOWY - CEMIV(AB), WIELOSKŁADNIKOWY - CEMV(AB)


Co nazywamy wytrzymałością normową?
Odp: wytrzymałość na ściskanie oznaczana po 28 dniach.


Ile klas wytrzymałości normowej cementu określa PN-EN-197-1? Podaj oznaczenia.
Odp: są trzy klasy wytrzymałości normowej


Co to jest wytrzymałość wczesna cementu, kiedy i jak jest ona oznaczana?
Odp: wytrzymałość na ściskanie oznaczana po dwóch albo 7 dniach oznaczana jako N-klasa o normalnej wytrzymałości, R-kalsa o wysokiej wytrzymałości wczesnej.


Jak identyfikuje się cementy CEM?
Odp: powinny być identyfikowane przez co najmniej nazwę cementu oraz liczby wskazujące klasę wytrzymałości.


Proszę zidentyfikować cement CEM II/A-L 32,5 N wg PN-EN 197-1.
Odp: cement portlandzki wapienny klasy 32,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej


Jak powinna być oceniana przez producenta zgodność wyrobów cementowych z warunkami normy?
Odp: powinna być oceniana w sposób ciągły na podstawie badania próbek punktowych.


Jaki dokument zaświadcza o zgodności rodzaju wyprodukowanego cementu (wyrobu) z normą i kto go sporządza?
Odp: certyfikat zgodności EC i deklaracja zgodności EC, sporządza do jednostka certyfikująca.


Jakie dokumenty winien producent posiadać przed wprowadzeniem do obrotu rodzaju cementu (wyrobu)?
Odp: certyfikat zgodności i deklarację zgodności.


Jakie oznakowanie i informacje o rodzaju cementu (wyrobów) stosuje się na worku lub w dokumentach handlowych?
Odp: oznakowanie zgodności CE, jednostka certyfikująca, dane producenta, nazwa fabryki, rok oznakowania, nr. Certyfikatu EC numer normy europejskiej.

 

 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !