Cement - skład - wymagania - norma


Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

 


Podaj maksymalną, całkowitą ilość dodatków do cementów dodawanych w celu poprawy jego właściwości.
Odp: nie więcej niż 1% w stosunku do masy cementu i 0,5 % dodatków organicznych


Wymień główne rodzaje cementów, powszechnego użytku i ich oznaczenia
Odp: - PORTLANDZKI - CEMI PORTLANDZI WIELOSKŁADNIKOWY - CEMII/(AB), , HUTNICZY- CEMIII/(ABC), PUCOLANOWY - CEMIV(AB), WIELOSKŁADNIKOWY - CEMV(AB)


Wymień klasy wytrzymałości normowej cementu.
Odp:32.5, 42.5, 52.5


Podaj interpretację oznaczenia normowego cementu portlandzkiego EN 197-1 - CEM I 42,5R.
Odp: cement portlandzki klasy 42.5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej


Dla ilu głównych rodzajów i ilu wyrobów cementów powszechnego użytku określono w normie składniki główne i drugorzędne? Podaj oznaczenia i nazwy głównych rodzajów wyrobów.
Odp: PORTLANDZKI – CEMI (tylko drugorzędne), PORTLANDZI WIELOSKŁADNIKOWY - CEMII/(AB), , HUTNICZY- CEMIII/(ABC), PUCOLANOWY - CEMIV(AB), WIELOSKŁADNIKOWY - CEMV(AB)


Co nazywamy wytrzymałością normową?
Odp: wytrzymałość na ściskanie oznaczana po 28 dniach.


Ile klas wytrzymałości normowej cementu określa PN-EN-197-1? Podaj oznaczenia.
Odp: są trzy klasy wytrzymałości normowej


Co to jest wytrzymałość wczesna cementu, kiedy i jak jest ona oznaczana?
Odp: wytrzymałość na ściskanie oznaczana po dwóch albo 7 dniach oznaczana jako N-klasa o normalnej wytrzymałości, R-kalsa o wysokiej wytrzymałości wczesnej.


Jak identyfikuje się cementy CEM?
Odp: powinny być identyfikowane przez co najmniej nazwę cementu oraz liczby wskazujące klasę wytrzymałości.


Proszę zidentyfikować cement CEM II/A-L 32,5 N wg PN-EN 197-1.
Odp: cement portlandzki wapienny klasy 32,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej


Jak powinna być oceniana przez producenta zgodność wyrobów cementowych z warunkami normy?
Odp: powinna być oceniana w sposób ciągły na podstawie badania próbek punktowych.


Jaki dokument zaświadcza o zgodności rodzaju wyprodukowanego cementu (wyrobu) z normą i kto go sporządza?
Odp: certyfikat zgodności EC i deklaracja zgodności EC, sporządza do jednostka certyfikująca.


Jakie dokumenty winien producent posiadać przed wprowadzeniem do obrotu rodzaju cementu (wyrobu)?
Odp: certyfikat zgodności i deklarację zgodności.


Jakie oznakowanie i informacje o rodzaju cementu (wyrobów) stosuje się na worku lub w dokumentach handlowych?
Odp: oznakowanie zgodności CE, jednostka certyfikująca, dane producenta, nazwa fabryki, rok oznakowania, nr. Certyfikatu EC numer normy europejskiej.

 

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami