Blog

06.09.2019

Własne ujęcie wody

Woda w domu i nie tylko


Są rzeczy, bez których nie wyobrażamy sobie życia. Jedną z nich jest prąd elektryczny, a drugą woda bieżąca (program na komputer). Przyzwyczajono się, że obie z tych rzeczy powinny być dostępne na przysłowiowe wyciągnięcie ręki. Bez wody trudno jest wyobrazić sobie sprawne i wygodne funkcjonowanie obiektów wielorodzinnych (program na telefon).

Studnia artezyjska zapewni dostęp do głęboko położonych warstw wodonośnych gruntu

 

Własne ujęcie wody

Także w budownictwie jednorodzinnym, już na etapie projektu i budowy trudno zapomnieć o zapewnieniu dostępu do sieci wodociągowych lub ujęcia wody pitnej. Jeśli dysponuje się odpowiednim obszarem na którym występują warstwy wodonośne można pomyśleć o ustanowieniu własnego ujęcia świeżej wody pitnej. Ustanawianie własnych źródeł wody pitnej jest interesujące także z punktu widzenia szeroko rozumianej ekologii (program egzamin ustny).

Budowa studni i niezbędne formalności jakich wymaga własne ujęcie wody


Budowa własnej studni, będącej naszym prywatnym ujęciem wody pitnej wymaga podjęcia kilku czynności formalnych (opinie o programie). Przysłowiową połową sukcesu będzie to, że uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki, na której ma się znaleźć studnia. Jeśli w planie nie ma informacji o tym, że studni nie można zbudować, to decyzja miejscowego organu nadzoru budowlanego pozytywnie zaopiniuje wniosek o budowę (segregator aktów prawnych). W tym przypadku budowę studni pobierającej wodę tylko z pierwszej warstwy wodonośnej, lub do głębokości maksymalnie 30 metrów można rozpocząć natychmiast, ponieważ nie są wymagane zgłoszenia do nadzoru. Jeśli przewidywana ilość wody, która będzie czerpana ze źródła przekroczy 5 metrów sześciennych wydobycia na dobę, zamiar budowy należy zgłosić w miejscowej administracji architektoniczno-budowlanej (promocja 3  w 1). Do wniosku o zezwolenie na budowę studni należy dołączyć przygotowaną mapkę sytuacyjną planowanej lokalizacji studni, oświadczenie o zasadności prawa do dysponowania nieruchomością (wystarczy akt własności) oraz możliwe inne dokumenty jakim przykładowo może być zgoda współwłaściciela nieruchomości. Jeśli do maksymalnie 30 dni roboczych liczonego od wpływu wniosku do urzędu, nie zostanie zgłoszony sprzeciw, będzie można rozpocząć budowę własnej studni.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami