Woda w domu i nie tylko


Są rzeczy, bez których nie wyobrażamy sobie życia. Jedną z nich jest prąd elektryczny, a drugą woda bieżąca (program na komputer). Przyzwyczajono się, że obie z tych rzeczy powinny być dostępne na przysłowiowe wyciągnięcie ręki. Bez wody trudno jest wyobrazić sobie sprawne i wygodne funkcjonowanie obiektów wielorodzinnych (program na telefon).

Studnia artezyjska zapewni dostęp do głęboko położonych warstw wodonośnych gruntu

 

Własne ujęcie wody

Także w budownictwie jednorodzinnym, już na etapie projektu i budowy trudno zapomnieć o zapewnieniu dostępu do sieci wodociągowych lub ujęcia wody pitnej. Jeśli dysponuje się odpowiednim obszarem na którym występują warstwy wodonośne można pomyśleć o ustanowieniu własnego ujęcia świeżej wody pitnej. Ustanawianie własnych źródeł wody pitnej jest interesujące także z punktu widzenia szeroko rozumianej ekologii (program egzamin ustny).

Budowa studni i niezbędne formalności jakich wymaga własne ujęcie wody


Budowa własnej studni, będącej naszym prywatnym ujęciem wody pitnej wymaga podjęcia kilku czynności formalnych (opinie o programie). Przysłowiową połową sukcesu będzie to, że uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki, na której ma się znaleźć studnia. Jeśli w planie nie ma informacji o tym, że studni nie można zbudować, to decyzja miejscowego organu nadzoru budowlanego pozytywnie zaopiniuje wniosek o budowę (segregator aktów prawnych). W tym przypadku budowę studni pobierającej wodę tylko z pierwszej warstwy wodonośnej, lub do głębokości maksymalnie 30 metrów można rozpocząć natychmiast, ponieważ nie są wymagane zgłoszenia do nadzoru. Jeśli przewidywana ilość wody, która będzie czerpana ze źródła przekroczy 5 metrów sześciennych wydobycia na dobę, zamiar budowy należy zgłosić w miejscowej administracji architektoniczno-budowlanej (promocja 3  w 1). Do wniosku o zezwolenie na budowę studni należy dołączyć przygotowaną mapkę sytuacyjną planowanej lokalizacji studni, oświadczenie o zasadności prawa do dysponowania nieruchomością (wystarczy akt własności) oraz możliwe inne dokumenty jakim przykładowo może być zgoda współwłaściciela nieruchomości. Jeśli do maksymalnie 30 dni roboczych liczonego od wpływu wniosku do urzędu, nie zostanie zgłoszony sprzeciw, będzie można rozpocząć budowę własnej studni.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !