Blog

Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 10
06.09.2019

Własne ujęcie wody

W artykule znajdziesz:

Woda w domu i nie tylko


Są rzeczy, bez których nie wyobrażamy sobie życia. Jedną z nich jest prąd elektryczny, a drugą woda bieżąca (program na komputer). Przyzwyczajono się, że obie z tych rzeczy powinny być dostępne na przysłowiowe wyciągnięcie ręki. Bez wody trudno jest wyobrazić sobie sprawne i wygodne funkcjonowanie obiektów wielorodzinnych (program na telefon).

Studnia artezyjska zapewni dostęp do głęboko położonych warstw wodonośnych gruntu

 

Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 11
Własne ujęcie wody

Także w budownictwie jednorodzinnym, już na etapie projektu i budowy trudno zapomnieć o zapewnieniu dostępu do sieci wodociągowych lub ujęcia wody pitnej. Jeśli dysponuje się odpowiednim obszarem na którym występują warstwy wodonośne można pomyśleć o ustanowieniu własnego ujęcia świeżej wody pitnej. Ustanawianie własnych źródeł wody pitnej jest interesujące także z punktu widzenia szeroko rozumianej ekologii (program egzamin ustny).

Budowa studni i niezbędne formalności jakich wymaga własne ujęcie wody


Budowa własnej studni, będącej naszym prywatnym ujęciem wody pitnej wymaga podjęcia kilku czynności formalnych (opinie o programie). Przysłowiową połową sukcesu będzie to, że uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki, na której ma się znaleźć studnia. Jeśli w planie nie ma informacji o tym, że studni nie można zbudować, to decyzja miejscowego organu nadzoru budowlanego pozytywnie zaopiniuje wniosek o budowę (segregator aktów prawnych). W tym przypadku budowę studni pobierającej wodę tylko z pierwszej warstwy wodonośnej, lub do głębokości maksymalnie 30 metrów można rozpocząć natychmiast, ponieważ nie są wymagane zgłoszenia do nadzoru. Jeśli przewidywana ilość wody, która będzie czerpana ze źródła przekroczy 5 metrów sześciennych wydobycia na dobę, zamiar budowy należy zgłosić w miejscowej administracji architektoniczno-budowlanej (promocja 3  w 1). Do wniosku o zezwolenie na budowę studni należy dołączyć przygotowaną mapkę sytuacyjną planowanej lokalizacji studni, oświadczenie o zasadności prawa do dysponowania nieruchomością (wystarczy akt własności) oraz możliwe inne dokumenty jakim przykładowo może być zgoda współwłaściciela nieruchomości. Jeśli do maksymalnie 30 dni roboczych liczonego od wpływu wniosku do urzędu, nie zostanie zgłoszony sprzeciw, będzie można rozpocząć budowę własnej studni.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 16 Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 17 Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 18
Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 19
Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 20 Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 21 Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 22
Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 32 Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 33 Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 34
Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 35
Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 36 Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 37 Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 38
Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prefabrykat rurowy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami