Cementy kwasoodporne

Cementy kwasoodporne

Cementy kwasoodporne są mieszaniną łącznie przemielonych ziarn kwarcu z krzemionką pokaolinową lub fluorkiem krzemowo-sodowym Na2SiF,;, która po zarobieniu sodowym szkłem wodnym NazO • 2,8SiOz + HzO o gęstości 37° Be staje się ciastem przeistaczającym się w ciało stałe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jedna z odmian cementów kwasoodpornych z aktywnymi domieszkami krzemionkowymi przyśpieszającymi twardnienie jest odporna na działanie stężonych kwasów i ich mieszanin (z wyjątkiem kwasów fluorowodorowych i fosforowego) przy temperaturach do 300°C; natomiast działanie przez dłuższy czas na tę odmianę zasad i zwykłej wody jest niszczące (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Druga z odmian, zawierająca w celu przyśpieszenia twardnienia fluorek krzemowo-sodowy, jest odporna na działanie kwasów (z wyjątkami jak wyżej) przy stężeniu do 40% i przy zmiennym działaniu wody i kwasów przy temperaturach do 300°C. Wymagania w odniesieniu do obydwóch odmian są następujące.

Stopień miałkości: przez sito N 200 p, powinna przechodzić całość, pozostałość na sicie 4900 otw/cm2 powinna być nie większa od 10%, przez sito 10 000 otw/cm2 powinno przechodzić nie mniej niż 50%. Składniki chemiczne. Zawartość SiOz nie mniej niż 92%, metali zasadowych i tlenków żelaza w sumie nie więcej niż 4%, A1203 nie więcej niż 3% (uprawnienia budowlane).

Chłodny kwas

Wytrzymałość przy przechowywaniu 28 dni na powietrzu jak również przy przechowywaniu w gorącym i chłodnym kwasie: na ściskanie 60 kG/cm2, na rozciąganie 184-20 kG/cm2. Stałość objętości powinna odpowiadać ogólnym warunkom przy przechowywaniu przez 10 dni na powietrzu jak również przy gotowaniu przez 1 godz. przy temperaturze 20±5°C w kwasach (stężenie dla pierwszej odmiany 40%, dla drugiej 10%).

Wiązanie: Początek nie krócej niż 1 godz. dla I odmiany i 40 min. dla II. Koniec nie później niż 16 godz. dla I odmiany i 12 godz. dla II (program egzamin ustny).

Cementy dostarczane są w workach (50 kg brutto).

Zastosowanie: a) jako zaprawa do płyt okładzinowych z klinkieru, dia- bazu itp., b) do kwasoodpornych farb, c) do murów kwasoodpornych, d) do niezbrojonych kwasoodpornych betonów. Zastosowanie przeciwko działaniu kwasów organicznych jest możliwe po każdorazowym przeprowadzeniu prób, ponieważ większość tych kwasów działa niszcząco na omawiane cementy (opinie o programie).

Masę przygotowuje się przez stopienie kawałków siarki (57%), mielonego piasku (41%) i sadzy (2%). Topienie odbywa się w kotle z urządzeniem mieszającym przy 1154-120°C. Po rozlaniu do płaskich form metalowych ,i ostudzeniu stop rozdrabnia się na ziarna o wielkości 10-4-20 mm. Przed użyciem materiał należy podgrzać i stopić (segregator aktów prawnych).

Właściwości: a) wytrzymałość na ściskanie w pół godziny po zastygnięciu 400-4-500 kG/cm2, na rozciąganie 35-4-40 kG/cm2; b) odporność na działanie wody — całkowita, c) odporność na działanie mrozu — znaczna; d) wartość izolacji elektrycznej — znaczna; e) ochrona metalowych kotwi od rdzewienia — dobra; f) odporność na wpływy chemiczne — bardzo duża (promocja 3 w 1).

Zastosowanie: a) do zapełnienia otworów na kotwie, b) do zalewania spoin składanych konstrukcji betonowych i żelbetowych, c) do zapełniania otworów słupków poręczowych (zwłaszcza na zewnątrz budynków), d) do zapraw i wykładzin odpornych na wpływy chemiczne.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami