Cementy portlandzkie uprawnienia budowlane

Cementy portlandzkie uprawnienia budowlane

Jako spoiwo stosowane są cementy portlandzkie i im podobne (niekiedy z domieszką wapna) oraz rzadziej - gips (program uprawnienia budowlane na komputer).
Nie wszystkie trociny nadają się do produkcji trocinobetonów.

Trociny pochodzące z przetarcia nieokorowanych pni są niepożądane, ponieważ kora zawiera składniki opóźniające twardnienie betonu i obniżające jego wytrzymałość.
Trociny zawierające zanieczyszczenia obcymi ciałami należy przed użyciem oczyścić; zwykle robi się to ręcznie lub przez przesianie na sitach mechanicznych. Bardzo pożądane jest usunięcie pyłów i drobnych frakcji od 0 do 1 mm, które obniżają wytrzymałość; powodują one konieczncść zwiększenia ilości cementu i podwyższają ciężar objętościowy betonu.

Trociny powinny więc być odsiane przez sito i uprzednio wysuszone, co jest procesem dość kosztownym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Trociny przeznaczone do produkcji betonu powinny być magazynowane w składach pod dachem; przechowywanie trocin pod gołym niebem prowadzi do ich zawilgocenia i gnicia.

Trociny mogą być mieszane bezpośrednio tylko z cementem magnezjo- wym stosowanym przy wyrobie skałodrzewu (ksylolitu). Natomiast beton trocinowy produkowany przez bezpośrednie mieszanie trocin z cementem portlandzkim lub podobnymi do niego wykazuje zwykle szereg ujemnych stron, jak:
- zmiany objętościowe ziaren przy wysychaniu i nawilżaniu betonu, co powoduje znaczny skurcz bądź pęcznienie oraz pękanie materiału,
- gnicie trocin,
- mała i często niewystarczająca przyczepność trocin do zaczynu cementowego,
- związki organiczne zawarte w trocinach mogą opóźniać wiązanie i twardnienie betonu oraz obniżać jego wytrzymałość (uprawnienia budowlane).

Aby tego uniknąć, stosuje się tzw. mineralizację trocin. Przy niektórych sposobach produkcji mineralizacja poprzedzana jest gotowaniem trocin w wodzie; podczas gotowania zbiera się i usuwa wierzchnią warstwę oraz pyły.
Mineralizacja bywa wgłębna, gdy całe ziarno trociny zostaje przesycone środkiem mineralizującym oraz powierzchniowa, gdy środek ten tworzy tylko błonę powierzchniową na trocinie. Przy produkcji betonu trocinowego stosuje się zwykle mineralizację powierzchniową (program egzamin ustny).

Sposoby mineralizacji

Najczęściej stosowane są następujące sposoby mineralizacji:
- moczenie na zimno stosując lub nie stosując mieszania,
- moczenie początkowo na gorąco, a następnie na zimno (stosując lub nie stosując mieszania),
- gotowanie.

Jako środki mineralizujące stosowane są:
1) mleko cementowe,
2) roztwór szkła wodnego sodowego (15-20°Be),
3) roztwór 5-10% chlorku wapniowego (opinie o programie).

Ponadto odpadowe wióry drewna ze stolarni stosuje się jako wypełniacz do gipsobetonów i spoiw cementowo-glinianych. Wióry drzewne powinny być przed użyciem mineralizowane podobnie jak trociny.
W zachodniej Europie jest szeroko stosowany beton strużkowy wyrabiany według patentu f-my szwajcarskiej „Durisol”. W skład tego betonu wchodzą oczyszczane i specjalnie impregnowane wióry drzewne, cement portlandzki i domieszki polepszające przyczepność zaczynu cementowego do drewna. Z tego rodzaju betonu wyrabiane są pustaki i płyty ścienne i stropowe oraz płyty dachowe (segregator aktów prawnych).

Pianobetony otrzymuje się przez wymieszanie spoiwa, wody i odpowiednio dobranego kruszywa ze specjalnie przygotowaną pianą, która pozostawia kuliste pory po stwardnieniu betonu. Z kruszywem przygotowuje się tylko pianobetony o ciężarze objętościowym powyżej 0,5 T/m3. Jako kruszywo stosuje się naturalny lub mielony i przesiany piasek, w którym 70H-80% ziaren powinno przechodzić przez sito o otworach 0 1 mm, a 20-h30% - przez sito o otworach 0 0,25 mm. Im drobniejszy jest piasek, tym łatwiej można osiągnąć mały ciężar objętościowy; należy jednak mieć na uwadze, że użycie bardzo drobnego piasku powoduje zmniejszenie wytrzymałości. Pożądany jest piasek ostroziarnisty, gdyż dzięki zazębianiu się poszczególnych ziaren wzrasta wytrzymałość pianobetonu.

Pianobetony z piaskiem o ziarnach zaokrąglonych mają wytrzymałość mniejszą o ok. 40% od pianobetonów z piaskiem ostroziarnistym.
Piaski mielone, mączki i pyły kamienne można stosować jako dodatek w ilości 5-20% zależnie od uziarnienia.

Glina w ilości kilku procent jest nieszkodliwa, a nawet pożądana, gdyż zwiększa sztywność piany (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !