Cementy żużlowe

Cementy żużlowe

Cement żużlowy bezklinkierowy (program uprawnienia budowlane na komputer). Cement żużlowy bezklinkierowy otrzymuje się przez łączny przemiał wysuszonego żużla granulowanego wielkopiecowego (85H-90%) z pobudzaczami, jak gips, anhydryt, dolomit (wypalony przez 900 °C) wapno hydratyzowane.

Cement żużlowy jest to proszek ciemnozielonawy. Właściwości ma zbliżone do cementu hutniczego. Jego ciężar właściwy wynosi 2,8H-2,95, zaś objętościowy w stanie luźnym nasypanym — 1,OH-1,25 T/m3.
Wiązanie: początek nie wcześniej niż po 30 minutach, koniec nie później niż po 12 godzinach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Stopień miałkości: przez sito o 4900 otw/cm2 przechodzi 85%. Wytrzymałość na ściskanie J): po 7 dniach 90-4-170 kG/cm2, po 28 dniach 150H-300 kG/cm2, wytrzymałość na rozciąganie po 7 dniach 10-4-15 kG/cm2.

Przy temperaturze poniżej +10°C twardnienie ulega znacznemu zwolnieniu (uprawnienia budowlane).

Obfite polewanie

Konieczne jest obfite polewanie. Wyroby odznaczają się odpornością na działanie soli, a zwłaszcza wód siarczanych. Przechowywany cement należy badać co 2 miesiące ze względu na dość szybkie pogorszenie się właściwości. Zastosowanie: do tych celów co cement hutniczy, a w szczególności do masywnych budowli betonowych (ze względu na małe wydzielanie ciepła) (program egzamin ustny).

Niedopuszczalne jest: a) mieszanie z wapnem i cementem portlandzkim (aby nie zmieniać dobranego już jak najkorzystniejszego stosunku składników); b) stosowanie w chłodną i zimną pogodę bez podgrzewania wyrobów. W Polsce ten rodzaj cementu nie jest jeszcze wyrabiany. Spoiwo żużlowe mokre (wzbudzane). Spoiwo to przygotowuje się całkowicie w miejscu jego użycia (opinie o programie). Do żużla granulowanego zawierającego po dowiezieniu około 40% wody dodaje się jeszcze wodę i miele się w młynie kulowym, a następnie spuszcza do zbiornika, gdzie następuje dodanie pobudzacza i mieszanie mieszadłami w celu uzyskania jednolitej konsystencji.

Stąd płynna masa (szlam) przechodzi do betoniarki, gdzie dodaje się jeszcze niewielką ilość cementu portlandzkiego. Stosuje się również dodatek pobudzacza w czasie przemiału (segregator aktów prawnych). Dzięki przemiałowi na mokro (a nie na sucho) uzyskuje się znaczną oszczędność, gdyż zmniejsza się tarcie, żużla nie potrzeba suszyć a także pakować gotowego spoiwa w worki i składować w zbiornikach (silosach). Produkcja spoiwa żużlowego na mokro jest około 40% tańsza niż na sucho i należy ją stosować w zakładach prefabrykacyjnych i większych budowach. Spoiwo to jest w Polsce stosowane.

Cement żużlowo-gipsowy. Cement żużlowo-gipsowy otrzymuje się przez łączny przemiał wysuszonego żużla. Właściwości podobne jak cementów hutniczego i żużlowego (promocja 3 w 1). Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 150-4-300 kG/cm2. Cement żużlowo-gipsowy odznacza się odpornością na działanie wód siarczanych i zawierających kwas węglowy. W Polsce produkcję tego cementu rozpoczęto w roku 1960.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami