Cementy żużlowe

Cementy żużlowe

Cement żużlowy bezklinkierowy (program uprawnienia budowlane na komputer). Cement żużlowy bezklinkierowy otrzymuje się przez łączny przemiał wysuszonego żużla granulowanego wielkopiecowego (85H-90%) z pobudzaczami, jak gips, anhydryt, dolomit (wypalony przez 900 °C) wapno hydratyzowane.

Cement żużlowy jest to proszek ciemnozielonawy. Właściwości ma zbliżone do cementu hutniczego. Jego ciężar właściwy wynosi 2,8H-2,95, zaś objętościowy w stanie luźnym nasypanym — 1,OH-1,25 T/m3.
Wiązanie: początek nie wcześniej niż po 30 minutach, koniec nie później niż po 12 godzinach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Stopień miałkości: przez sito o 4900 otw/cm2 przechodzi 85%. Wytrzymałość na ściskanie J): po 7 dniach 90-4-170 kG/cm2, po 28 dniach 150H-300 kG/cm2, wytrzymałość na rozciąganie po 7 dniach 10-4-15 kG/cm2.

Przy temperaturze poniżej +10°C twardnienie ulega znacznemu zwolnieniu (uprawnienia budowlane).

Obfite polewanie

Konieczne jest obfite polewanie. Wyroby odznaczają się odpornością na działanie soli, a zwłaszcza wód siarczanych. Przechowywany cement należy badać co 2 miesiące ze względu na dość szybkie pogorszenie się właściwości. Zastosowanie: do tych celów co cement hutniczy, a w szczególności do masywnych budowli betonowych (ze względu na małe wydzielanie ciepła) (program egzamin ustny).

Niedopuszczalne jest: a) mieszanie z wapnem i cementem portlandzkim (aby nie zmieniać dobranego już jak najkorzystniejszego stosunku składników); b) stosowanie w chłodną i zimną pogodę bez podgrzewania wyrobów. W Polsce ten rodzaj cementu nie jest jeszcze wyrabiany. Spoiwo żużlowe mokre (wzbudzane). Spoiwo to przygotowuje się całkowicie w miejscu jego użycia (opinie o programie). Do żużla granulowanego zawierającego po dowiezieniu około 40% wody dodaje się jeszcze wodę i miele się w młynie kulowym, a następnie spuszcza do zbiornika, gdzie następuje dodanie pobudzacza i mieszanie mieszadłami w celu uzyskania jednolitej konsystencji.

Stąd płynna masa (szlam) przechodzi do betoniarki, gdzie dodaje się jeszcze niewielką ilość cementu portlandzkiego. Stosuje się również dodatek pobudzacza w czasie przemiału (segregator aktów prawnych). Dzięki przemiałowi na mokro (a nie na sucho) uzyskuje się znaczną oszczędność, gdyż zmniejsza się tarcie, żużla nie potrzeba suszyć a także pakować gotowego spoiwa w worki i składować w zbiornikach (silosach). Produkcja spoiwa żużlowego na mokro jest około 40% tańsza niż na sucho i należy ją stosować w zakładach prefabrykacyjnych i większych budowach. Spoiwo to jest w Polsce stosowane.

Cement żużlowo-gipsowy. Cement żużlowo-gipsowy otrzymuje się przez łączny przemiał wysuszonego żużla. Właściwości podobne jak cementów hutniczego i żużlowego (promocja 3 w 1). Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 150-4-300 kG/cm2. Cement żużlowo-gipsowy odznacza się odpornością na działanie wód siarczanych i zawierających kwas węglowy. W Polsce produkcję tego cementu rozpoczęto w roku 1960.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !