Blog

19.01.2021

Charakterystyka procesu mieszania

Charakterystyka procesu mieszania

Charakterystyka procesu mieszania

Mieszaniem nazywa się proces rozmieszczania cząsteczek masy w określone; objętości, przy czym cząsteczki różnią się od siebie przynajmniej jedną cechą. Celem mieszania jest otrzymanie równomiernego rozmieszczenia wszystkich składników. Mieszanka nosi miano homogenicznej, gdy koncentracja jej składników w każdym miejscu jest taka sama (program uprawnienia budowlane na komputer).

Norma PN-EN 206-1:2003 dosyć ogólnikowo charakteryzuje proces mieszania składników: „Mieszanie należy przeprowadzać w mieszarce umożliwiającej równomierne rozprowadzenie składników oraz uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej wydajności mieszania. Mieszanie należy kontynuować do momentu uzyskania jednorodnego wyglądu mieszanki betonowej”.
Domieszki, jeśli są stosowane, należy dodawać podczas zasadniczego procesu mieszania, z wyjątkiem domieszek silnie redukujących wodę i domieszek redukujących wodę, które można dodawać po zasadniczym procesie mieszania. W drugim przypadku należy mieszankę betonową mieszać powtórnie do momentu aż domieszka będzie całkowicie rozprowadzona w zarobię lub ładunku oraz osiągnie swoją pełną skuteczność (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Skuteczność mieszania zależy od następujących czynników:
• czasu mieszania,
• szybkości mieszania,
• rodzaju mieszadeł.

Czas mieszania zależy od typu betoniarki oraz od rodzaju przygotowywanego betonu. Betony o małym wskaźniku w/c, a także betony wysokowytrzymałościowe BWW, ze względu na swój skład muszą być mieszane dłużej niż betony zwykłe. Zbyt długi czas mieszania powoduje jednak obniżenie jakości betonu. Czas mieszania każdorazowo dobiera się indywidualnie, tak aby uzyskać optymalną współzależność między jakością produkcji a wydajnością (uprawnienia budowlane).
Od rodzaju betonu zależy także optymalna prędkość mieszania. Zbyt duża prędkość mieszania składników betonu powoduje także szybki wzrost temperatury mieszanki, na co również należy zwrócić uwagę podczas wyboru prędkości.

Istotną rolę podczas procesu mieszania odgrywa rodzaj mieszadeł. W zależności od ich geometrii do mieszanki wprowadzona jest mniejsza lub większa ilość energii, co wpływa na homogenizację mieszanki betonowej.

Transport betonu

Właściwości możliwe do osiągnięcia przy określonej recepturze betonu można uzyskać pod warunkiem wystarczającej homogenizacji mieszanki.
Wyróżnia się dwie formy produkcji betonu towarowego:
• mieszanie centralne,
• mieszanie w drodze (program egzamin ustny).

Mieszanie centralne polega na mieszaniu wszystkich składników w mieszalniku stacjonarnym w centralnej wytwórni i transportowaniu betonu zmieszanego. Transport betonu towarowego odbywa się najczęściej mieszarkami samochodowymi (betonowozami) z obrotowym bębnem, który zapobiega segregacji i nadmiernemu tężeniu mieszanki. Zalecana szybkość mieszania wynosi od 2 do 6 obrotów na minutę. Ten sposób produkcji i transportu mieszanki betonowej jest bardzo rozpowszechniony w Polsce.
Druga forma produkcji mieszanki betonowej to tzw. mieszanie w drodze. W tym przypadku składniki mieszanki zasypywane są w centralnej wytwórni, ale mieszanie odbywa się w mieszalniku betonowozu w drodze na budowę albo bezpośrednio przed rozładowaniem na budowie (opinie o programie).

Według danych statystycznych system wytwarzania mieszanki betonowej bez mieszalnika stacjonarnego jest szczególnie popularny w krajach zachodnich: we Włoszech (ok. 92% produkcji), w Hiszpanii (ok. 70%), w Izraelu (ok. 98%), w USA (ok. 80%), w Wielkiej Brytanii również większość produkcji mieszanki betonowej odbywa się metodą drybatch. Mieszanie w drodze pozwala na zdecydowanie dłuższy transport mieszanki niż w przypadku przygotowywania w centralnej wytwórni. Jeśli betonowóz będzie wykorzystany jako betoniarka pojemność będzie wykorzystana zaledwie w około 63%, podczas transportu betonu towarowego „mieszanego centralnie” - w 80% (segregator aktów prawnych).

Ze względu na sposób miesi do którego używa się betoniarek wolnospadowych, i ze względu na związek mu siłami bezwładności oraz przestrzenią wolnego spadu i intensywnością miesi - betonowozy muszą mieć określoną minimalną pojemność równą 7 nr.

Betonowozy tego typu powinny się charakteryzować odpowiednią szybkością obr Według Neville zalecana szybkość wynosi od 4 do 16 obrotów na mini inni autorzy wskazują jako minimalną prędkość 15 obrotów na minutę (promocja 3 w 1). W praktyce należy korzystać z informacji podanej w dokumentacji techniczno-ruchowej betonomieszarki i przestrzegać podanych tam zaleceń.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami