Blog

Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 10
25.06.2019

Chcesz zostać inspektorem nadzoru inwestorskiego? Sprawdź, co trzeba zrobić!

W artykule znajdziesz:

Chcesz zostać inspektorem nadzoru inwestorskiego? Sprawdź, co trzeba zrobić!


Inspektorem nadzoru budowlanego można zostać tylko wtedy, gdy posiada się uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (program na komputer). Takie uprawnienia otrzymuje się po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia oraz odbyciu praktyki na budowach.

Długość praktyki jest określona przepisami budowlanymi. Kolejnym warunkiem do otrzymania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu w okręgowej izbie samorządu zawodowego (program na telefon). Osoba, która pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, musi mieć praktyczną wiedzę techniczną, odpowiednie doświadczenie oraz znać przepisy prawa obowiązujące w budownictwie. Musi również być czynnym członkiem samorządu zawodowego właściwej miejscowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W praktyce sprowadza się to do opłacania składek oraz posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Należy przy tym pamiętać, że polskie prawo wyklucza możliwość pełnienia na jednej budowie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy przez tę samą osobę (program egzamin ustny). Co więcej, osoby, które sprawują wymienione funkcje, nie mogą być ze sobą powiązane, czyli np. nie mogą być zatrudnione u tego samego wykonawcy. Wynika to z faktu, że każda z tych osób reprezentuje inny punkt widzenia na budowę. Kierownik budowy dba przede wszystkim o interesy wykonawcy, natomiast inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje na budowie interesy inwestora (opinie o programie).

Konkretna inwestycja


Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nie zawsze jest obowiązkowe (segregator aktów prawnych). Zarobki inspektorów zależą od danej inwestycji. W zależności od tego, jak jest ona duża, koszt zapewniania nadzoru wynosi od 2% do 2,5% wartości robót budowlanych. Co więcej, inaczej kształtują się zarobki w różnych regionach kraju. Wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego zależy również od firmy, sektora oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Najczęściej wynoszą od 4 tysięcy złotych brutto do ponad 10 tysięcy złotych brutto za konkretną inwestycję (promocja 3  w 1). Jest to więc praca opłacalna, lecz podlegająca odpowiedzialności zawodowej.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 15 Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 16 Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 17
Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 18
Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 19 Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 20 Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 21
Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 31 Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 32 Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 33
Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 34
Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 35 Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 36 Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 37
Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zdolność wysychania uprawnienia budowlane zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami