Blog

25.06.2019

Chcesz zostać inspektorem nadzoru inwestorskiego? Sprawdź, co trzeba zrobić!

Chcesz zostać inspektorem nadzoru inwestorskiego? Sprawdź, co trzeba zrobić!


Inspektorem nadzoru budowlanego można zostać tylko wtedy, gdy posiada się uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (program na komputer). Takie uprawnienia otrzymuje się po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia oraz odbyciu praktyki na budowach.

Długość praktyki jest określona przepisami budowlanymi. Kolejnym warunkiem do otrzymania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu w okręgowej izbie samorządu zawodowego (program na telefon). Osoba, która pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, musi mieć praktyczną wiedzę techniczną, odpowiednie doświadczenie oraz znać przepisy prawa obowiązujące w budownictwie. Musi również być czynnym członkiem samorządu zawodowego właściwej miejscowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W praktyce sprowadza się to do opłacania składek oraz posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Należy przy tym pamiętać, że polskie prawo wyklucza możliwość pełnienia na jednej budowie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy przez tę samą osobę (program egzamin ustny). Co więcej, osoby, które sprawują wymienione funkcje, nie mogą być ze sobą powiązane, czyli np. nie mogą być zatrudnione u tego samego wykonawcy. Wynika to z faktu, że każda z tych osób reprezentuje inny punkt widzenia na budowę. Kierownik budowy dba przede wszystkim o interesy wykonawcy, natomiast inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje na budowie interesy inwestora (opinie o programie).

Konkretna inwestycja


Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nie zawsze jest obowiązkowe (segregator aktów prawnych). Zarobki inspektorów zależą od danej inwestycji. W zależności od tego, jak jest ona duża, koszt zapewniania nadzoru wynosi od 2% do 2,5% wartości robót budowlanych. Co więcej, inaczej kształtują się zarobki w różnych regionach kraju. Wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego zależy również od firmy, sektora oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Najczęściej wynoszą od 4 tysięcy złotych brutto do ponad 10 tysięcy złotych brutto za konkretną inwestycję (promocja 3  w 1). Jest to więc praca opłacalna, lecz podlegająca odpowiedzialności zawodowej.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami