Blog

22.11.2018

Instalacja telekomunikacyjna budynku - to warto wiedzieć

W artykule znajdziesz:

Instalacja telekomunikacyjna budynku - to warto wiedzieć

W nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadzono nowy rozdział o tytule “Instalacja komunikacyjna". Jednocześnie określono wiele nowych wymagań dla budynków zarówno mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego, jak również użyteczności publicznej, zaprojektowanych dla potrzeb publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania.

Podstawowe elementy budynkowej instalacji telekomunikacyjnej W skład podstawowej budynkowej instalacji telekomunikacyjnej powinny wchodzić następujące elementy:

  1.  Kanalizacja telekomunikacyjna budynku, składająca się z ciągu sekwencji osłonowych, umożliwiających dowolne wprowadzanie kabli telekomunikacyjnych do budynku oraz ich swobodne rozprowadzanie wewnątrz poprzez przepusty kablowe, rury instalacyjne, szyby instalacyjne, koryta, dukty i kanały. Prace powinny być tak przeprowadzone, aby w późniejszym czasie możliwa była wymiana lub instalowanie dodatkowego zaplecza bez konieczności naruszania konstrukcji budynku.
  2. Budynkowe okablowanie telekomunikacyjne składające się z co najmniej 2 włókien światłowodowych i kabli układanych od budynkowego punktu styku do wszystkich mieszkań, a także antenowej instalacji zbiorowej do odbioru telewizji satelitarnej i naziemnej.
  3. Budynkowy punkt styku zapewniający odpowiednie połączenia budynkowej instalacji telekomunikacyjnej z siecią publiczną różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
  4. Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe umieszczane w budynkach mieszkalnych w pobliżu drzwi wejściowych, których zadaniem jest zapewnienie efektywnego połączenia budynkowych instalacji telekomunikacyjnych z abonencką instalacją mieszkaniową.

Oferta: Program do nauki na uprawnienia budowlane w wersji na komputer oraz na telefon profesjonalnie przygotuję Cie na egzamin na uprawnienia budowlane. Wszystkie akty prawne i rozporządzenia możesz zakupić w segregatorze, który następnego dnia wyślemy do Ciebie pocztą. Taki segregator idealnie przyda Ci się na egzamin ustny, na który przygotujesz się razem z naszym trybem Egzamin Ustny. Jeżeli chcesz sprawdzić jacy jesteśmy skuteczni przeczytaj opinie o nas pozostawione przez naszych użytkowników.

Budynki mieszkalne należy wyposażyć między innymi w: 

  • instalację sygnalizacji dzwonkowej albo domofonowej, 
  • sygnalizację alarmowo-przyzywową dla osób niepełnosprawnych, 
  • antenową instalację zbiorową do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych, 
  • systemy zabezpieczeń,
  • skonsolidowane systemy komunikacji lokalnej i zewnętrznej, 
  • instalacje i systemy akustyczne, teleinformatyczne, telemetryczne, sterowania, monitoringu i inne.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami