Chłodnie powłokowe

Chłodnie powłokowe

Chłodnie wznoszone na terenach podległych wpływom odbudowy górniczej powinny mieć konstrukcję dostosowaną do przeniesienia sił powstałych z deformacji terenu.
Pod wpływem deformacji terenu wywołanych eksploatacją górniczą powstają w basenie chłodni zmiany rzutu poziomego i zmiany wzajemnego rozstawu żelbetowych słupów nośnych podbudowy, połączone ze zginaniem ścian basenu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zmiany te przenoszą się na żelbetową powłokę i wywołują w niej nie tylko dodatkowe naprężenia rozciągające, ale także momenty zginające. Może to spowodować niebezpieczne i trudne do naprawy odkształcenia samej powłoki. Dlatego też na terenach podległych wpływom odbudowy górniczej należy unikać projektowania chłodni powłokowych (zarówno cylindrycznych jak też stożkowych i hiperboloidalnych) jako specjalnie czułych na deformacje terenu.

W przypadku projektowania chłodni powłokowej na takich terenach korzystne jest stosowanie posadowienia na sztywnym żelbetowym pierścieniu, w którym zamocowana jest płyta dna zbiornika (często wykonywana w postaci kopuły). Żelbetowy pierścień fundamentu połączony jest monolitycznie również ze skośnie ustawioną ścianą zbiornika, co równoważy występujące na krawędziach siły rozciągające. Przemieszczenie pierścienia fundamentowego na sprężystym podłożu może spowodować przekazanie się sił skupionych za pośrednictwem ukośnych slupów podbudowy na dolną część powłoki. Stąd dolna część powłoki zostaje odpowiednio pogrubiona do wysokości równej 1H-1,5 rozstawu słupów podbudowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Równocześnie korzystne jest zaprojektowanie dolnego pierścienia usztywniającego w postaci kołnierza, który może również być ukształtowany jako zewnętrzne koryto rozprowadzające wodę na poziom wodorozdziału. Górna galeryjka powinna być zaprojektowana jako dostatecznie sztywny kołnierz stężający. W ten sposób dolny i górny kołnierz powłoki przejmuje na siebie momenty zginające od obciążenia parciem wiatru i nierównomiernej pracy ukośnych słupów podbudowy, a sama zaś powłoka jest obciążona tylko siłami osiowymi z parcia wiatru i ciężaru własnego (uprawnienia budowlane).

Chłodnie szkieletowe

Taka konstrukcja chłodni powłokowej, zapewnia całej budowli wystarczającą sztywność na zginanie i skręcanie.
W przypadku ukształtowania dna zbiornika w formie kopuły opisana tu konstrukcja może być wykonana ze względów techniczno-ekonomicznych tylko dla chłodni powłokowych średnich rozmiarów o średnicy dna zbiornika nie przekraczającej 40 m (program egzamin ustny).

Dla zbiorników mniejszych średnic możliwe jest też rozwiązanie w płyty dennej wzmocnionej żebrami zbiegającymi się na pierścieniu środku ukształtowanym w postaci walca o wysokości równej głębokości chłodni i grubości ścianki 20-30 cm. Walec ten nakryty jest płytą z otworem w środku, umożliwiającym uzupełnienie podsypki pod pierścieniem fundamentowym metodą zamułki pod ciśnieniem. W sposób można likwidować powstałe miejscowe niewielkie zapadliska i us a nawet doprowadzać wychyloną chłodnię do położenia pionowego (opinie o programie).

Zabezpieczenie chłodni powłokowych przed wpływami odbudowy górni - z uwagi na konieczność zapewnienia tym budowlom dużej sztywności jest jednakże drogie i dlatego bardzo rzadko stosowane Ó.
W przeciwieństwie do chłodni powłokow. kratowa konstrukcja kominów wywiewnych chłodni szkieletowych pozwala pewną ograniczoną swobodę przemieszczeń poszczególnych elementów i s go wypełnienia (opierzenia) (segregator aktów prawnych).

Z tych więc względów, szczególnie dla mniejszych średnicach można w zupełności zrezygnować ze zbiornika i podbudowy, a zastosować konstrukcję podatną, głównie przez w] konanie elastycznej dylatacji naroży ścian zbiornika i zaprojektowania w postaci cienkiej płyty, która mogłaby poddawać się krzywiźnie terenu z* możliwości powstawania w niej rys i pęknięću (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !