Szklenie szkłem Antisol

 

Szklenie szkłem Antisol

Osadzanie szyb z Antisolu w zasadzie odbywa się w taki sam sposób jak ze szklą zwykłego, różnice występują jedynie w szczegółach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ponieważ Antisol, pochłaniając promienie podczerwone, zagrzewa się nawet do 60°C, konieczne jest więc zachowanie odpowiednich luzów między krawędzią szyby a ścianką wrębu. Szyby o bokach do 1 m, osadzane w ramach drewnianych, powinny mieć luz po bokach minimum 2 mm. z góry 3 mm, a w ramach metalowych i żelbetowych po 3 mm na całym obwodzie.

Przy wprawianiu szyb o bokach dłuższych niż lm - niezależnie, z jakiego materiału wykonane są ramy, wielkość luzów powinna wynosić 3 mm plus 1 mm na każdy rozpoczęty metr. Luzy dolne uzyskujemy przez założenie dwóch podkładek oporowych wykonanych z tworzywa sztucznego lub z drewna miękkiego, odpowiednio grubego, o szerokości 7-12 mm i długości 70-120 mm, umieszczając je w odległości 10-15 cm od naroży.

W ramach drewnianych podkładek oporowych dolnych można nie stosować, jeżeli osadza się je na podkładzie z kitu trwale plastycznego lub kredowo-pokostowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Niezależnie od podkładek oporowych należy zakładać na bokach podkładki stabilizujące szyby o grubości mniejszej o 1 mm niż istniejące luzy.
Do uszczelniania szyb o bokach do 1 m można stosować kit kredowo-pokostowy lub trwale plastyczny, natomiast przy bokach dłuższych niż 1 m - wyłącznie kit trwale plastyczny. Osadzanie szyb w uszczelkach z tworzywa sztucznego lub gumy nie jest zalecane.
Świetliki i dachy szkli się szkłem płaskim zwykłym bądź zbrojonym, o grubości 5-10 mm (uprawnienia budowlane).

Grubość i rodzaj szkła powinny być podane w opisie technicznym robót szklarskich. Szklenie może być z użyciem kitu lub bez kitu. W pierwszym przypadku szyby układa się we wrębach szczeblin na podkładzie kitu i mocuje się je kołkami drewnianymi. wtykając w otworki uprzednio wywiercone.

Umocowane szyby okitowujemy kitem miniowym, postępując jak przy ramach okiennych. W drugim przypadku używa się szczeblin specjalnych, dostosowanych do szklenia bezkitowego. Szyby układa się na podkładkach elastycznych, a na nich układamy paski papy asfaltowej i przyciskamy listwami stalowymi, które mocujemy do szczeblin śrubami lub wkrętami (program egzamin ustny).
W obu przypadkach szyby łączymy zakładając wyższą na niższą na szerokość 6-8 cm. zależnie od kąta nachylenia powierzchni szklonej. Dla zabezpieczenia szyb przed osuwaniem się zakładamy na złączach łapki wykonane z blachy stalowej grubości 1 mm (opinie o programie).

Szklenie daszków otwartych

Ogólne zasady szklenia daszków otwartych są takie same jak świetlików dachowych i dachów. Ponieważ daszki te nie tylko chronią przed opadami, lecz także osłaniają przed słońcem.dlategoczęsto bywają zamocowane w miejscach silnego nasłonecznienia. W tym przypadku szkło musi mieć możliwość swobodnego rozszerzania się.

Dlatego przy osadzaniu szyb należy pamiętać o zachowaniu luzów, gdyż w przeciwnym razie szyby będą pękały. Poza tym praktyczniej jest stosować szyby krótsze nie obawiając się zwiększenia liczby zakładów. Najbardziej odpowiednim wymiarem dla szyb na pokrycie daszków, których proporcja szerokości w stosunku do długości jest 1:1,5 do 1:2,0. Mocowanie i uszczelnianie szyb jest takie samo jak przy szkleniu świetlików i dachów (jeśli projekt nie przewiduje inaczej).
Okładanie ścian szkłem Do okładania ścian lub innych części budynku może być użyty cały asortyment szkła płaskiego stosowanego w budownictwie (segregator aktów prawnych).

Szkło mocuje się wkrętami do drewnianych klocków lub łat uprzednio osadzonych w murze. Płyty ciężkie zawieszamy na ścianach, kolumnach itp. za pomocą kotew stalowych galwanizowanych. Odległości między ścianą (podłożem) a szkłem nie powinny być mniejsze niż 1,5 do 2,0 cm.

Jakość robót szklarskich w całości sprawdza się przez oględziny, a wyrywkowo za pomocą szczegółowych pomiarów, czy odpowiadają wymaganiom PN-72/B-10180 „Roboty szklarskie". Ilość wykonanych robót szklarskich ustala się przez obmiar. Szyby mierzy się w świetle wrębów, zaokrąglając wynik pomiaru do pełnego cm w górę (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !