Chłodzenie obiegowe

 

Chłodzenie obiegowe

Chłodzenie obiegowe - chłodzenie (skraplaczy i chłodnic) wodą w obiegu zamkniętym, oddającą swe ciepło w chłodniach kominowych, stawach chłodzących lub basenach rozpryskowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Chłodzenie przepływowe - chłodzenie (skraplaczy i chłodnic) wodą w obiegu otwartym pobieraną z rzeki lub dużego zbiornika wodnego (tak, że woda ogrzana w procesie chłodzenia nie powraca do obiegu).

Chłodzenie sztuczne - chłodzenie poniżej temperatury otoczenia, najczęściej za pomocą chłodziarek; (2) masz. odprowadzanie ciepła, wytwarzanego podczas pracy maszyny, za pomocą powietrza lub cieczy (chłodziwa).

Chłodzenie termosyfonowe - chłodzenie silnika z zamkniętym obiegiem, w którym powstaje samoczynne krążenie cieczy chłodzącej wskutek różnic gęstości tej cieczy przy różnych temperaturach.

Chłodzenie transpiracyjne - chłodzenie polegające na odprowadzaniu ciepła przez gaz lub ciecz chłodzącą przechodzącą przez ściankę porowatą lub perforowaną, otaczającą chłodzony przedmiot.

Chłodzenie wyparne - chłodzenie następujące wskutek odbierania ciepła przez parującą ciecz.

Chłodziarka - urządzenie chłodnicze do obniżania temperatury poniżej temperatury otoczenia; ruch czynnika chłodniczego, który przenosi ciepło od ciała chłodzonego, podtrzymywany jest przez sprężarkę.

Chłodziarka termoelektryczna - chłodziarka pracująca na zasadzie wykorzystania zjawiska Pel- tiera, stosowana głównie w urządzeniach laboratoryjnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Chłodziwo - płyn pośredniczący w odbieraniu ciepła ciałom ochładzanym; (I) w chłodnictwie (w chłodziarkach ochłodzeniu pośrednim)ch. przenosi ciepło od ciał ochładzanych do czynnika chłodniczego; (2) w silnikach spalinowych - czynnik chłodzący znajdujący się w obiegu między płaszczem wodnym a chłodnicą płyn obróbkowy.

Chłodziwo reaktorowe - substancja używana do przenoszenia na zewnątrz (do atmosfery, wymiennika ciepła lub turbiny) ciepła wytwarzanego w rdzeniu czynnego reaktora jądrowego; ch.r. może spełniać jednocześnie funkcje moderatora.

Chłonność akustyczna - wielkość charakteryzująca zdolność pochłaniania energii akustycznej przez określoną powierzchnię materiału, przedmiot lub pomieszczenie.

Chłopek - krótki kopalniak użyty jako stojak podpierający pośrednio strop.

Chmiel, Homulus lupulus - dwupienna, pnąca się bylina z rodziny konopiowatych, uprawiana ze względu na zastosowanie w lecznictwie i jako podstawowy surowiec w piwowarstwie.

Chmura -  zawieszony w atmosferze Ziemi widzialny zbiór bardzo małych kropelek wody. kryształków lodu lub ich mieszaniny, będący produktem kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze Ziemi (uprawnienia budowlane).

Chmura elektronowa

Chmura elektronowa (atomu) - rozmyte wokół jądra elektrony znajdujące się na orbitalach atomowych; gęstość tej chmury (prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w danym punkcie) znana jest z równania Schródingera dla danego atomu.

Chmura jonowa - atmosfera jonowa.

Chmura ładunku - rozmyty w przestrzeni ładunek elektryczny cząstki.

Chmura radioaktywna - chmura utworzona po skondensowaniu się par materiałów znajdujących się w kuli ognistej powstałej po wybuchu jądrowym znajdują się produkty rozszczepienia, rozpylane części materiału rozszczepialnego oraz substancje poddane aktywacji neutronowej (program egzamin ustny).

Chmura stojąca - meteo. chmura tworząca się ponad masywem górskim leżącym w poprzek przemieszczających się mas powietrza przy ich dostatecznej wilgotności; pomimo wiatru zajmuje stałe położenie względem Ziemi dzięki ciągłemu dopływowi wilgotnego powietrza po stronie nawietrznej przy równoczesnym ciągłym rozmywaniu się chmury po stronie zawietrznej.

Chmura zanieczyszczeń - atmosfera zanieczyszczeń.

Chmury kłębiaste, cumulus - meteo. oddzielne chmury o budowie pionowej, zwykle o kształtach wież, kopuł, pagórków itp. w górnej części podobne do kalafiora; dają często obfite deszcze przelotne.

Chmury kłębiaste deszczowe, cumulonimbus - oddzielne ciemne, duże chmury o wielkiej rozciągłości pionowej, o kształtach gór lub baszt; dają gwałtowne opady przelotne, którym często towarzyszą wyładowania elektryczne (opinie o programie).

Chmury kłębiasto-pierzaste, cirrocumulus - meteo. chmury wysokie o kształcie cienkiej, białej ławicy, składającej się z małych członów podobnych do ziaren, zmarszczek itp.; nie dają opadów, zapowiadają zwykle pogorszenie się pogody.

Chmury kłębiasto-warstwowe, stratocumulus - chmury niskie o postaci szarej lub białawej ławicy albo warstwy składającej się z płatów w kształcie zaokrąglonych brył; dają czasem słaby opad deszczu, śniegu, krup śnieżnych (segregator aktów prawnych).

Chmury niskie - meteo. chmury na wysokości do 2 km.

Chmury niskie warstwowe, stratus - meteo. chmury niskie barwy szarej układające się w warstwę o dość jednolitej podstawie; dają opad mżawki, słupków lodowych lub śniegu ziarnistego.

Chmury pierzaste, cirrus - chmury wysokie składające się z oddzielnych pasemek barwy białej lub wąskich pasm o jedwabistym połysku; ch.p. nie dają opadów, zapowiadają na ogół pogorszenie się pogody.

Chmury średnie - chmury na wysokości 2 - 7 km (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !