Blog

06.04.2020

Chodniki owadzie

Chodniki owadzie

 

Chodniki owadzie

Chodniki owadzie (wadu drewna) - ślady żerowania owadów niszczących drewno, występujące w postaci kanalików; rozróżnia się ch.o. powierzchniowe, płytkie, głębokie.

Choinka nawigacyjna - niewielki maszt sygnałowy, na którym są umieszczone światła białe, czerwone i zielone, służący do podawania sygnałów podczas przechodzenia statku przez kanały (program uprawnienia budowlane na komputer).

Cholekalcyferol - witamina Di.

Cholesterol - związek z grupy steroli, syntetyzowany w ustroju człowieka i zwierząt; występuje we wszystkich organach, szczególnie w mózgu i przynerczach, jest głównym składnikiem kamieni żółciowych; w organizmie eh. pełni funkcje antyhemolityczne, jest też substratem do syntezy biologicznej kwasów żółciowych i hormonów płciowych.

Cholewa 1 - część składowa cholewki buta długiego lub krótkiego, okrywająca boki pięty i podudzia aż do podstawy kolana lub niżej.

Cholewa - pusta i otwarta część wlewka stali nieuspokojonej, utworzona przez cienkie ścianki zewnętrzne ponad właściwą masą wlewka.

Cholewka - część składowa obuwia, okrywająca wierzch stopy lub wierzch stopy i część podudzia.

Cholina, C5H15O2N - hydroksyamina, składnik lecytyn, występujący we wszystkich organizmach zwierzęcych i roślinnych; ch. jest bezbarwną, lepką cieczą, rozkładającą się podczas ogrzewania; sole ch. stosowane są w leczeniu schorzeń wątroby i naczyń krwionośnych.

Chomątko 1 - kabłąk ze sworzniem śrubowym i nakrętką, stosowany do nieobrotowego połączenia dwóch elementów przez ich ściśnięcie.

Chomątko 2, sercówka, kausza - wkładka metalowa o kształcie zbliżonym do kształtu serca, wzmacniająca i chroniąca przed zgnieceniem końcową pętlę liny; stosowana w urządzeniach transportowych.

Chomąto - część uprzęży konia opasująca nasadę szyi (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Chondryty - meteoryty kamienne bogate woli winy cechuje je obecność drobnych kulistych skupień krystalicznych nie spotykanych w skałach ziemskich.

Chorągiewka (płyty akumulatorowej) - część konstrukcji nośnej tej płyty, służąca do przyłączenia jej do mostka biegunowego lub/i do zawieszenia jej w naczyniu akumulatorowym.

Chorągiewka - ustawienie łopat śmigła przestawianego cięciwą w kierunku lotu, tak aby śmigło stawiało jak najmniejszy opór i nie dawało momentu obrotowego; ustawienie śmigła „w chorągiewkę” stosuje się w samolotach wielosilnikowych w przypadku uszkodzenia jednego silnika w locie i konieczności jego unieruchomienia.

Chorągiewki sygnalizacyjne - czworokątne chorągiewki umocowane do krótkiego drążka, służące do sygnalizacji systemem „semafor”; ch.s. są najczęściej koloru czerwonego z białym prostokątem pośrodku.

Choroba kesonowa

Choroba kesonowa, choroba dekompresyjna - zespół objawów chorobowych pojawiających się od wpływem zbyt szybkich zmian ciśnienia zewnętrznego występuje np. u nurków, pilotów (uprawnienia budowlane).

Choroba lokomocyjna - schorzenie wywołane ruchami endolimfy w uchu wewnętrznym, wskutek zmian prędkości w ruchu prostoliniowym i obrotowym (np. ruchu płynącego statku lub samolotu w locie); rozróżnia się morską, powietrzną i samochodową.

Choroba popromienna, choroba promieniowa - choroba występująca na skutek działania promieniowania jonizującego.

Choroba wibracyjna - choroba zawodowa spowodowana działaniem drążeń mechanicznych o częstotliwości powyżej 35 Hz (program egzamin ustny).

Choroba wysokościowa - choroba występująca u osób przebywających na dużej wysokości (powyżej 4000 ni) bez specjalnej aparatury tlenowej lub kabiny ciśnieniowej, wywołana niedotlenieniem organizmu (opinie o programie).

Choroby zawodowe - stany chorobowe wywoływane długotrwałym oddziaływaniem na organizm ludzki szkodliwych warunków pracy natury fizycznej (np. temperatura, wilgotność, promieniowanie) lub chemicznej (np. pary, gazy).

Chód grawimetru - zmiany we wskazaniach grawimetru dla danego punktu.

Chód zegara - przyrost poprawki zegara w określonym interwale czasu (segregator aktów prawnych).

Chów zwierząt - utrzymywanie zwierząt przez człowieka, głównie w celu uzyskania korzyści gospodarczych (np. chów bydła dla mleka i mięsa); w chowie stwarza się zwierzętom konieczne warunki bytu, zapewniające normalny wzrost, rozwój, rozród i produkcyjność; w przeciwieństwie do hodowli nie ma na celu doskonalenia pogłowia w drodze zamierzonych krzyżowań; por. hodowla zwierząt

Chrapy - urządzenie na okręcie podwodnym umożliwiające pracę silników spalinowych w zanurzeniu na głębokości peryskopowej; składa się z dwóch rur podnoszonych jak peryskop i zakończonych odpowiednimi osłonami i zaworami; jedna z nich służy do wydalania spalin, druga do zasysania powietrza.

Chrom, Cr - pierwiastek chemiczny grupy dodatkowej chromowców w VI grupie układu okresowego (tlenowce), liczba atomowa 24; metal o własnościach amfoterycznych jest cennym dodatkiem stopowym ze względu na własności antykorozyjne; stosowany w galwanotechnice na powłoki ochronne (promocja 3 w 1).

Chromał - met. stop żelaza, chromu i aluminium odporny na utlenianie, działanie siarki i jej związków oraz wysoką temperaturę; stosowany do wyrobu elementów grzejnych pieców elektrycznych.

Chromalit, żużel żelazochromowy - kruchy żużel otrzymywany jako produkt uboczny przy wytapianiu żelazochromu; stosowany w odlewnictwie do utwardzania mas formierskich ze szkłem wodnym.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami