Cięcia i gięcia prętów

Cięcia i gięcia prętów
Cięcia i gięcia prętów

Maszyny do gięcia z tarczą obrotową kołową mają tę wadę, iż za jednym ruchem tarczy można na nich wykonywać odgięcia podwójne tylko o małej wysokości, ograniczonej wymiarami tarczy obrotowej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Natomiast przy zastosowaniu specjalnego wydłużonego ramienia roboczego oraz założeniu belki podłużnej oporowej z kształtownika kątowego na skrajnych listwach można przeprowadzić jednym ruchem roboczym równocześnie dwa odgięcia o wysokości znacznie większej, niż to jest możliwe na okrągłej tarczy roboczej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ponieważ większość prętów zbrojeniowych podlega zarówno obcinaniu jak i gięciu, dlatego przy przygotowywaniu zbrojenia organizowane są jednocześnie dwa stanowiska cięcia i gięcia prętów, przy czym maszyny do cięcia i gięcia, dla skrócenia operacji transportowych, ustawia się w jednej linii.

Z jednej strony maszyny do cięcia 1 ustawione są dwa stoły wałkowe 2 i 5, z których każdy składa się z dwóch pasów wałków o szerokości 350 mm. Na stole 2 założona jest listwa pomiarowa z ruchomą oporą. Obok stołu 3 ustawione są kozły 9, na których składa się te pręty, które nie podlegają dalszej obróbce (nie będą odginane) (uprawnienia budowlane).

Po obydwu stronach maszyny do gięcia 8 ustawione są stoły wałkowe 6 i 7 o szerokości 700 mm. Między stołem wałkowym 6 i stołami 4 i 5 znajdują się kozły 9. Po jednej stronie stołów 6 i 7 równolegle do nich układa się kolejkę wąskotorową W lub buduje drogę o nawierzchni gładkiej, dla dowożenia prostych prętów i odważenia wygiętych.

Ręczne gięcie prętów zbrojeniowych. Ręczne gięcie prętów powinno się stosować tylko przy małych ilościach zbrojenia, przy budowie pojedynczych (oddzielnych) obiektów (program egzamin ustny). Do gięcia ręcznego stosuje się liczne przyrządy, spośród których niemała liczba jest obmyślona przez racjonalizatorów zbrojarzy.

Jako przykład przyrządu ręcznego przystosowanego do typowych robót zbrojarskich może posłużyć przyrząd do seryjnego gięcia prętów o średnicy 6-8 mm pomysłu J. Czapczasza. Przyrząd ten składa się z płyty I, nieruchomego sworznia 2 z wycięciem na zginane pręty. Dźwignia 3 z czopem zginającym 4 obraca się dookoła sworznia 2. Na przyrządzie tym można giąć równocześnie 4 do 7 prętów o średnicy 6-8 mm (opinie o programie).

Gięcie na przyrządzie

Gięcie na przyrządzie odbywa się za pomocą dźwigni l\ pręt zginany wkłada się między dwa trzpienie 2 i i. W czasie gięcia pręt utrzymywany jest przez krążek dociskowy 4 osadzony mimośrodowo na trzpieniu 5. Gięcie na przyrządzie odbywa się za pomocą obrotu koła zapadkowego wprawianego w ruch dźwignią. Na kole zapadkowym umieszczone są dwa krążki: w środku trzpienia I - środkowy, zaś bliżej obrzeża koła - trzpień gnący 2. Jako trzpień oporowy służy śruba dociskowa 3 (segregator aktów prawnych).

Schemat przykładowej organizacji miejsc roboczych przy ręcznym gięciu prętów stali zbrojeniowej. Dwa przyrządy do ręcznego gięcia umocowane są do stołu zbrojarskiego w odległości większej od najdłuższego pręta i obsługiwane każdy przez jednego zbrojarza. Każdy ze zbrojarzy odgina jeden hak. W ten sposób unika się zarówno odwracania pręta jak i osiąga się jeden kierunek przesuwania pręta od kozłów’ z prętami prostymi do kozłów z prętami odgiętymi.

Wydajność i koszt wykonywania robót zbrojarskich w dużym stopniu zależą od sposobu wiązania siatek i szkieletów. Sposób ręcznego wiązania siatek i szkieletów zbrojeniowych, w szczególności w konstrukcjach żelbetowych monolitycznych, jest u nas jeszcze stosunkowo szeroko stosowany (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !