Cięcia i gięcia prętów

Cięcia i gięcia prętów
Cięcia i gięcia prętów

Maszyny do gięcia z tarczą obrotową kołową mają tę wadę, iż za jednym ruchem tarczy można na nich wykonywać odgięcia podwójne tylko o małej wysokości, ograniczonej wymiarami tarczy obrotowej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Natomiast przy zastosowaniu specjalnego wydłużonego ramienia roboczego oraz założeniu belki podłużnej oporowej z kształtownika kątowego na skrajnych listwach można przeprowadzić jednym ruchem roboczym równocześnie dwa odgięcia o wysokości znacznie większej, niż to jest możliwe na okrągłej tarczy roboczej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ponieważ większość prętów zbrojeniowych podlega zarówno obcinaniu jak i gięciu, dlatego przy przygotowywaniu zbrojenia organizowane są jednocześnie dwa stanowiska cięcia i gięcia prętów, przy czym maszyny do cięcia i gięcia, dla skrócenia operacji transportowych, ustawia się w jednej linii.

Z jednej strony maszyny do cięcia 1 ustawione są dwa stoły wałkowe 2 i 5, z których każdy składa się z dwóch pasów wałków o szerokości 350 mm. Na stole 2 założona jest listwa pomiarowa z ruchomą oporą. Obok stołu 3 ustawione są kozły 9, na których składa się te pręty, które nie podlegają dalszej obróbce (nie będą odginane) (uprawnienia budowlane).

Po obydwu stronach maszyny do gięcia 8 ustawione są stoły wałkowe 6 i 7 o szerokości 700 mm. Między stołem wałkowym 6 i stołami 4 i 5 znajdują się kozły 9. Po jednej stronie stołów 6 i 7 równolegle do nich układa się kolejkę wąskotorową W lub buduje drogę o nawierzchni gładkiej, dla dowożenia prostych prętów i odważenia wygiętych.

Ręczne gięcie prętów zbrojeniowych. Ręczne gięcie prętów powinno się stosować tylko przy małych ilościach zbrojenia, przy budowie pojedynczych (oddzielnych) obiektów (program egzamin ustny). Do gięcia ręcznego stosuje się liczne przyrządy, spośród których niemała liczba jest obmyślona przez racjonalizatorów zbrojarzy.

Jako przykład przyrządu ręcznego przystosowanego do typowych robót zbrojarskich może posłużyć przyrząd do seryjnego gięcia prętów o średnicy 6-8 mm pomysłu J. Czapczasza. Przyrząd ten składa się z płyty I, nieruchomego sworznia 2 z wycięciem na zginane pręty. Dźwignia 3 z czopem zginającym 4 obraca się dookoła sworznia 2. Na przyrządzie tym można giąć równocześnie 4 do 7 prętów o średnicy 6-8 mm (opinie o programie).

Gięcie na przyrządzie

Gięcie na przyrządzie odbywa się za pomocą dźwigni l\ pręt zginany wkłada się między dwa trzpienie 2 i i. W czasie gięcia pręt utrzymywany jest przez krążek dociskowy 4 osadzony mimośrodowo na trzpieniu 5. Gięcie na przyrządzie odbywa się za pomocą obrotu koła zapadkowego wprawianego w ruch dźwignią. Na kole zapadkowym umieszczone są dwa krążki: w środku trzpienia I - środkowy, zaś bliżej obrzeża koła - trzpień gnący 2. Jako trzpień oporowy służy śruba dociskowa 3 (segregator aktów prawnych).

Schemat przykładowej organizacji miejsc roboczych przy ręcznym gięciu prętów stali zbrojeniowej. Dwa przyrządy do ręcznego gięcia umocowane są do stołu zbrojarskiego w odległości większej od najdłuższego pręta i obsługiwane każdy przez jednego zbrojarza. Każdy ze zbrojarzy odgina jeden hak. W ten sposób unika się zarówno odwracania pręta jak i osiąga się jeden kierunek przesuwania pręta od kozłów’ z prętami prostymi do kozłów z prętami odgiętymi.

Wydajność i koszt wykonywania robót zbrojarskich w dużym stopniu zależą od sposobu wiązania siatek i szkieletów. Sposób ręcznego wiązania siatek i szkieletów zbrojeniowych, w szczególności w konstrukcjach żelbetowych monolitycznych, jest u nas jeszcze stosunkowo szeroko stosowany (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami