Ciepło rozpuszczania

Ciepło rozpuszczania

Ciepło rozpuszczania - efekt cieplny towarzyszący przeprowadzeniu do roztworu 1 mola substancji; jego wartość zależy od rodzaju substancji oraz od ilości użytego rozpuszczalnika (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ciepło schładzania - chłodu, ilość ciepła, jaką należy odebrać od danego produktu, aby obniżyć jego temperaturę do temperatury wyższej bądź równej temperaturze początku zamrażania.

Ciepło skraplania - ciepło odprowadzone od określonej ilości substancji podczas przejścia z fazy gazowej do fazy ciekłej o tym samym ciśnieniu i tej samej temperaturze równe co do bezwzględnej wartości ciepłu parowania, lecz o przeciwnym znaku.

Ciepło spalania - ciepło reakcji zupełnego i całkowitego spalania określonej ilości substancji w warunkach normalnych.

Ciepło sublimacji - ciepło zużywane do bezpośredniego przejścia określonej ilości substancji z fazy stałej do fazy gazowej przy stałym ciśnieniu i w stałej temperaturze (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ciepło topnienia - ciepło doprowadzone do określonej ilości substancji podczas przejścia z fazy stałej do fazy ciekłej przy stałym ciśnieniu i stałej temperaturze.

Ciepło tworzenia (związku chemicznego) - ciepło reakcji tworzenia się 1 mola danego związku z czystych substancji prostych w temperaturze 25°C i pod ciśnieniem 1 atm.

Ciepło utąjone -ciepło przemiany fazowej.

Ciepło użyteczne - ilość ciepła równoważna użytecznej pracy silnika.

Ciepło właściwe - ilość ciepła pobierana (lub oddawana) przez 1 g danej substancji przy zmianie temperatury o 1 K.

Ciepło zobojętniania - ciepło reakcji wyzwalające się podczas zobojętniania zasady i kwasu (uprawnienia budowlane).

Ciepło zredukowane - iloraz ciepła Q przemiany izotermicznej przez jej temperaturę bezwzględną T; dla każdego obiegu odwracalnego suma algebraiczna ciepła zredukowanego (doprowadzanego dodatniego i odprowadzanego - ujemnego) jest równa zeru.

Ciepłomierz - przyrząd do pomiaru gęstości strumienia ciepła oddawanego lub pobieranego przez badaną powierzchnię.

Ciepłownia - zakład energetyczny wytwarzający energię cieplną w postaci dogodnej do zastosowania w przemyśle i do ogrzewania pomieszczeń, rozprowadzaną do miejsc odbioru przez sieć ciepłowniczą parową lub wodną ciepłownictwo - dział energetyki obejmujący wytwarzanie ciepła oraz jego przesyłanie i wykorzystywanie do ogrzewania i do celów technologicznych.

Cieriica - prymitywne narzędzie o układzie nożycowym do międlenia lnu i konopi.

Cierny - masz. pracujący na zasadzie wykorzystania tarcia.

Ciesak - narzędzie ręczne do obróbki drewna o jednym ostrzu osadzonym na trzonku, którego oś jest prostopadła do ostrza; wyglądem przypomina motykę.

Ciesielnia - warsztat obróbki drewna w stoczni wykonujący najczęściej elementy konstrukcyjne statków.

Ciesielstwo - rzemiosło związane z obróbką drewna okrągłego i tarcicy oraz wykonywaniem drewnianych konstrukcji budowlanych (program egzamin ustny).

Cieszynity

Cieszynity - magmowe skały żyłowe, silnie zasadowe, o zmiennym składzie i strukturze; główne składniki to plagioklazy, skaleń potasowy, pirokseny, amfibole, analcym; stosowane jako materiał budowlany i drogowy.

Cieślica - narzędzie ciesielskie o trójstronnym ostrzu podobne do dużego dłuta służy do wygładzania głębokich otworów gniazdowych; na c. działa się bezpośrednim naciskiem rąk.

Cieśnina - zwężenie przestrzeni wodnej łączące różne zbiorniki wody, np. dwa morza (niekiedy oceany), morze z otwartym oceanem, zatokę z morzem, jeziora.

Cięcie - zabieg w gospodarstwie leśnym polegający na wycinaniu wyznaczonych drzew przy pielęgnowaniu, odnawianiu i użytkowaniu lasu (opinie o programie).

Cięcie 2 (drzew owocowych) - zabieg polegający na odcinaniu zbytnio zagęszczonych pędów lub ich części, stosowany w celu zapewnienia wyższego urodzaju owoców; stosuje się c. skracające (odmładzające) - aby zachować równowagę między wzrostem drzewa a owocowaniem i c. prześwietlające - aby zapewnić dostęp światła do całej korony drzewa.

Cięcie 1 (kwarcu) - położenie (zorientowanie) płytki wyciętej z kryształu kwarcu w stosunku do osi krystalograficznych tego kryształu; ponieważ krystaliczny kwarc jest ciałem anizotropowym, c. warunkuje właściwości oscylatora piezoelektrycznego, w którym dana płytka została zastosowana.

Cięcie 4 - sposób obróbki plastycznej, w którym poprzez tłoczenie lub kucie dokonuje się podziału materiału z naruszeniem jego spójności bez wytworzenia wiórów.

Cięcie gazowe - cięcie termiczne.

Cięcie laserowe - cięcie termiczne.

Cięcie łukowe - cięcie termiczne.

Cięcie pakietowe - cięcie polegające na jednoczesnym wycinaniu elementów z cienkich blach nałożonych na siebie.

Cięcie plazmowe - cięcie termiczne (segregator aktów prawnych).

Cięcie spodu - bok zewnętrzny spodu obuwia na całym obwodzie z wyjątkiem obcasa.

Cięcie ślusarskie - cięcie za pomocą narzędzi ślusarskich takich jak piłki ręczne, nożyce ręczne lub nożyce dźwigniowe.

Cięcie termiczne - cięcie materiałów (głównie metali), polegające na ich miejscowym utlenianiu lub wytapianiu szczeliny w odpowiednio wysokiej temperaturze; w zależności od zastosowanego sposobu lub narzędzia rozróżnia się: c. gazowe (polegające na utlenianiu), c. laserowe (z zastosowaniem lasera), c. łukowe (polegające na wytopieniu szczeliny łukiem elektrycznym), c. plazmowe (z zastosowaniem strumienia plazmy), c. tlenowo-łukowe (będące wynikim działania ciepła łuku oraz mechanicznego i chemicznego działania strumienia tlenu) oraz c. tlenowo-proszkowe (przy którym elementem tnącym jest proszek żelazny spalany w strumieniu tlenu).
Cięcie tlenowo-łukowe - cięcie termiczne.

Cięcie tlenowo-proszkowe - cięcie termiczne (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !