Ciężar własny płyty żebrowej

Ciężar własny płyty żebrowej

Urządzenie obliczone jedynie na ciężar własny płyty żebrowej składa się z belki 4 i z dźwigników śrubowych 5. Belka wykonana z celowników przymocowana jest do górnej półki ścianki bocznej formy ukształtowanej w literę Z. Dolna półka ścianki podchodzi pod żebro płyty. Przez obrót śrub opartych o dno formy odrywa się element od matrycy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Z chwilą oderwania płyty od matrycy odejmuje się ścianki boczne formy i przenosi się element za pomocą dźwigu lub suwnicy do magazynu lub do oddziału wykończeniowego.

Bezpośrednio po rozformowaniu elementu następuje przegląd jego powierzchni, zwłaszcza powierzchni widocznych po wbudowaniu, oraz kontrola wykonawstwa i naprawa uszkodzeń. Do najczęściej występujących uszkodzeń należą: rysy, miejscowe odłupania warstwy zewnętrznej, uszkodzenia naroży, zakrzywienia i nierówności powierzchni oraz plamy z tłuszczu lub z rdzy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Usterki te usuwa się następującymi sposobami:
a) przy wystąpieniu rys o niedopuszczalnym rozwarciu - przez rozkucie rys nacinakiem, przepłukanie, zapełnienie zaczynem cementowym lub cementowo-wapiennym i zatarcie,
b) przy uszkodzeniach powierzchni i naroży - przez oczyszczenie, rozkucie, nawilżanie i naniesienie nowej warstwy z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej,
c) przy zagłębieniach o powierzchni większej niż 1 cm2 - przez rozkucie, płukanie i zatarcie zaprawą cementowo-wapienną,
d) przy plamach z oleju - przez usunięcie ich za pomocą strumienia piasku i pokrycie specjalną masą do pokrywania plam rdzy i oleju; gdy plamy pokrywają więcej niż połowę powierzchni widocznej w konstrukcji, całą otulinę aż do zbrojenia należy usunąć i wykonać nową warstwę.

Elementy prefabrykowane

Elementy prefabrykowane przechowuje się zwykle na odpowiednio do tego celu przygotowanym otwartym placu składowym (uprawnienia budowlane). Plac składowy prefabrykatów ma za zadanie:
- umożliwienie procesu dalszego dojrzewania betonu w elementach do czasu osiągnięcia miarodajnej wytrzymałości lub co najmniej wytrzymałości transportowej,
- magazynowanie gotowych prefabrykatów po ukończeniu procesu technologicznego dojrzewania betonu do chwili ich odbioru przez przedsiębiorstwo
budowlano-montażowe (program egzamin ustny). Plac składowy elementów prefabrykowanych powinien mieć nawierzchnię betonową i być wyposażony w urządzenia mechaniczne do załadunku, wyładunku oraz składowania elementów (suwnice, żurawie itp.). Elementy posortowane i ułożone według typów, oznaczeń i znaków składuje się poziomo (na płask) lub pionowo (na rąb) w zależności od późniejszego położenia elementów w budynku.
Elementy składowane na płask można układać w jednej lub w wielu warstwach (stosach). W jednej warstwie składuje się elementy o skomplikowanych kształtach oraz elementy wielkowymiarowe prętowe. Każdy element powinien być układany na dwóch drewnianych podkładkach rozmieszczonych od końców elementu w odległości najwyżej 50 cm (opinie o programie).

Przy układaniu elementów na płask w stosach podkładki o jednakowej grubości rozmieszcza się w każdej warstwie ściśle w pionie, jedna podkładka nad drugą.
Elementy średnio- i wielkowymiarowe stropowe i dachowe są zawsze składowane na płask - najczęściej w stosach, natomiast elementy wielkowymiarowe ścienne mogą być układane w położeniu poziomym lub pionowym.

Elementy ścienne składowane pionowo (bloki) nie wymagają specjalnego podparcia, gdy ich grubość wynosi najmniej 25 cm, a wysokość nie przekracza 1,5 m. Jeśli wysokość elementów ściennych przekracza 1,5 m - konieczne jest stosowanie podparcia lub innych urządzeń zapewniających im pionowe położenie (segregator aktów prawnych). Elementy wielkowymiarowe ścienne składowane są z reguły w położeniu pionowym lub lekko nachylonym. W położeniu nachylonym elementy opierają się o specjalne ramy, które są zdolne do przeniesienia sił poziomych w przypadku jednostronnego obciążenia.

Prefabrykaty składowane pionowo ustawia się w specjalnych składanych stelażach widełkowych. Uchwyty widełkowa stelaży, zabezpieczające położenie pionowe płyt, umieszcza się w jednej trzeciej lub jednej czwartej wysokości płyt od góry.
Elementy wielkowymiarowe całkowicie wykończone często zabezpiecza się przed wpływami atmosferycznymi przez ich nakrycie, np. foliami lub za pomocą przestawianych daszków (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !