Co architekci sądzą o ustawie o inżynierach?

Środowiska zawodowe architektów i inżynierów budownictwa często toczą ze sobą spory (program na komputer). Przysłowiowym kijem w mrowisko okazały się obecnie przygotowywane projekty ustaw o inżynierach budownictwa i architektach. Izba Architektów RP dba o odrębność swoich członków, natomiast inżynierowie budownictwa nie chcą być podporządkowani architektom. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podczas publicznych konsultacji potwierdziło swe stanowisko względem architektów (program na telefon). Warto tu przypomnieć, że inżynierowie budownictwa chcieli regulacji zawodu architekta oraz inżyniera w jednej ustawie, natomiast architekci chcieli odrębnej ustawy. Pojawiło się również wiele innych zdań w kwestii poszczególnych uprawnień, ale w projektach ustaw nie uwzględniono najbardziej kontrowersyjnych propozycji (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Skłócenia obu środowisk

Co architekci sądzą o ustawie o inżynierach?

Nieoczekiwanie inżynierowie budownictwa uzyskali wsparcie architektów, którzy w piśmie skierowanym do sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Artura Sobonia, proszą o zastosowanie obecnie obowiązujących rozwiązań (program na egzamin ustny). Zgodnie z nimi inżynierowie budownictwa, mający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, mają prawo nie tylko do kierowania robotami budowlanymi, ale również do kierowania budową. Według sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów RP architekci nie chcą doprowadzić do skłócenia obu środowisk, ale o przywrócenie architektom statusu, jaki stracili w roku 1995 (promocja 3 w 1).
Treść pisma brzmi następująco: „Krajowa Rada Izby Architektów RP ze zdziwieniem przyjęła zmianę w tym zakresie, szczególnie biorąc pod uwagę, że w poprzednich wersjach projektu ustawy o inżynierach przekazywanych Izbie do konsultacji wewnętrznych (segregator), przepis ten pozostawał spójny z obecnie obowiązującymi przepisami, a więc uprawniał inżyniera budownictwa do kierowania zarówno robotami budowlanymi, jak i samą budową. Izba prosi o uwzględnienie tej uwagi w celu wyeliminowania niepotrzebnych konfliktów między środowiskiem inżynierów budownictwa i architektów (opinie).”

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !