Blog

16.04.2019

Co architekci sądzą o ustawie o inżynierach?

Co architekci sądzą o ustawie o inżynierach?

Środowiska zawodowe architektów i inżynierów budownictwa często toczą ze sobą spory (program na komputer). Przysłowiowym kijem w mrowisko okazały się obecnie przygotowywane projekty ustaw o inżynierach budownictwa i architektach. Izba Architektów RP dba o odrębność swoich członków, natomiast inżynierowie budownictwa nie chcą być podporządkowani architektom. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podczas publicznych konsultacji potwierdziło swe stanowisko względem architektów (program na telefon). Warto tu przypomnieć, że inżynierowie budownictwa chcieli regulacji zawodu architekta oraz inżyniera w jednej ustawie, natomiast architekci chcieli odrębnej ustawy. Pojawiło się również wiele innych zdań w kwestii poszczególnych uprawnień, ale w projektach ustaw nie uwzględniono najbardziej kontrowersyjnych propozycji (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Skłócenia obu środowisk

Co architekci sądzą o ustawie o inżynierach?

Nieoczekiwanie inżynierowie budownictwa uzyskali wsparcie architektów, którzy w piśmie skierowanym do sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Artura Sobonia, proszą o zastosowanie obecnie obowiązujących rozwiązań (program na egzamin ustny). Zgodnie z nimi inżynierowie budownictwa, mający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, mają prawo nie tylko do kierowania robotami budowlanymi, ale również do kierowania budową. Według sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów RP architekci nie chcą doprowadzić do skłócenia obu środowisk, ale o przywrócenie architektom statusu, jaki stracili w roku 1995 (promocja 3 w 1).
Treść pisma brzmi następująco: „Krajowa Rada Izby Architektów RP ze zdziwieniem przyjęła zmianę w tym zakresie, szczególnie biorąc pod uwagę, że w poprzednich wersjach projektu ustawy o inżynierach przekazywanych Izbie do konsultacji wewnętrznych (segregator), przepis ten pozostawał spójny z obecnie obowiązującymi przepisami, a więc uprawniał inżyniera budownictwa do kierowania zarówno robotami budowlanymi, jak i samą budową. Izba prosi o uwzględnienie tej uwagi w celu wyeliminowania niepotrzebnych konfliktów między środowiskiem inżynierów budownictwa i architektów (opinie).”

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami